| Protein Coverage | Supporting Peptides |
Protein Coverage:
Supporting Peptides:
Peptide Candidates Quality Significance (-10lgP) m/z RT range z Avg. Area Sample Profile Group Profile RT mean Start End Used PTM
R.IGANFLAR.F 1.22 5.96 431.2532 71.06 - 74.61 2 6E4 73.22 138 145 N
K.MNLGVGAYR.D 2.44 4.61 490.7564 64.39 - 71.62 2 5.6E4 67.47 58 66 N
K.EYLPIGGLGDFSK.C 2.09 2.92 698.3639 117.00 - 120.12 2 4.9E4 118.31 93 105 N
R.NITVQTISGTGSLR.I 2.06 7.33 723.9026 76.53 - 81.10 2 4E4 78.56 124 137 N
R.IAATILNTPDLR.S 2.28 5.64 649.3799 91.34 - 95.60 2 3.7E4 93.49 324 335 N
R.KAEELITAK.H 1.41 7.06 501.7983 35.89 - 45.44 2 3.6E4 38.99 80 88 N
K.ILIRPIYSNPPMNGAR.I 2.01 6.94 604.6744 82.50 - 88.23 3 3.5E4 85.25 308 323 N
K.PSWGNHTPIFR.D 1.86 2.71 437.8938 72.68 - 78.52 3 3.3E4 75.16 158 168 N
R.DAGMQLK.A 0.91 1.55 381.6976 36.71 - 45.47 2 2.1E4 39.59 169 175 N
K.AEELITAK.H 0.37 2.34 437.7554 43.55 - 49.60 2 1.7E4 46.41 81 88 N
K.EISDLVK.K 0.45 2.31 402.2306 51.80 - 59.40 2 1.5E4 56.36 226 232 N
R.YFIEQGHNILLSQSFAK.N 1.45 6.34 665.6862 107.29 - 109.68 3 1.1E4 108.67 261 277 N
R.SLWLEEVHFMANR.I 1.40 6.35 544.6100 124.37 - 127.66 3 9.8E3 126.04 336 348 N
K.AEELITAK.H 0.26 6.67 437.7375 43.91 - 49.81 2 8.9E3 47.66 81 88 N
R.KAEELITAK.H 1.86 12.44 334.8676 35.85 - 45.34 3 7.6E3 38.99 80 88 N
K.HMDKEYLPIGGLGDFSK.C 0.13 5.88 636.3241 100.76 - 105.00 3 6.2E3 103.47 89 105 N
D.PILGVTEAFK.R 0.95 3.91 537.8161 96.33 - 100.36 2 6.2E3 97.89 41 50 N
N.SSWWGGVQMGPPDPILGVTEAFKR.D Y 1.27 5.71 872.4449 133.60 - 134.41 3 5.9E3 133.97 28 51 Y
R.NITVQTISGTGSLR.I 1.21 9.51 482.9393 76.60 - 81.10 3 5.8E3 78.44 124 137 N
R.DAGMQLK.A 0.12 0.33 762.3855 36.04 - 47.95 1 5.1E3 40.64 169 175 N
R.DAWAVR.Y 0.29 7.85 359.1911 48.51 - 54.49 2 4.5E3 51.73 255 260 N
R.IAATILNTPDLR.S 1.06 4.83 433.2479 90.86 - 94.85 3 4.1E3 93.39 324 335 N
R.SLWLEEVHFM.A 1.37 0.78 645.8196 132.28 - 134.18 2 3.3E3 133.67 336 345 N
N.SSWWGGVQMGPPDPILGVTEAFK.R Y 1.28 1.41 820.4112 135.50 - 136.01 3 2.8E3 135.74 28 50 Y
D.PILGVTEAFKR.D 0.48 7.38 410.9155 82.83 - 87.67 3 2.6E3 84.58 41 51 N
K.KMNLGVGAYR.D 0.08 2.03 554.8029 52.09 - 56.20 2 2.3E3 54.48 57 66 N
K.EYLPIGGLGDFSK.C 0.11 0.09 698.3548 116.02 - 121.50 2 2.2E3 118.78 93 105 N
R.DAGMQLK.A 0.00 5.16 381.7179 38.46 - 41.61 2 2E3 39.81 169 175 N
R.DDHGKPFVLSCVR.K 0.28 7.00 491.5879 77.98 - 80.93 3 1.3E3 79.27 67 79 N
R.SLWLEEVHFMANR.I 0.17 1.14 816.3949 125.12 - 129.73 2 902.6 127.31 336 348 N
total 30 peptides