| Protein Coverage | Supporting Peptides |
Protein Coverage:
Supporting Peptides:
Peptide Candidates Quality Significance (-10lgP) m/z RT range z Avg. Area Sample Profile Group Profile RT mean Start End Used PTM
K.YHGIGGGFPLQYYPYYGK.L 2.50 16.05 694.0075 112.91 - 117.80 3 9.6E4 114.99 230 247 N
K.YNEDIQK.D 1.70 3.01 455.2228 30.99 - 38.57 2 5.3E4 32.73 112 118 N
R.VAPPGLSHTPR.S 2.67 4.88 377.8831 38.60 - 49.60 3 4.8E4 43.23 72 82 N
K.EGKPCIIVK.L 2.03 15.31 493.7914 41.93 - 52.01 2 3.2E4 45.48 171 179 N
K.DFMAK.Y 1.43 3.25 611.2898 37.33 - 46.31 1 2.7E4 40.22 107 111 N
K.VQPNVIPIYCTNK.R Y 1.80 3.09 744.8995 84.83 - 90.97 2 2.6E4 88.50 205 217 Y
K.DFMAK.Y 1.52 5.35 306.1489 37.46 - 46.00 2 2.5E4 40.16 107 111 N
K.FEDCTDSPADYK.N 1.75 8.29 695.7813 50.51 - 58.86 2 2.4E4 53.96 123 134 N
R.FVWDSDKGELLGR.T 2.03 11.44 507.9308 95.85 - 99.99 3 2.2E4 97.65 15 27 N
K.EGKPC(+57.02)IIVK.L 0.43 6.05 522.3025 39.53 - 48.36 2 1.8E4 43.06 171 179 N Carbamidomethylation
R.VAPPGLSHTPR.S 1.71 1.82 566.3206 38.57 - 49.47 2 1.8E4 43.19 72 82 N
R.GDLESDQGIRK.A 0.84 2.32 609.3132 31.50 - 40.71 2 1.4E4 33.99 137 147 N
R.FVWDSDKGELLGR.T 0.96 3.30 761.3605 96.37 - 99.82 2 1.2E4 97.80 15 27 N
K.EGKPC(+57.02)IIVK.L 1.75 44.59 348.5380 39.02 - 46.15 3 1.2E4 42.71 171 179 N Carbamidomethylation
K.VQPNVIPIYCTNK(+43.01).R Y 1.21 3.14 766.4064 82.73 - 87.62 2 1.2E4 84.54 205 217 Y Carbamylation
K.NRGDLESDQGIR.K 1.11 6.16 680.3388 33.95 - 43.77 2 1.2E4 37.13 135 146 N
K.EGKPCIIVK.L 0.43 2.19 329.5289 41.96 - 51.68 3 1.1E4 45.72 171 179 N
N.EDIQK.D 0.05 0.48 632.3283 27.62 - 32.80 1 1.1E4 29.91 114 118 N
R.GDLESDQGIR.K 0.53 1.02 545.2674 38.38 - 46.50 2 1E4 40.84 137 146 N
K.VQPNVIPIYCTNKR.E Y 0.77 9.68 548.9738 77.07 - 80.19 3 1E4 79.12 205 218 Y
R.NLLGPC(+57.02)SGLDDPDFGFK.E 1.08 2.00 926.4410 125.21 - 128.74 2 9.8E3 127.44 154 170 N Carbamidomethylation
R.GDLESDQGIRK.A 0.65 4.47 406.5455 31.77 - 40.81 3 9.3E3 34.20 137 147 N
R.SDKSEVSFNLNDVETYLPYTK.A 1.46 6.24 817.0721 125.47 - 128.59 3 8.8E3 127.64 83 103 N
K.VQPNVIPIYC(+57.02)TNKR.E Y 0.43 7.43 567.9797 71.09 - 74.46 3 8.6E3 72.97 205 218 N Carbamidomethylation
R.NLLGPCSGLDDPDFGFK.E 0.50 1.00 897.9308 127.30 - 133.02 2 8.2E3 129.69 154 170 N
K.YHGIGGGFPLQYYPYYGK.L 0.91 5.28 1040.5055 113.27 - 117.21 2 7.6E3 114.99 230 247 N
K.YNEDIQKDQMK.F 0.38 5.92 706.3367 34.01 - 46.06 2 7.2E3 37.86 112 122 N
K.F(+43.01)EDCTDSPADYK.N 1.78 36.21 717.2866 47.09 - 56.00 2 7.1E3 50.63 123 134 N Carbamylation
