| Protein Coverage | Supporting Peptides |
Protein Coverage:
Supporting Peptides:
Peptide Candidates Quality Significance (-10lgP) m/z RT range z Avg. Area Sample Profile Group Profile RT mean Start End Used PTM
K.K(+43.01)MSAENMK(+43.01)PQEQLTLEPYER.D 2.79 60.00 836.7360 32.75 - 39.76 3 6.5E4 35.96 285 304 N Carbamylation
R.TNIIPIIEDAR.H 2.66 0.87 627.8603 104.72 - 108.87 2 3E4 106.58 208 218 N
K.MSAENMKPQEQLTLEPYER.D 2.03 0.59 765.3693 81.74 - 86.39 3 2.5E4 83.78 286 304 N
R.IVALNAHNFLK.N 2.30 0.12 413.9141 85.18 - 89.80 3 2.4E4 87.28 245 255 N
R.AWNPFR.S 1.79 1.19 395.7061 83.64 - 88.98 2 2.1E4 85.80 136 141 N
R.DLLNVAK.K 1.17 0.32 386.7351 62.40 - 67.18 2 1.5E4 65.23 199 205 N
K.LAAAILGGVDQIHIKPGAK.V 2.25 1.26 468.7850 94.63 - 98.84 4 1.5E4 96.35 144 162 N
K.LAAAILGGVDQIHIKPGAK.V 1.62 0.66 624.7119 94.50 - 98.68 3 9.1E3 96.35 144 162 N
R.IVALNAHNFLK.N 1.46 0.71 620.3664 85.02 - 89.74 2 6.8E3 87.23 245 255 N
R.HEGVFIC(+57.02)R.G Y 0.07 1.07 509.2636 46.29 - 54.56 2 5.2E3 49.56 93 100 Y Carbamidomethylation
R.HEGVFICR.G Y 0.15 0.84 480.7456 53.66 - 60.07 2 5.2E3 57.02 93 100 Y
R.KVTVEPHR.H Y 0.79 0.39 322.5243 28.07 - 30.78 3 4E3 29.03 85 92 Y
K.NGGHFVISIK.A 0.30 0.25 357.8731 67.85 - 75.00 3 3.2E3 70.57 256 265 N
R.GGFGDR.G 0.04 2.09 608.2927 40.51 - 51.61 1 2.6E3 45.34 18 23 N
R.I(+43.01)VALNAHNFLK.N 0.35 1.59 641.8800 122.17 - 125.35 2 2.5E3 123.44 245 255 N Carbamylation
R.DHAVVVGIYRPAPK.K Y 0.01 5.18 507.9622 54.79 - 60.55 3 2.4E3 57.68 305 318 N
K.ANCIDSTAPPEVVFASEVKK.M 0.07 0.29 702.3551 94.19 - 96.77 3 2E3 95.44 266 285 N
R.TNIIPIIEDAR.H 0.87 0.80 418.9088 104.82 - 108.50 3 1.8E3 106.51 208 218 N
K.ANCIDSTAPPEVVFASEVK.K 0.02 2.42 659.6596 106.24 - 109.81 3 1.2E3 108.30 266 284 N
K.VTVEPHR.H Y 0.06 1.68 419.2318 27.67 - 31.50 2 942 30.11 86 92 N
total 20 peptides