| Protein Coverage | Supporting Peptides |
Protein Coverage:
Supporting Peptides:
Peptide Candidates Quality Significance (-10lgP) m/z RT range z Avg. Area Sample Profile Group Profile RT mean Start End Used PTM
K.FNMPSISGPK.L 3.97 0.80 539.2773 82.43 - 88.06 2 7E5 84.83 93 102 N
K.GGFEMPK.M 2.83 1.07 383.1885 54.85 - 64.69 2 4.3E5 58.95 320 326 N
K.MPSFGMK.G 4.04 2.03 399.1904 65.33 - 72.64 2 3.9E5 68.76 41 47 N
K.GPNIDIEGPK.G 2.61 0.17 520.2784 55.34 - 63.31 2 3.3E5 58.94 310 319 N
K.VPDVDVK.T 3.35 0.92 386.2179 39.63 - 50.81 2 3.3E5 43.47 155 161 N
K.MPEWDLSLK.G 4.18 1.32 559.7843 106.61 - 111.78 2 2.9E5 108.91 376 384 N
K.GPNIEGPEVDVNLPK.V 2.66 3.36 789.4173 87.38 - 91.61 2 2.1E5 89.10 48 62 N
K.GGVQSPEIDIK.D 2.41 2.12 571.8102 61.75 - 68.92 2 1.9E5 64.65 130 140 N
K.MKGDVDMSLPK.I 2.44 0.45 407.5416 57.30 - 64.85 3 1.9E5 60.54 117 127 N
K.MKGDVDMSLPK.I 2.21 0.32 610.8091 57.26 - 65.52 2 1.6E5 60.52 117 127 N
K.MPEWDLSLKGPK.V 3.44 1.48 467.5829 95.32 - 99.69 3 1.6E5 97.20 376 387 N
K.MPSFGLK.G 2.64 13.48 390.2130 77.03 - 82.54 2 1.4E5 79.43 329 335 N
K.LSMPDVDFNLKGPK.M 2.42 1.65 520.9457 102.99 - 107.61 3 1.3E5 104.92 103 116 N
K.GGMDVSVPK.I 3.02 0.17 445.2295 50.59 - 59.43 2 1.3E5 53.97 390 398 N
K.IKGGVQSPEIDIK.D 2.73 1.24 461.9368 58.38 - 66.02 3 1.1E5 61.42 128 140 N
K.VKGDMDVSVPK.I 1.76 1.64 587.8133 44.87 - 54.72 2 1.1E5 48.74 181 191 N
K.GGFEMPK.M 2.44 0.03 765.3646 54.26 - 64.45 1 1E5 58.87 320 326 N
K.FKMPSFGMK.G 2.05 1.87 358.1834 90.56 - 95.90 3 8.8E4 93.02 39 47 N
K.VKGGMDVSVPK.I 2.00 0.22 558.8119 44.71 - 54.62 2 6.9E4 48.25 388 398 N
K.FKMPSFGMK.G 1.44 0.06 536.7725 90.42 - 95.87 2 6.8E4 92.87 39 47 N
K.GGFEMPK.M 0.04 5.44 383.1798 57.28 - 60.42 2 6.2E4 58.52 320 326 N
K.IKGGVQSPEIDIK.D 2.43 0.24 692.4013 58.15 - 66.05 2 5.7E4 61.37 128 140 N
K.GPNIEGPEVDVNLPK.V 1.91 0.81 526.6140 87.28 - 91.41 3 5.5E4 89.09 48 62 N
K.MPEWDLSLKGPK.V 2.13 0.10 700.8693 95.05 - 99.81 2 5E4 97.19 376 387 N
K.ADLPDIDVSLPK.G 2.15 8.80 641.8513 105.64 - 109.61 2 4.7E4 107.47 339 350 N
K.VPDVDVK.T 1.52 0.09 771.4295 39.57 - 50.08 1 4.4E4 43.69 155 161 N
