| Protein Coverage | Supporting Peptides |
Protein Coverage:
Supporting Peptides:
Peptide Candidates Quality Significance (-10lgP) m/z RT range z Avg. Area Sample Profile Group Profile RT mean Start End Used PTM
K.MVSLLQEK.N 2.81 0.08 474.2678 69.97 - 76.64 2 5.3E5 72.75 884 891 N
R.ELEEISER.L 3.13 0.07 502.7537 42.13 - 52.25 2 4.7E5 45.88 1149 1156 N
K.IQLEAK.A 2.10 0.45 351.2148 37.19 - 46.34 2 4E5 40.20 920 925 N
K.ANSEVAQWR.T 2.20 1.01 530.7666 45.61 - 55.25 2 3.8E5 49.07 1371 1379 N
K.DIDDLELTLAK.V 2.70 0.11 623.3364 107.65 - 112.32 2 3.1E5 109.57 960 970 N
K.LMTNLR.S 2.61 2.03 374.2149 43.77 - 53.59 2 2.9E5 47.43 665 670 N
R.MDLER.A 3.11 1.26 332.1629 34.92 - 44.33 2 2.8E5 38.00 1053 1057 N
K.YETDAIQR.T 1.78 0.56 498.2465 34.47 - 45.60 2 2.4E5 37.92 1382 1389 N
K.AITDAAMMAEELK.K 2.64 2.37 697.3427 96.55 - 100.30 2 2E5 98.22 1767 1779 N
R.HDCDLLR.E 2.95 5.93 436.2111 43.73 - 53.83 2 1.8E5 47.26 1345 1351 N
K.IQLEAK(+43.01)AK.E 2.67 1.01 472.2791 64.01 - 71.39 2 1.4E5 66.94 920 927 N Carbamylation
R.ILYGDFK.Q 2.02 8.15 428.2370 67.85 - 74.35 2 1.3E5 70.45 720 726 N
K.TKLEQQVDDLEGSLEQEK.K 2.24 3.81 697.0208 97.38 - 102.30 3 1.2E5 99.02 1032 1049 N
K.QADSVAELGEQIDNLQR.V 2.53 3.49 629.3171 102.67 - 106.41 3 1.1E5 104.39 1203 1219 N
R.HDC(+57.02)DLLR.E 1.70 1.92 464.7247 38.78 - 46.14 2 1E5 41.79 1345 1351 N Carbamidomethylation
K.KAITDAAMMAEELKK.E 1.71 0.48 550.6289 72.98 - 76.69 3 1E5 74.78 1766 1780 N
R.KLEDECSELKK.D 1.53 1.65 441.2306 38.03 - 49.04 3 1E5 42.50 949 959 N
K.LEQQVDDLEGSLEQEKK.V 2.00 0.30 663.3366 75.32 - 79.64 3 1E5 77.03 1034 1050 N
K.AITDAAMMAEELKK.E 1.77 0.33 761.3900 82.29 - 87.15 2 9E4 84.60 1767 1780 N
K.IQLEAK.A 2.44 1.51 701.4246 37.19 - 46.47 1 9E4 40.19 920 925 N
K.LEDECSELKK.D 2.06 0.67 398.5324 37.14 - 45.18 3 8.8E4 40.50 950 959 N
K.QADSVAELGEQIDNLQR.V 2.50 11.66 943.4712 102.53 - 106.74 2 8.3E4 104.31 1203 1219 N
R.STHPHFVR.C 2.29 1.16 327.5095 29.08 - 32.90 3 8.3E4 30.91 671 678 N
R.MDLER.A 1.34 0.37 663.3202 35.91 - 43.94 1 8E4 38.44 1053 1057 N
R.LQDLVDK.L 2.23 0.42 830.4686 42.31 - 49.53 1 7.9E4 45.60 1873 1879 N
R.ENQSILITGESGAGK.T 2.06 0.81 752.3912 59.03 - 66.15 2 7.9E4 61.87 170 184 N
K.AKLQSENDEFSR.L Y 1.96 0.10 712.3455 81.91 - 86.92 2 7.8E4 84.09 1285 1296 Y
K.KQADSVAELGEQIDNLQR.V 2.00 0.65 672.0158 92.80 - 96.48 3 6.3E4 94.41 1202 1219 N
K.EQDTSAHLER.M 1.57 1.08 395.8587 29.06 - 31.74 3 6E4 30.23 1781 1790 N
