| Protein Coverage | Supporting Peptides |
Protein Coverage:
Supporting Peptides:
Peptide Candidates Quality Significance (-10lgP) m/z RT range z Avg. Area Sample Profile Group Profile RT mean Start End Used PTM
R.SIMVDYVGDK.S 2.58 3.75 563.7798 69.40 - 75.71 2 8.6E4 72.01 432 441 N
K.NGIELADVR.L 2.70 8.73 493.7700 65.40 - 72.47 2 8.6E4 68.38 303 311 N
K.LMGQDLK.L 2.45 3.86 402.7203 42.33 - 52.46 2 7.4E4 46.01 340 346 N
R.TLFVK.N 2.72 11.51 304.1958 50.66 - 59.56 2 7.4E4 53.88 367 371 N
K.TLEEAQGADVQGR.S 2.08 3.86 687.3422 35.43 - 46.06 2 6.7E4 39.15 419 431 N
R.GIAYIEFK.S 2.09 5.63 470.7641 86.63 - 92.89 2 6.5E4 89.31 404 411 N
K.EAMEDGEIDGR.K 2.58 2.45 611.2613 39.33 - 49.50 2 4.8E4 43.30 603 613 N
R.LEYSQNSGR.D 2.19 4.31 527.2568 30.57 - 37.74 2 4.4E4 32.19 528 536 N
K.DSFDGAAAAR.I 1.65 1.08 490.7301 36.15 - 46.10 2 4.2E4 39.22 565 574 N
K.DALENLNNTDIDGR.S 1.94 0.16 780.3730 71.02 - 77.32 2 4.1E4 73.79 511 524 N
R.TLFVK.N 2.70 20.05 607.3853 50.63 - 60.12 1 3.8E4 53.88 367 371 N
K.GFGFVDFNNEDDCK.A 2.68 4.35 803.8317 107.70 - 111.78 2 3.5E4 109.70 586 599 N
K.GFAFLEFDSAEDAK.D 2.30 1.47 773.8608 127.75 - 130.00 2 2.1E4 128.57 497 510 N
R.KFFSK.N 1.64 2.97 328.6935 34.61 - 42.81 2 2.1E4 37.08 298 302 N
F.VGNLNSNKDFDELK.D 1.37 2.98 531.6058 59.57 - 66.63 3 2E4 62.69 280 293 N
K.FGYVEFSSEEDMQK.A 1.43 5.96 848.3701 89.19 - 94.08 2 1.9E4 91.33 318 331 N
K.ALELNGK.K 1.59 3.19 744.4293 38.81 - 47.82 1 1.8E4 41.68 332 338 N
K.NLPFSATVDDLK.E 0.53 2.80 660.3496 101.92 - 106.66 2 1.8E4 104.29 372 383 N
K.GLSEDTSDQTLKDSFDGAAAAR.I 0.99 4.18 752.3599 76.48 - 79.96 3 1.8E4 78.17 553 574 N
R.KVTLDYARPK.G Y 1.57 4.14 397.5703 38.20 - 49.01 3 1.8E4 42.33 614 623 Y
K.DFDELK.D 2.05 1.43 383.6870 51.98 - 60.42 2 1.7E4 55.46 288 293 N
K.KLMGQDLK.L 0.89 3.57 466.7652 37.43 - 47.36 2 1.4E4 40.76 339 346 N
K.VTLDYARPK.G Y 1.23 0.65 354.8710 43.53 - 53.59 3 1.1E4 47.35 615 623 Y
K.GFGFVDFNNEDDC(+57.02)K.A 1.79 12.66 832.3467 104.34 - 108.44 2 9.1E3 106.28 586 599 N Carbamidomethylation
K.GFGFVDFNNEDDCK(+43.01).A 1.82 3.72 825.3353 105.64 - 109.70 2 8.3E3 107.58 586 599 N Carbamylation
R.KVTLDYARPK.G Y 1.74 9.49 595.8522 38.30 - 45.42 2 7.6E3 41.96 614 623 Y
K.ALELNGK.K 0.28 1.50 372.7240 37.65 - 46.89 2 7.4E3 40.27 332 338 N
F.VGNLNSNKDFDELK.D 1.04 2.14 796.9057 59.67 - 66.94 2 7.1E3 62.76 280 293 N
K.GLSEDTSDQTLK.D 0.05 5.42 647.3053 42.29 - 47.92 2 7E3 44.63 553 564 N
K.DALENLNNTDIDGR.S 0.39 0.63 520.5842 71.34 - 76.67 3 5.7E3 73.47 511 524 N
R.GIAYIEFK.S 0.12 1.40 470.7613 86.97 - 93.62 2 5.6E3 90.65 404 411 N
K.S(+43.01)MGQK.A 0.25 0.71 593.2716 32.64 - 40.71 1 5.5E3 34.70 442 446 N Carbamylation
K.TLVVNNLSFTATEEALQAAFEK.A 1.70 2.46 799.4206 134.88 - 135.52 3 5.2E3 135.19 461 482 N
K.ALELNGKK.L 0.58 3.85 436.7661 32.26 - 35.43 2 5E3 33.91 332 339 N
K.N(+43.01)GIELADVR.L 0.21 6.74 515.2825 77.48 - 80.42 2 4E3 78.97 303 311 N Carbamylation
F.VGNLNSNKDFDELKDGLR.K 0.18 6.62 509.2683 78.60 - 81.32 4 3.6E3 79.85 280 297 N
K.DFDELK.D 0.12 0.30 766.3696 52.93 - 55.95 1 3E3 54.56 288 293 N
K.FGYVEFSSEEDMQK.A 0.18 0.35 848.3784 90.15 - 94.31 2 2.9E3 92.32 318 331 N
K.GFAFLEFDSAEDAKDALENLNNTDIDGR.S 0.69 7.92 1029.8216 132.33 - 133.34 3 2.5E3 132.74 497 524 N
K.DALENLNNTDIDGR.S 0.01 0.07 780.3816 70.78 - 75.48 2 1.9E3 72.20 511 524 N
K.TLVVNNLSFTATEEALQAAFEK.A 0.97 1.13 1198.6271 134.94 - 135.47 2 1.4E3 135.19 461 482 N
K.A(+43.01)PMSQGK.L Y 0.15 1.39 761.3610 125.68 - 130.97 1 1.2E3 128.86 447 453 N Carbamylation
K.FGYVEFSSEEDMQK.A 0.02 1.47 848.3580 89.25 - 92.48 2 1.2E3 91.02 318 331 N
K.GLSEDTSDQTLKDSFDGAAAAR.I 0.03 0.06 752.3818 77.27 - 80.35 3 1E3 78.93 553 574 N
K.GFGFVDFNNEDDCK(+43.01).A 0.03 5.24 825.3409 105.83 - 109.23 2 574.5 107.40 586 599 N Carbamylation
total 45 peptides