| Protein Coverage | Supporting Peptides |
Protein Coverage:
Supporting Peptides:
Peptide Candidates Quality Significance (-10lgP) m/z RT range z Avg. Area Sample Profile Group Profile RT mean Start End Used PTM
K.ELYDRYGEQGLR.E 0.19 0.46 375.4399 64.98 - 71.38 4 1.3E4 67.43 64 75 N
K.EISFAYEVLTNPEKK.E 1.61 6.47 589.9794 103.75 - 107.96 3 1E4 105.67 49 63 N
K.LYDILGVSPSATENELKK.S Y 0.49 8.07 659.6957 103.48 - 107.49 3 8.8E3 105.42 9 26 Y
R.GEGMPQYR.N 0.34 0.91 469.2175 39.09 - 48.15 2 7.6E3 42.51 316 323 N
K.EISFAYEVLTNPEK.K 1.06 0.21 820.4168 113.25 - 118.49 2 5.1E3 116.66 49 62 N
R.GEDMVHPLK.V 0.15 5.22 513.2613 42.18 - 49.74 2 5.1E3 45.27 115 123 N
K.FDVQFPDNNWISPEK.L Y 0.62 3.78 918.4377 121.80 - 127.09 2 4.3E3 124.10 335 349 Y
R.YGEQGLR.E 0.08 0.25 411.7100 33.67 - 41.33 2 3.7E3 36.41 69 75 N
K.FDVQFPDNNWISPEK.L Y 0.27 4.19 612.6274 120.20 - 126.51 3 2.2E3 123.42 335 349 Y
K.EISFAYEVLTNPEK.K 0.06 0.35 820.4131 112.70 - 117.54 2 887.7 115.37 49 62 N
total 10 peptides