K.LEDECSELKK.D 1.82 0.56 597.2947 37.17 - 47.52 2 5.9E4 40.84 950 959 N
R.LQDLVDKLQLK.V 2.41 2.21 438.2695 90.80 - 93.58 3 5.4E4 92.31 1873 1883 N
K.Q(-17.03)ADSVAELGEQIDNLQR.V 1.47 0.81 934.9563 123.04 - 125.98 2 5.2E4 124.40 1203 1219 N Pyro-glu from Q
R.ELEEISER.L 2.46 0.58 1004.4956 42.03 - 52.32 1 4.6E4 45.88 1149 1156 N
R.STHPHFVR.C 1.73 0.27 490.7598 29.85 - 36.24 2 4.5E4 31.20 671 678 N
R.CEGLIK.N 0.81 0.24 331.6822 40.43 - 46.88 2 4.1E4 43.20 912 917 N
R.TEELEEAK.K 1.91 1.69 948.4591 31.45 - 36.04 1 4.1E4 33.10 1390 1397 N
K.AITDAAMMAEELK.K 2.41 4.11 465.2315 95.75 - 100.58 3 4E4 98.20 1767 1779 N
K.KAITDAAMMAEELK.K 1.20 0.08 507.9307 84.14 - 88.61 3 3.8E4 86.16 1766 1779 N
R.ADIAESQVNK.L 0.14 4.28 537.7718 31.68 - 39.45 2 3.6E4 34.35 1919 1928 N
R.KLEDECSELKK.D 1.35 0.25 661.3442 38.13 - 45.78 2 3.6E4 42.01 949 959 N
R.KLEGDLK.L 0.56 8.70 401.7428 31.53 - 36.24 2 3.5E4 32.87 1061 1067 N
R.CNGVLEGIR.I 0.32 6.85 480.7702 64.17 - 68.79 2 3.3E4 66.75 702 710 N
K.GLCHPR.V 1.56 0.61 341.6765 28.39 - 31.75 2 3.2E4 29.38 397 402 N
K.MVSLLQEK.N 1.76 1.92 947.5288 70.68 - 76.28 1 3.1E4 72.81 884 891 N
R.LQDLVDKLQLK.V 1.97 3.18 656.8997 90.80 - 93.65 2 3.1E4 92.21 1873 1883 N
K.TKLEQQVDDLEGSLEQEKK.V 1.44 0.29 739.7177 90.39 - 93.28 3 2.9E4 91.61 1032 1050 N
K.RKLEGDLK.L 1.57 0.44 320.1971 29.09 - 31.01 3 2.8E4 30.06 1060 1067 N
K.KAITDAAMMAEELKK.E 0.91 0.42 413.2244 73.14 - 76.27 4 2.7E4 74.57 1766 1780 N
R.A(+43.01)FDIK.K 1.01 2.03 318.6729 46.61 - 56.10 2 2.5E4 50.20 30 34 N Carbamylation
K.TKLEQQVDDLEGSLEQEKK.V 0.95 0.44 555.0418 90.77 - 92.91 4 2.3E4 91.76 1032 1050 N
K.TKLEQQVDDLEGSLEQEK.K 1.82 1.86 1045.0264 97.52 - 103.78 2 2.3E4 99.19 1032 1049 N
K.LEGDLK.L 0.55 0.36 337.6930 30.71 - 36.85 2 2.2E4 32.80 1062 1067 N
K.LEDECSELK.K 1.23 1.19 533.2477 46.97 - 52.07 2 2.2E4 49.34 950 958 N
K.M(+43.01)VSLLQEK.N 1.77 2.42 495.7712 115.71 - 118.08 2 2.1E4 117.00 884 891 N Carbamylation
K.TPGAMENPLVMHQLR.C 1.32 0.77 565.2928 83.84 - 87.72 3 2E4 86.25 687 701 N
K.KAITDAAMMAEELK.K 1.42 0.28 761.3930 84.07 - 88.55 2 2E4 86.09 1766 1779 N
K.LEDECSELK(+43.01)K.D 1.61 2.14 412.8679 33.81 - 40.21 3 2E4 36.80 950 959 N Carbamylation
R.CEGLIK.N 0.64 0.08 662.3579 41.23 - 47.05 1 2E4 43.70 912 917 N
R.A(+43.01)ALEQTER.G 0.12 5.92 480.7475 40.67 - 45.76 2 1.9E4 43.95 1699 1706 N Carbamylation
K.DIDDLELTLAK.V 2.04 0.46 1245.6625 107.92 - 111.06 1 1.6E4 109.48 960 970 N
