| Protein Coverage | Supporting Peptides |
Protein Coverage:
Supporting Peptides:
Peptide Candidates Quality Significance (-10lgP) m/z RT range z Avg. Area Sample Profile Group Profile RT mean Start End Used PTM
R.EFDDLDLYDQK.I Y 1.76 0.18 700.8208 90.70 - 94.35 2 4.7E4 92.37 657 667 Y
K.NMLFSGTNIAAGK.A 1.21 0.05 662.3449 85.18 - 89.74 2 3.9E4 88.02 206 218 N
R.VDQSILTGESVSVIK.H 1.84 0.81 787.9395 93.75 - 97.06 2 2.7E4 95.10 175 189 N
R.VIMITGDNK.G 0.79 0.70 495.7714 51.01 - 57.48 2 2.5E4 54.23 621 629 N
K.VGEATETALSCLVEK.M 0.88 1.20 775.3940 101.83 - 105.59 2 2E4 103.94 437 451 N
K.TGTLTTNQMCVTK.M 0.72 0.13 699.3463 51.09 - 57.12 2 1.7E4 54.85 353 365 N
K.MNVFNTEVR.G Y 0.38 2.81 555.2785 74.02 - 76.48 2 1.2E4 75.38 452 460 Y
R.LISIK(+43.01)STTLR.V Y 0.33 0.10 587.8592 113.49 - 115.75 2 1.1E4 114.33 165 174 Y Carbamylation
K.VGEATETALSC(+57.02)LVEK.M 0.63 0.96 803.9124 94.27 - 100.71 2 8.6E3 96.52 437 451 N Carbamidomethylation
K.TGTLTTNQMC(+57.02)VTK.M 0.33 1.06 727.8593 47.05 - 56.52 2 7.8E3 52.11 353 365 N Carbamidomethylation
K.TGTLTTNQMCVTK(+43.01).M 0.32 0.11 720.8487 49.06 - 57.85 2 7.6E3 53.13 353 365 N Carbamylation
K.VGEATETALSCLVEK.M 0.13 6.23 517.2686 103.10 - 105.09 3 5.8E3 104.14 437 451 N
K.EHLLSVIK.E Y 0.12 0.48 469.7910 64.38 - 67.69 2 5.2E3 66.27 543 550 N
M(+42.01)ENAHMK.E Y 0.04 5.65 451.7048 38.58 - 41.82 2 3.9E3 39.88 1 7 N Acetylation (Protein N-term)
K.MFVIDKVDGDNVSLGQYDISGSK.Y Y 0.31 0.24 829.7456 109.78 - 111.68 3 3.1E3 110.56 366 388 N
K.VGEATETALSCLVEK(+43.01).M 0.07 0.17 796.9030 96.07 - 99.84 2 2.5E3 97.64 437 451 N Carbamylation
R.LISIK.S 0.80 9.27 573.4036 47.37 - 52.28 1 2.3E3 50.03 165 169 N
K.EFTLEFSR.D 0.10 0.65 514.7609 94.28 - 96.25 2 2E3 95.24 482 489 N
K.NMLFSGTNIAAGK.A 0.01 1.30 662.3371 84.80 - 89.09 2 1.8E3 86.72 206 218 N
K.EHLLSVIK.E Y 1.17 0.75 313.5293 65.15 - 67.56 3 1.8E3 66.47 543 550 N
total 20 peptides