| Protein Coverage | Supporting Peptides |
Protein Coverage:
Supporting Peptides:
Peptide Candidates Quality Significance (-10lgP) m/z RT range z Avg. Area Sample Profile Group Profile RT mean Start End Used PTM
K.ELLTSFGPLK.A 2.18 3.40 552.8224 107.14 - 111.20 2 2.1E4 109.00 265 274 N
K.SIEIPRPVDGLEVPGTGK.I Y 1.93 5.74 622.0142 100.82 - 104.76 3 1.8E4 102.44 398 415 Y
K.AFNLVK.D 1.64 3.52 346.2124 57.40 - 65.58 2 1.1E4 60.86 275 280 N
K.LFIGGLPNYLNDDQVK.E 1.70 0.76 903.4782 126.22 - 128.34 2 6.1E3 127.28 249 264 N
K.NFAFLEFR.S 1.49 1.17 522.2729 127.54 - 129.52 2 3.6E3 128.46 184 191 N
R.SVDETTQAMAFDGIIFQGQSLK.I 0.36 4.37 796.0643 127.15 - 130.86 3 2E3 129.61 192 213 N
K.LFIGGLPNYLNDDQVK.E 0.44 4.82 602.6586 124.33 - 129.88 3 1.7E3 127.43 249 264 N
total 7 peptides