| Protein Coverage | Supporting Peptides |
Protein Coverage:
Supporting Peptides:
Peptide Candidates Quality Significance (-10lgP) m/z RT range z Avg. Area Sample Profile Group Profile RT mean Start End Used PTM
K.MVSLLQEK.N 2.85 5.52 474.2678 69.97 - 76.64 2 4.8E5 72.75 884 891 N
R.ELEEISER.L 3.17 1.53 502.7537 42.13 - 52.25 2 4.3E5 45.88 1149 1156 N
K.IQLEAK.A 2.19 1.06 351.2148 37.19 - 46.34 2 3.6E5 40.20 920 925 N
K.ANSEVAQWR.T 2.20 1.17 530.7666 45.61 - 55.25 2 3.4E5 49.07 1371 1379 N
K.DIDDLELTLAK.V 2.65 1.40 623.3364 107.65 - 112.32 2 2.8E5 109.57 960 970 N
K.LMTNLR.S 2.58 1.24 374.2149 43.77 - 53.59 2 2.6E5 47.43 665 670 N
R.MDLER.A 3.36 2.00 332.1623 34.92 - 44.33 2 2.6E5 37.93 1053 1057 N
K.YETDAIQR.T 1.84 1.31 498.2465 34.47 - 45.60 2 2.2E5 37.92 1382 1389 N
K.AITDAAMMAEELK.K 2.61 0.46 697.3427 96.55 - 100.30 2 1.8E5 98.22 1767 1779 N
R.HDCDLLR.E 2.98 2.97 436.2111 43.73 - 53.83 2 1.6E5 47.26 1345 1351 N
K.IQLEAK(+43.01)AK.E 2.62 6.80 472.2791 64.01 - 71.39 2 1.3E5 66.94 920 927 N Carbamylation
R.ILYGDFK.Q 2.02 2.61 428.2370 67.85 - 74.35 2 1.2E5 70.45 720 726 N
R.EQYEEEQEAK.A 2.95 2.33 641.7803 29.24 - 35.15 2 1.1E5 30.54 1352 1361 N
K.TKLEQQVDDLEGSLEQEK.K 2.45 3.55 697.0195 97.38 - 102.30 3 1.1E5 99.06 1032 1049 N
K.QADSVAELGEQIDNLQR.V 2.39 2.98 629.3183 102.67 - 106.41 3 9.9E4 104.36 1203 1219 N
R.HDC(+57.02)DLLR.E 1.90 1.26 464.7239 38.78 - 46.14 2 9.6E4 41.75 1345 1351 N Carbamidomethylation
K.KAITDAAMMAEELKK.E 1.75 0.31 550.6289 72.98 - 76.69 3 9.4E4 74.78 1766 1780 N
R.KLEDECSELKK.D 1.58 1.42 441.2306 38.03 - 49.04 3 9.1E4 42.50 949 959 N
K.LEQQVDDLEGSLEQEKK.V 2.00 3.03 663.3366 75.32 - 79.64 3 9.1E4 77.03 1034 1050 N
K.AITDAAMMAEELKK.E 1.75 1.16 761.3900 82.29 - 87.15 2 8.1E4 84.60 1767 1780 N
K.IQLEAK.A 2.53 4.68 701.4246 37.19 - 46.47 1 8.1E4 40.19 920 925 N
K.LEDECSELKK.D 2.08 0.27 398.5324 37.14 - 45.18 3 8E4 40.50 950 959 N
K.QADSVAELGEQIDNLQR.V 2.43 4.78 943.4712 102.53 - 106.74 2 7.5E4 104.31 1203 1219 N
R.STHPHFVR.C 2.53 2.43 327.5091 29.74 - 32.90 3 7.5E4 30.99 671 678 N
R.KLEGDLK.L 0.92 2.08 401.7407 31.35 - 36.24 2 7.4E4 32.42 1061 1067 N
R.MDLER.A 1.36 0.58 663.3205 35.91 - 43.94 1 7.2E4 38.37 1053 1057 N
R.ENQSILITGESGAGK.T 2.02 10.53 752.3912 59.03 - 66.15 2 7.1E4 61.87 170 184 N
K.AKLQSENDEFSR.L Y 1.97 14.18 712.3455 81.91 - 86.92 2 7.1E4 84.09 1285 1296 Y
R.LQDLVDK.L 2.07 1.69 830.4694 42.31 - 49.53 1 7E4 45.64 1873 1879 N
K.LEGDLK.L 1.44 0.14 337.6917 31.87 - 39.64 2 6E4 34.11 1062 1067 N
