| Protein Coverage | Supporting Peptides |
Protein Coverage:
Supporting Peptides:
Peptide Candidates Quality Significance (-10lgP) m/z RT range z Avg. Area Sample Profile Group Profile RT mean Start End Used PTM
K.TLAAEVIQEINR.V 2.49 4.94 678.8820 113.94 - 117.62 2 3E4 115.58 197 208 N
K.FKDLANR.V 1.31 2.92 432.2449 32.85 - 41.51 2 1.2E4 35.59 47 53 N
K.TLAAEVIQEINR.V 1.63 0.69 452.9241 114.00 - 117.23 3 9.1E3 115.61 197 208 N
R.IIYASSFR.R 0.50 0.64 478.7513 61.44 - 67.22 2 8.8E3 64.36 212 219 N
R.IIYASSFR.R 0.23 2.09 478.7697 63.33 - 69.88 2 6.6E3 66.04 212 219 N
R.FSLIQTFEPELADTTTQK.F Y 0.67 0.70 1035.0285 130.07 - 132.07 2 3.3E3 131.39 29 46 Y
K.FKDLANR.V 0.06 5.53 432.2428 32.33 - 38.13 2 2.7E3 34.43 47 53 N
K.TLAAEVIQEINR.V 0.01 3.83 452.9197 115.43 - 117.23 3 390.5 116.24 197 208 N
total 8 peptides