| Protein Coverage | Supporting Peptides |
Protein Coverage:
Supporting Peptides:
Peptide Candidates Quality Significance (-10lgP) m/z RT range z Avg. Area Sample Profile Group Profile RT mean Start End Used PTM
P.NVVIK.L 2.09 0.74 572.3809 32.35 - 39.68 1 8.7E4 34.33 240 244 N
K.NNQEVTNQIFEMK.T 1.81 26.52 797.8852 85.88 - 89.56 2 4E4 87.97 281 293 N
K.TITPEGR.K 0.87 8.25 387.2148 29.59 - 38.00 2 3.1E4 32.26 294 300 N
P.N(+43.01)VVIK.L 2.06 0.10 615.3861 43.49 - 52.52 1 2.4E4 46.76 240 244 N Carbamylation
K.DFSPNDYDIK.W 0.52 8.62 607.2786 70.82 - 74.79 2 2.3E4 72.78 268 277 N
K.IWWENQDK.Q Y 1.08 12.30 559.7720 76.74 - 80.22 2 2.2E4 78.92 395 402 Y
K.GDFYTGVSNIR.V 0.73 3.35 614.8113 73.39 - 78.55 2 1.4E4 75.39 198 208 N
K.NDWVEPR.K 0.21 0.10 458.2299 50.65 - 55.80 2 1.2E4 53.19 443 449 N
K.DFFPR.E 1.31 15.79 341.1743 68.86 - 73.55 2 1.1E4 71.49 488 492 N
K.LYLQMNSLK.T 1.39 17.19 555.3113 85.83 - 88.88 2 1.1E4 87.70 98 106 N
K.LPTLEVLASSDEDTK.V 0.26 6.52 809.4198 101.02 - 107.17 2 1E4 104.00 245 259 N
R.FTISR.D 0.77 0.42 312.1868 41.65 - 47.95 2 9.8E3 44.82 87 91 N
R.KGDFYTGVSNIR.V 0.63 9.64 452.9071 61.77 - 65.37 3 9.1E3 63.68 197 208 N
K.VNGPALTDFIQYPPVR.K 0.42 7.99 596.3238 125.88 - 130.78 3 7.6E3 127.93 181 196 N
K.VNKPSVHK.I 1.37 19.41 303.5181 26.89 - 28.45 3 6E3 27.74 387 394 N
R.QDWEAK.D 0.08 2.59 388.6855 31.19 - 36.85 2 5.1E3 34.29 212 217 N
K.NDWVEPR.K 0.18 6.72 458.2238 47.84 - 53.64 2 5E3 50.81 443 449 N
K.EISLPLDIDYDEWSR.G 0.79 3.89 925.9483 128.25 - 134.81 2 5E3 131.84 418 432 N
K.NNQEVTNQIFEMK.T 0.33 7.79 532.2647 85.88 - 89.01 3 4.6E3 87.46 281 293 N
K.VNGPALTDFIQYPPVR.K 0.31 7.58 893.9870 126.17 - 129.00 2 4.3E3 127.43 181 196 N
K.LPTLEVLASSDEDTK.V 0.22 5.56 539.9545 100.39 - 107.40 3 3.9E3 104.21 245 259 N
K.VNKPSVHK.I 0.64 10.05 454.7761 26.71 - 28.52 2 3.4E3 27.77 387 394 N
K.DATFR.C 0.15 0.59 305.1589 28.48 - 31.77 2 3.3E3 29.46 218 222 N
R.KGDFYTGVSNIR.V 0.04 5.19 678.8547 61.88 - 64.68 2 2.2E3 63.39 197 208 N
K.FYC(+57.02)VVEK.N 0.04 5.42 472.7365 52.87 - 56.69 2 2.1E3 54.53 436 442 N Carbamidomethylation
K.EMVTLTCYVK(+43.01).D 0.03 0.00 615.3009 91.51 - 94.83 2 2E3 93.08 478 487 N Carbamylation
K.FYCVVEK.N 0.00 5.09 444.2260 63.54 - 67.05 2 1.9E3 65.40 436 442 N
R.SFQSINLVNLNMNVPETCK.A 0.15 6.39 717.6993 124.42 - 128.43 3 1.8E3 127.23 567 585 N
K.GPTFENSSLTYK.V 0.04 2.87 672.3316 64.97 - 68.17 2 1.5E3 66.48 336 347 N
K.N(+43.01)NQEVTNQIFEMK.T 0.11 5.80 819.3956 102.57 - 105.09 2 1.4E3 103.78 281 293 N Carbamylation
K.F(+43.01)YCVVEK.N 0.01 3.40 465.7300 52.35 - 57.61 2 1.3E3 54.53 436 442 N Carbamylation
K.VNGPALTDFIQYPPVR.K 0.03 5.18 596.3306 126.20 - 128.29 3 1.1E3 126.92 181 196 N
K.EMVTLTC(+57.02)YVK.D 0.01 0.10 622.3262 87.01 - 88.74 2 753.7 87.87 478 487 N Carbamidomethylation
total 33 peptides