K.KQADSVAELGEQIDNLQR.V 2.03 1.65 672.0158 92.80 - 96.48 3 5.7E4 94.41 1202 1219 N
K.EQDTSAHLER.M 1.80 2.42 395.8587 29.06 - 31.74 3 5.4E4 30.23 1781 1790 N
K.LEDECSELKK.D 1.83 1.06 597.2947 37.17 - 47.52 2 5.3E4 40.84 950 959 N
R.LQDLVDKLQLK.V 2.32 7.87 438.2695 90.80 - 93.58 3 4.8E4 92.31 1873 1883 N
K.Q(-17.03)ADSVAELGEQIDNLQR.V 1.50 2.50 934.9563 123.04 - 125.98 2 4.7E4 124.40 1203 1219 N Pyro-glu from Q
R.ELEEISER.L 2.50 1.02 1004.4956 42.03 - 52.32 1 4.1E4 45.88 1149 1156 N
R.STHPHFVR.C 1.89 1.42 490.7598 29.85 - 36.24 2 4.1E4 31.20 671 678 N
R.CEGLIK.N 0.81 0.79 331.6822 40.43 - 46.88 2 3.7E4 43.20 912 917 N
R.TEELEEAK.K 2.01 1.63 948.4591 31.45 - 36.04 1 3.7E4 33.10 1390 1397 N
K.AITDAAMMAEELK.K 2.17 1.04 465.2318 95.75 - 100.58 3 3.5E4 98.23 1767 1779 N
K.KAITDAAMMAEELK.K 1.17 0.11 507.9307 84.14 - 88.61 3 3.5E4 86.16 1766 1779 N
R.KLEDECSELKK.D 1.37 0.42 661.3442 38.13 - 45.78 2 3.2E4 42.01 949 959 N
R.CNGVLEGIR.I 0.32 6.74 480.7702 64.17 - 68.79 2 3E4 66.75 702 710 N
R.ADIAESQVNK.L 0.16 6.13 537.7729 31.68 - 39.45 2 3E4 34.53 1919 1928 N
K.MVSLLQEK.N 1.63 1.83 947.5297 69.44 - 76.28 1 2.9E4 72.68 884 891 N
K.GLCHPR.V 1.72 1.96 341.6765 28.39 - 31.75 2 2.9E4 29.38 397 402 N
R.LQDLVDKLQLK.V 1.94 3.72 656.8997 90.80 - 93.65 2 2.8E4 92.21 1873 1883 N
K.TKLEQQVDDLEGSLEQEKK.V 1.41 1.51 739.7177 90.39 - 93.28 3 2.6E4 91.61 1032 1050 N
K.RKLEGDLK.L 1.68 0.23 320.1971 29.09 - 31.01 3 2.6E4 30.06 1060 1067 N
K.KAITDAAMMAEELKK.E 0.92 0.76 413.2244 73.14 - 76.27 4 2.5E4 74.57 1766 1780 N
R.A(+43.01)FDIK.K 1.04 0.42 318.6729 46.61 - 56.10 2 2.3E4 50.20 30 34 N Carbamylation
K.TKLEQQVDDLEGSLEQEKK.V 0.92 1.15 555.0418 90.77 - 92.91 4 2.1E4 91.76 1032 1050 N
K.TKLEQQVDDLEGSLEQEK.K 1.76 2.43 1045.0264 97.52 - 103.78 2 2E4 99.19 1032 1049 N
K.LEDECSELK.K 1.21 0.68 533.2477 46.97 - 52.07 2 1.9E4 49.34 950 958 N
K.M(+43.01)VSLLQEK.N 1.74 4.59 495.7705 115.71 - 118.32 2 1.9E4 117.05 884 891 N Carbamylation
R.TEELEEAK.K 0.01 5.09 474.7321 32.50 - 38.42 2 1.9E4 34.71 1390 1397 N
K.TPGAMENPLVMHQLR.C 1.25 3.25 565.2928 83.84 - 87.72 3 1.8E4 86.25 687 701 N
K.KAITDAAMMAEELK.K 1.36 0.02 761.3930 84.07 - 88.55 2 1.8E4 86.09 1766 1779 N
K.LEDECSELK(+43.01)K.D 1.56 2.44 412.8679 33.81 - 40.21 3 1.8E4 36.80 950 959 N Carbamylation
R.CEGLIK.N 0.64 0.33 662.3579 41.23 - 47.05 1 1.8E4 43.70 912 917 N
R.A(+43.01)ALEQTER.G 0.11 1.78 480.7483 40.67 - 45.76 2 1.6E4 43.86 1699 1706 N Carbamylation