K.ALKDFMAK.Y 1.60 41.51 308.5078 53.08 - 58.97 3 6.1E3 56.30 104 111 N
R.NLLGPC(+57.02)SGLDDPD(+14.02)FGFK.E 0.76 10.23 622.6344 122.66 - 125.96 3 6.1E3 124.22 154 170 N Carbamidomethylation; Methylation (DE)
K.Y(+43.01)HGIGGGFPLQYYPYYGK.L 0.83 6.20 708.3456 127.18 - 129.12 3 5.8E3 128.33 230 247 N Carbamylation
R.FVWDSDKGELLGR.T 0.56 6.29 761.3969 94.40 - 101.25 2 5.6E3 97.47 15 27 N
T.MSSTK.D 0.02 5.19 553.2722 44.42 - 48.63 1 5.2E3 46.44 3 7 N
K.EGK(+43.01)PCIIVK.L 0.21 1.86 515.2942 40.54 - 47.90 2 5.1E3 43.96 171 179 N Carbamylation
K.SEVSFNLNDVETYLPYTK.A 0.91 3.07 1060.0197 129.95 - 133.06 2 4.3E3 130.65 86 103 N
K.SEVSFNLNDVETYLPYTK.A 0.70 2.00 707.0185 129.85 - 130.92 3 4.3E3 130.57 86 103 N
K.VFGDNIGYSEK.D 0.02 5.18 614.7914 64.99 - 65.78 2 4.2E3 65.35 277 287 N
R.NLLGPC(+57.02)SGLDDPDFGFK.E 0.41 2.17 926.4495 123.70 - 129.20 2 4.2E3 125.51 154 170 N Carbamidomethylation
R.FVWDSDK.G 0.28 0.40 448.7157 68.10 - 73.54 2 3.5E3 69.81 15 21 N
R.NLLGPC(+57.02)SGLDDPDFGFK.E 0.45 3.70 617.9623 124.62 - 129.07 3 3.1E3 127.07 154 170 N Carbamidomethylation
K.Y(+43.01)HGIGGGFPLQYYPYYGK.L 0.81 6.37 1062.0079 125.25 - 129.41 2 3E3 128.14 230 247 N Carbamylation
R.NLLGPCSGLDDPD(+14.02)FGFK.E 0.40 4.22 603.6298 129.17 - 131.46 3 2.8E3 129.89 154 170 N Methylation (DE)
K.NRGDLESDQGIR.K 0.04 5.45 453.8967 37.75 - 40.82 3 2.8E3 38.89 135 146 N
K.YHGIGGGFPLQYYPYYGK.L 0.11 1.82 694.0049 111.59 - 116.31 3 2.5E3 113.23 230 247 N
K.VQPNVIPIYCTNK(+43.01)R.E Y 0.05 5.24 563.3085 73.76 - 75.55 3 2.1E3 74.68 205 218 N Carbamylation
R.NLLGPCSGLDDPDFGFK.E 0.17 1.57 598.9530 129.63 - 130.47 3 1.9E3 130.04 154 170 N
K.E(+43.01)GKPCIIVK.L 0.05 5.64 515.2950 51.38 - 58.79 2 1.7E3 56.24 171 179 N Carbamylation
R.NLLGPC(+57.02)SGLDDPDFGFK.E 0.12 5.45 926.4548 124.77 - 130.67 2 1.6E3 127.72 154 170 N Carbamidomethylation
R.NLLGPC(+57.02)SGLDDPDFGFK.E 0.42 0.48 926.4671 123.77 - 129.13 2 1.3E3 127.00 154 170 N Carbamidomethylation
K.YHGIGGGFPLQYYPYYGK.L 0.07 3.39 1040.4944 113.40 - 118.34 2 944.2 116.11 230 247 N
R.NLLGPC(+57.02)SGLDDPDFGFK.E 0.00 5.15 617.9674 124.44 - 128.61 3 542.8 126.27 154 170 N Carbamidomethylation
K.YHGIGGGFPLQYYPYYGK.L 0.01 2.22 1040.4949 114.06 - 117.21 2 437.7 115.78 230 247 N
R.NLLGPC(+58.01)SGLDDPD(+14.02)FGFK.E 0.02 5.19 933.9609 121.74 - 126.05 2 86.1 123.25 154 170 N Carboxymethyl; Methylation (DE)
total 53 peptides