K.IEGDMNIPTVDIEGPNVDIDGHK.G 2.10 1.06 826.7359 107.92 - 111.01 3 3.8E4 109.38 9 31 N
K.FGTFGGFGSK.S Y 1.85 0.75 502.7484 82.05 - 86.79 2 3.7E4 84.03 649 658 Y
K.GPNIDIEGPK.G 1.36 0.71 520.2792 46.45 - 56.03 2 3.3E4 50.47 310 319 N
K.ANIDINAPELDIK.G 1.16 0.01 713.3855 97.54 - 101.29 2 3.2E4 99.09 246 258 N
K.LSMPDVDFNLKGPK.M 1.29 0.22 780.9112 102.64 - 107.11 2 3E4 104.89 103 116 N
K.FNMPSISGPK.L 2.30 0.49 1077.5441 81.88 - 87.92 1 2.7E4 84.81 93 102 N
N.APELDIK.G 1.08 1.31 393.2284 65.33 - 72.40 2 2.5E4 67.88 69 75 N
K.MPSFGMK.G 1.28 0.64 797.3728 65.44 - 71.05 1 2.1E4 68.67 41 47 N
K.LSMPDVDFNLKGPK.M 0.03 5.40 520.9363 104.89 - 106.47 3 1.6E4 105.46 103 116 N
K.GPNIDIEGPK.G 0.25 1.39 520.2748 46.45 - 53.20 2 1.3E4 50.25 310 319 N
K.M(+43.01)PEWDLSLKGPK.V 0.79 0.12 722.3706 112.79 - 117.32 2 1.3E4 114.37 376 387 N Carbamylation
K.MPEWDLSLK.G 1.72 1.35 1118.5589 106.41 - 111.28 1 1.1E4 108.87 376 384 N
N.APELDIK.G 0.73 0.23 393.2278 52.30 - 60.91 2 1E4 56.01 69 75 N
K.MPSFGLK.G 0.33 3.17 390.2139 72.71 - 79.20 2 8.8E3 76.05 329 335 N
K.GPN(+.98)IEGPEVDVNLPK.V 0.20 6.42 789.9092 88.95 - 93.17 2 8.6E3 91.05 48 62 N Deamidation (NQ)
K.VHTGELIGGK.L Y 0.28 0.84 505.7873 38.54 - 47.95 2 8.4E3 41.52 567 576 Y
K.GPNMEGPEIDVNLPK.A 0.22 1.83 805.4035 92.05 - 97.69 2 6.3E3 95.12 231 245 N
K.MPSFGLK.G 0.03 0.88 390.2115 77.00 - 82.73 2 6.1E3 79.98 329 335 N
K.G(+43.01)GFEMPK.M 0.45 7.75 404.6881 70.41 - 73.89 2 4E3 72.45 320 326 N Carbamylation
K.GFT(-18.01)GPK.I 0.15 0.23 588.3079 114.09 - 118.37 1 3.4E3 116.17 442 447 N Phospho neutral loss (ST)
K.MKMPSFGLK.G 0.78 10.68 346.8567 84.87 - 88.81 3 3.3E3 87.17 327 335 N
K.IDVKVPDVDVK.T 0.32 0.24 613.8662 75.11 - 79.00 2 2.8E3 77.23 151 161 N
K.GPNMEGPEIDVNLPK.A 0.11 0.81 537.2673 92.53 - 95.99 3 2.4E3 94.39 231 245 N
K.ANIDINAPELDIK.G 0.00 1.65 713.3798 96.70 - 100.16 2 2.2E3 98.17 246 258 N
K.IKGGVQSPEIDIK.D 0.02 5.15 461.9380 61.65 - 66.02 3 1.6E3 63.06 128 140 N
K.VHTGELIGGK.L Y 0.04 0.08 337.5238 38.67 - 47.19 3 1.5E3 41.62 567 576 Y
K.GPNIEGPEVDVNLPK.V 0.00 0.02 789.4072 85.25 - 89.71 2 953.7 87.44 48 62 N
total 53 peptides