K.LEDECSELKK(+43.01).D 0.90 1.02 618.7977 34.11 - 42.44 2 1.5E4 37.21 950 959 N Carbamylation
K.T(+43.01)NLEK.T 0.63 0.32 647.3420 75.04 - 81.30 1 1.5E4 77.92 1250 1254 N Carbamylation
D.SVAELGEQIDNLQR.V 1.33 0.04 786.4098 88.27 - 90.89 2 1.4E4 89.57 1206 1219 N
K.A(+43.01)ITDAAMMAEELKK.E 1.32 1.72 782.8943 121.27 - 126.48 2 1.3E4 122.65 1767 1780 N Carbamylation
K.YETDAIQR.T 1.72 0.48 995.4887 33.67 - 45.34 1 1.3E4 38.20 1382 1389 N
K.E(+43.01)QDTSAHLER.M 0.43 0.21 614.7993 34.37 - 45.08 2 1.3E4 37.72 1781 1790 N Carbamylation
K.LEQQVDD(+21.98)LEGSLEQEK.K 0.83 1.17 627.9672 83.83 - 86.22 3 1.3E4 85.11 1034 1049 N Sodium adduct
K.GLCHPR.V 0.79 0.87 341.6813 35.70 - 45.53 2 1.3E4 39.21 397 402 N
R.TKYETDAIQR.T 0.51 0.65 612.8161 32.95 - 39.42 2 1.2E4 35.92 1380 1389 N
R.KKQADSVAELGEQIDNLQR.V 0.38 0.22 714.7169 82.76 - 86.29 3 1.1E4 84.77 1201 1219 N
K.AELQR.S 0.33 0.13 308.6773 26.70 - 31.93 2 1E4 28.68 1362 1366 N
R.H(+43.01)DCDLLR.E 0.34 7.64 457.7168 57.91 - 62.77 2 9.9E3 60.54 1345 1351 N Carbamylation
R.KKQADSVAELGEQIDNLQR.V 0.12 1.34 536.2916 83.95 - 86.42 4 9.4E3 85.15 1201 1219 N
K.KDIDDLELTLAK.V 0.68 1.42 458.5928 86.58 - 89.58 3 9.3E3 88.16 959 970 N
R.TEELEEAKK.K 0.67 1.27 538.7814 29.09 - 34.57 2 8.8E3 30.31 1390 1398 N
K.LEQQVDDLEGSLEQEKK.V 1.62 0.47 994.5006 75.25 - 78.00 2 8.7E3 76.80 1034 1050 N
R.ILYGDFK.Q 0.93 4.79 855.4663 68.47 - 72.00 1 8.7E3 70.31 720 726 N
K.LASADIETYLLEK.S 0.40 3.25 733.3991 114.17 - 116.60 2 8.5E3 115.49 257 269 N
R.KLEGDLK.L 0.50 8.19 802.4720 28.57 - 33.11 1 7.7E3 31.17 1061 1067 N
K.KQADSVAELGEQIDNLQR.V 1.51 1.94 1007.5203 92.94 - 95.30 2 7E3 94.20 1202 1219 N
R.L(+43.01)QDLVDK.L 0.56 1.14 437.2422 95.95 - 99.89 2 6.6E3 97.53 1873 1879 N Carbamylation
R.ENQSILITGESGAGK.T 0.13 1.37 501.9417 60.60 - 63.85 3 6.6E3 62.08 170 184 N
K.KAITDAAMMAEELKK.E 0.67 0.10 825.4396 73.11 - 76.25 2 6.5E3 74.72 1766 1780 N
R.TEELEEAKK.K 0.19 2.02 359.5231 29.42 - 31.29 3 6.3E3 30.09 1390 1398 N
K.LEDEC(+57.02)SELKK.D 0.06 2.72 417.5396 33.53 - 36.64 3 6.1E3 35.12 950 959 N Carbamidomethylation
R.KLEDEC(+57.02)SELKK.D 0.07 2.70 460.2381 33.02 - 37.35 3 6.1E3 35.00 949 959 N Carbamidomethylation
K.LEDEC(+57.02)SELKK.D 0.19 1.91 625.8071 33.19 - 36.60 2 5.9E3 34.56 950 959 N Carbamidomethylation
K.C(+42.01)SSLEK.T 0.06 2.26 354.6735 24.27 - 33.04 2 5.9E3 29.27 1418 1423 N Acetylation (Protein N-term)
R.C(+43.01)EGLIK.N 0.09 0.64 353.1872 39.90 - 46.86 2 5.6E3 42.04 912 917 N Carbamylation
