| Protein Coverage | Supporting Peptides |
Protein Coverage:
Supporting Peptides:
Peptide Candidates Quality Significance (-10lgP) m/z RT range z Avg. Area Sample Profile Group Profile RT mean Start End Used PTM
K.DIFNK.G 1.82 1.67 636.3397 44.58 - 53.53 1 9.4E4 47.86 16 20 N
K.YQLDK.D 1.61 0.20 333.6788 31.70 - 40.15 2 7.6E4 34.43 225 229 N
K.LTLNNFALGYK.A Y 2.43 3.84 627.3511 106.07 - 109.80 2 4.6E4 107.83 164 174 Y
K.GFGYGVLK.L Y 1.40 1.17 420.7365 76.46 - 81.60 2 4E4 78.40 21 28 Y
K.DIFNK(+43.01).G 1.30 0.58 679.3439 54.39 - 62.96 1 3.3E4 57.84 16 20 N Carbamylation
K.LGLDASFVPNTGK.K Y 1.46 1.00 659.8576 90.93 - 95.00 2 2.7E4 92.74 97 109 Y
K.LTLSSLLDGK.N Y 2.29 1.83 523.8114 115.63 - 119.27 2 2.3E4 117.28 257 266 N
K.LGLDASFVPNTGKK.S Y 1.31 0.54 482.9401 80.68 - 85.23 3 1.6E4 82.80 97 110 N
Y.TQNLRPGVK.L Y 1.19 1.34 506.8011 30.79 - 36.95 2 1.1E4 31.98 248 256 N
K.DIFNK.G 0.01 5.18 636.3268 43.08 - 48.59 1 4.5E3 45.60 16 20 N
K.VNSNLETAVHLAWTAGSNNTR.F Y 0.16 1.41 752.3812 105.43 - 109.61 3 4.4E3 107.64 198 218 N
Y.TQNLRPGVK.L Y 0.03 5.18 338.2024 31.16 - 33.19 3 4.1E3 31.94 248 256 N
K.D(+43.01)IFNK.G 0.01 1.36 679.3490 63.40 - 67.79 1 2.6E3 65.12 16 20 N Carbamylation
K.LGLDASFVPNTGKK.S Y 0.09 0.48 723.9033 80.98 - 85.18 2 2.3E3 83.11 97 110 N
K.GFGYGVLK.L Y 0.02 0.31 420.7378 75.04 - 80.92 2 1.5E3 78.09 21 28 N
K.VNNAC(+57.02)LVGVGYTQNLRPGVK.L Y 0.21 1.19 720.3892 80.42 - 82.91 3 1.1E3 81.81 237 256 N Carbamidomethylation
K.SKLTLNNFALGYK.A Y 0.01 0.36 490.2767 92.18 - 96.22 3 774.5 94.54 162 174 N
total 17 peptides