K.DIDDLELTLAK.V 2.00 1.89 1245.6625 107.92 - 111.06 1 1.5E4 109.48 960 970 N
K.LEDECSELK(+43.01)K.D 0.92 1.31 618.7977 34.11 - 42.44 2 1.4E4 37.21 950 959 N Carbamylation
K.T(+43.01)NLEK.T 0.63 0.14 647.3420 75.04 - 81.30 1 1.4E4 77.92 1250 1254 N Carbamylation
D.SVAELGEQIDNLQR.V 1.18 0.56 786.4088 88.27 - 94.70 2 1.3E4 89.78 1206 1219 N
K.A(+43.01)ITDAAMMAEELKK.E 1.31 2.48 782.8943 121.27 - 126.48 2 1.2E4 122.65 1767 1780 N Carbamylation
K.YETDAIQR.T 1.74 0.65 995.4887 33.67 - 45.34 1 1.2E4 38.20 1382 1389 N
K.E(+43.01)QDTSAHLER.M 0.44 1.63 614.7993 34.37 - 45.08 2 1.2E4 37.72 1781 1790 N Carbamylation
K.LEQQVD(+21.98)DLEGSLEQEK.K 0.81 1.34 627.9672 83.83 - 86.22 3 1.2E4 85.11 1034 1049 N Sodium adduct
K.GLCHPR.V 1.19 5.38 341.6815 36.43 - 45.53 2 1.1E4 39.43 397 402 N
R.TKYETDAIQR.T 0.49 2.08 612.8161 32.95 - 39.42 2 1.1E4 35.92 1380 1389 N
R.KKQADSVAELGEQIDNLQR.V 0.37 2.39 714.7169 82.76 - 86.29 3 1E4 84.77 1201 1219 N
K.C(+42.01)SSLEK.T 0.12 0.21 354.6699 29.52 - 33.41 2 9E3 30.93 1418 1423 N Acetylation (Protein N-term)
R.H(+43.01)DCDLLR.E 0.31 1.95 457.7168 57.91 - 62.77 2 9E3 60.54 1345 1351 N Carbamylation
K.AELQR.S 0.32 0.79 308.6772 26.70 - 30.44 2 8.8E3 28.42 1362 1366 N
R.KKQADSVAELGEQIDNLQR.V 0.11 1.86 536.2916 83.95 - 86.42 4 8.5E3 85.15 1201 1219 N
K.KDIDDLELTLAK.V 0.67 1.10 458.5928 86.58 - 89.58 3 8.4E3 88.16 959 970 N
K.LEQQVDDLEGSLEQEKK.V 1.61 2.40 994.5006 75.25 - 78.00 2 7.9E3 76.80 1034 1050 N
R.ILYGDFK.Q 0.91 2.76 855.4663 68.47 - 72.00 1 7.8E3 70.31 720 726 N
K.LASADIETYLLEK.S 0.39 2.96 733.3991 114.17 - 116.60 2 7.7E3 115.49 257 269 N
R.TEELEEAKK.K 0.71 1.33 538.7816 29.09 - 30.91 2 7.5E3 30.08 1390 1398 N
R.KLEGDLK.L 0.68 1.67 802.4763 31.38 - 33.11 1 6.5E3 31.91 1061 1067 N
K.KQADSVAELGEQIDNLQR.V 1.48 1.60 1007.5203 92.94 - 95.30 2 6.3E3 94.20 1202 1219 N
R.ENQSILITGESGAGK.T 0.13 0.28 501.9417 60.60 - 63.85 3 6E3 62.08 170 184 N
K.KAITDAAMMAEELKK.E 0.70 0.08 825.4396 73.11 - 76.25 2 5.9E3 74.72 1766 1780 N
R.L(+43.01)QDLVDK.L 0.55 1.92 437.2419 95.95 - 99.89 2 5.8E3 97.62 1873 1879 N Carbamylation
R.TEELEEAKK.K 0.20 1.25 359.5231 29.42 - 31.29 3 5.7E3 30.09 1390 1398 N
K.LEDEC(+57.02)SELKK.D 0.06 5.63 417.5396 33.53 - 36.64 3 5.6E3 35.12 950 959 N Carbamidomethylation
R.KLEDEC(+57.02)SELKK.D 0.07 0.36 460.2381 33.02 - 37.35 3 5.5E3 35.00 949 959 N Carbamidomethylation
K.LEDEC(+57.02)SELKK.D 0.19 1.51 625.8071 33.19 - 36.60 2 5.4E3 34.56 950 959 N Carbamidomethylation