R.S(+43.01)THPHFVR.C 0.74 9.81 341.8463 36.38 - 38.90 3 5.3E3 37.31 671 678 N Carbamylation
K.Q(-17.03)ADSVAE(+21.98)LGEQIDNLQR.V 0.50 0.29 945.9510 121.75 - 126.60 2 5E3 124.29 1203 1219 N Pyro-glu from Q; Sodium adduct
K.LEGDLK.L 0.03 0.28 337.7021 34.13 - 39.29 2 4.8E3 36.20 1062 1067 N
K.YETDAIQR.T 0.08 3.94 498.2431 61.23 - 69.33 2 4.3E3 64.50 1382 1389 N
K.LAEQELLDVSER.V 0.16 0.21 701.3633 84.55 - 88.45 2 4.2E3 85.60 1710 1721 N
M.SILEEECMFPK.A 0.10 2.05 663.3236 106.82 - 108.83 2 4E3 107.93 535 545 N
S.LEQEK.K 0.03 5.36 646.3507 37.46 - 41.91 1 3.5E3 39.90 1045 1049 N
K.M(+43.01)VSLLQEK.N 1.27 2.18 990.5353 116.12 - 118.29 1 3.5E3 117.21 884 891 N Carbamylation
K.E(+43.01)QDTSAHLER.M 0.04 0.86 614.7849 34.29 - 41.57 2 3.5E3 36.96 1781 1790 N Carbamylation
R.SNAAAAALDKK.Q 0.11 1.40 530.2921 31.73 - 35.85 2 3.4E3 34.06 1442 1452 N
K.Q(-17.03)ADSVAELGEQIDNLQR.V 0.36 0.92 934.9574 120.71 - 126.66 2 3.3E3 124.15 1203 1219 N Pyro-glu from Q
K.A(+43.01)ITDAAMMAEELKK.E 0.13 2.46 782.8924 121.63 - 127.16 2 2.5E3 124.31 1767 1780 N Carbamylation
R.TKYETDAIQR.T 0.07 5.67 612.8251 35.43 - 38.21 2 2.5E3 36.66 1380 1389 N
K.K(+43.01)AITDAAMMAEELKK.E 0.12 1.50 564.9647 104.98 - 108.04 3 2.3E3 106.65 1766 1780 N Carbamylation
R.AQLEFNQIK.A 0.06 3.19 545.8039 71.08 - 73.79 2 2.3E3 72.04 1570 1578 N
K.AITDAAMMAEELK.K 0.02 0.04 697.3448 95.85 - 98.74 2 2.3E3 97.43 1767 1779 N
R.L(+43.01)QDLVDK.L 0.13 6.03 873.4652 95.34 - 97.99 1 2.2E3 96.73 1873 1879 N Carbamylation
K.A(+43.01)ITDAAMMAEELK.K 0.14 0.89 718.8473 131.48 - 132.42 2 2.1E3 131.95 1767 1779 N Carbamylation
R.E(+43.01)LEEISER.L 0.00 5.11 524.2552 73.58 - 77.51 2 2E3 75.64 1149 1156 N Carbamylation
K.KDIDDLELTLAK.V 0.08 5.79 687.3878 86.90 - 88.20 2 1.9E3 87.61 959 970 N
K.KEQDTSAHLER.M 0.09 4.06 438.5554 28.45 - 29.27 3 1.5E3 28.79 1780 1790 N
R.K(+43.01)LEDECSELKK.D 0.08 5.78 455.5672 58.64 - 59.87 3 1.4E3 59.41 949 959 N Carbamylation
R.CEGLIK.N 0.01 5.31 331.6727 42.38 - 45.72 2 1.3E3 43.91 912 917 N
R.L(+43.01)QDLVDKLQLK.V 0.33 1.20 678.4014 132.15 - 133.52 2 1.3E3 132.63 1873 1883 N Carbamylation
K.QADS(-18.01)VAELGEQIDNLQR.V 0.02 2.04 623.3161 104.95 - 106.62 3 1.2E3 105.77 1203 1219 N Phospho neutral loss (ST)
K.KAITDAAMMAEELKK.E 0.01 5.19 825.4441 71.86 - 75.66 2 630.1 74.32 1766 1780 N
L.EDLK(+43.01)R.Q 0.00 5.11 703.3646 117.11 - 121.40 1 359.5 119.34 1320 1324 N Carbamylation
total 116 peptides