R.SNAAAAALDKK.Q 0.35 0.66 530.2947 31.73 - 35.85 2 5.3E3 33.77 1442 1452 N
R.C(+43.01)EGLIK.N 0.09 0.56 353.1872 39.90 - 46.86 2 5.1E3 42.04 912 917 N Carbamylation
R.S(+43.01)THPHFVR.C 0.63 0.33 341.8463 36.38 - 38.90 3 4.8E3 37.31 671 678 N Carbamylation
K.Q(-17.03)ADSVAE(+21.98)LGEQIDNLQR.V 0.50 1.39 945.9510 121.75 - 126.60 2 4.5E3 124.29 1203 1219 N Pyro-glu from Q; Sodium adduct
K.YETDAIQR.T 0.06 1.41 498.2444 61.23 - 69.33 2 4.1E3 64.20 1382 1389 N
K.LAEQELLDVSER.V 0.16 0.61 701.3633 84.55 - 88.45 2 3.8E3 85.60 1710 1721 N
M.SILEEECMFPK.A 0.10 0.21 663.3236 106.82 - 108.83 2 3.6E3 107.93 535 545 N
K.M(+43.01)VSLLQEK.N 1.26 2.93 990.5353 116.12 - 118.29 1 3.2E3 117.21 884 891 N Carbamylation
R.L(+43.01)QDLVDK.L 0.10 2.96 437.2420 96.80 - 99.96 2 3E3 98.34 1873 1879 N Carbamylation
K.Q(-17.03)ADSVAELGEQIDNLQR.V 0.36 0.60 934.9574 120.71 - 126.66 2 3E3 124.15 1203 1219 N Pyro-glu from Q
S.LEQEK.K 0.03 5.23 646.3502 38.10 - 41.91 1 2.7E3 40.36 1045 1049 N
R.AQLEFNQIK.A 0.10 0.67 545.8034 71.08 - 73.79 2 2.4E3 72.07 1570 1578 N
K.E(+43.01)QDTSAHLER.M 0.03 1.44 614.7825 34.29 - 37.78 2 2.3E3 36.09 1781 1790 N Carbamylation
K.A(+43.01)ITDAAMMAEELKK.E 0.13 0.64 782.8924 121.63 - 127.16 2 2.2E3 124.31 1767 1780 N Carbamylation
R.TKYETDAIQR.T 0.06 1.29 612.8251 35.43 - 38.21 2 2.2E3 36.66 1380 1389 N
R.L(+43.01)QDLVDK.L 0.14 1.18 873.4638 95.34 - 98.90 1 2.1E3 96.96 1873 1879 N Carbamylation
K.K(+43.01)AITDAAMMAEELKK.E 0.11 1.06 564.9647 104.98 - 108.04 3 2.1E3 106.65 1766 1780 N Carbamylation
K.AITDAAMMAEELK.K 0.02 2.84 697.3448 95.85 - 98.74 2 2.1E3 97.43 1767 1779 N
K.A(+43.01)ITDAAMMAEELK.K 0.14 0.40 718.8473 131.48 - 132.42 2 1.9E3 131.95 1767 1779 N Carbamylation
K.KDIDDLELTLAK.V 0.08 0.81 687.3878 86.90 - 88.20 2 1.7E3 87.61 959 970 N
K.QADSVAELGEQIDNLQR.V 0.01 3.09 629.2998 104.30 - 105.77 3 1.5E3 104.89 1203 1219 N
K.KEQDTSAHLER.M 0.08 5.36 438.5554 28.45 - 29.27 3 1.3E3 28.79 1780 1790 N
R.K(+43.01)LEDECSELKK.D 0.08 5.59 455.5672 58.64 - 59.87 3 1.2E3 59.41 949 959 N Carbamylation
R.L(+43.01)QDLVDKLQLK.V 0.34 0.43 678.4014 132.15 - 133.52 2 1.1E3 132.63 1873 1883 N Carbamylation
K.QADS(-18.01)VAELGEQIDNLQR.V 0.02 0.51 623.3161 104.95 - 106.62 3 1.1E3 105.77 1203 1219 N Phospho neutral loss (ST)
L.EDLK(+43.01)R.Q 0.03 1.74 703.3562 118.67 - 123.10 1 758.1 120.75 1320 1324 N Carbamylation
K.KAITDAAMMAEELKK.E 0.02 0.15 825.4441 71.86 - 75.66 2 570.2 74.32 1766 1780 N
total 117 peptides