| Protein Coverage | Supporting Peptides |
Protein Coverage:
Supporting Peptides:
Peptide Candidates Quality Significance (-10lgP) m/z RT range z Avg. Area Sample Profile Group Profile RT mean Start End Used PTM
K.MVSLLQEK.N 2.82 19.48 474.2678 69.97 - 76.64 2 3.4E5 72.75 881 888 N
R.ELEEISER.L 3.15 22.78 502.7537 42.13 - 52.25 2 3.1E5 45.88 1146 1153 N
R.DLEESTLQHEATAAALR.K 2.32 10.34 618.9818 83.98 - 87.92 3 3.1E5 85.68 1181 1197 N
R.IQLELTQVK.S 4.02 5.84 536.3270 81.57 - 86.11 2 3.1E5 83.42 1565 1573 N
R.LDEAENLAMK.G 2.46 4.04 567.2835 52.73 - 61.91 2 2.8E5 56.04 1801 1810 N
K.MEIDDLSSNMESVAK.S 3.34 21.52 834.8813 94.54 - 98.16 2 2.8E5 95.90 1230 1244 N
K.MEGDLNEMEIQLSHANR.Q 2.79 9.51 662.9754 92.02 - 95.99 3 2.6E5 93.69 1622 1638 N
K.IQLEAK.L 2.17 7.43 351.2148 37.19 - 46.34 2 2.6E5 40.20 917 922 N
K.ANSEVAQWR.A 2.19 10.94 530.7666 45.61 - 55.25 2 2.5E5 49.07 1368 1376 N
R.SLSTEMFK.L 3.08 8.36 471.7374 71.29 - 77.74 2 2.2E5 73.90 1480 1487 N
K.EALVSQLTR.G 2.89 3.23 508.7943 65.06 - 72.40 2 2.2E5 68.04 1299 1307 N
K.DIDDLELTLAK.V 2.63 16.34 623.3364 107.65 - 112.32 2 2E5 109.57 957 967 N
K.VAEQELVDASER.V 2.54 4.13 673.3380 51.36 - 59.98 2 2E5 55.00 1705 1716 N
K.LMTNLR.S 2.56 2.06 374.2149 43.77 - 53.59 2 1.9E5 47.43 662 667 N
R.MDLER.A 3.31 18.55 332.1623 34.92 - 44.33 2 1.9E5 37.93 1050 1054 N
K.VLAEWK.Q 2.05 6.47 373.2197 53.01 - 61.21 2 1.7E5 56.47 1456 1461 N
K.NLVEEMASQDETIAK.L 2.05 5.04 839.4113 95.09 - 98.91 2 1.6E5 96.68 981 995 N
K.YETDAIQR.T 1.82 2.88 498.2465 34.47 - 45.60 2 1.6E5 37.92 1379 1386 N
R.IEELEEEIEAER.A 2.56 2.63 744.8606 81.85 - 86.37 2 1.5E5 83.83 1119 1130 N
R.NVQGQLK.D 2.98 4.29 393.7295 29.66 - 35.15 2 1.4E5 31.22 1649 1655 N
K.AITDAAMMAEELK.K 2.60 2.13 697.3427 96.55 - 100.30 2 1.3E5 98.22 1762 1774 N
R.KVAEQELVDASER.V 2.76 15.83 491.9261 45.85 - 55.43 3 1.2E5 49.45 1704 1716 N
R.HDCDLLR.E 2.96 5.97 436.2111 43.73 - 53.83 2 1.2E5 47.26 1342 1348 N
R.HIEEEVK.A 1.65 5.42 442.2332 29.61 - 33.58 2 1.1E5 30.58 1322 1328 N
R.VGLLHSQNTSLINTK.K 1.62 2.42 542.3075 69.73 - 75.08 3 1.1E5 71.69 1717 1731 N
K.NALAHAVQSAR.H 2.53 20.24 379.8780 38.91 - 49.30 3 1.1E5 43.01 1331 1341 N
K.GGSFQTVSALFR.E 2.28 3.10 635.3368 112.01 - 115.90 2 1E5 113.93 645 656 N
K.NLVEEMASQDETIAK.L 2.81 10.93 559.9419 95.12 - 98.84 3 9.8E4 96.59 981 995 N
K.NALAHAVQSAR.H 1.32 15.62 569.3093 39.29 - 49.34 2 9E4 43.27 1331 1341 N
R.HIEEEVK.A 1.26 3.96 442.2332 29.24 - 34.81 2 9E4 30.41 1322 1328 N
R.ILYGDFK.Q 2.01 4.34 428.2370 67.85 - 74.35 2 8.7E4 70.45 717 723 N
K.EQDTSSHLER.M 2.99 8.33 401.1898 28.46 - 31.70 3 8.6E4 29.30 1776 1785 N
K.TKLEQQVDDLEGSLEQEK.K 2.44 18.85 697.0195 97.38 - 102.30 3 8E4 99.06 1029 1046 N
K.REN(+406.16)K(+43.01)NLQQEISDLSEQLGDTGK.T 2.22 12.12 984.4604 129.11 - 134.80 3 7.8E4 129.70 1504 1525 N HexNAc2; Carbamylation
K.ALQEAHQQTLDDLQAEEDKVNTLTK.A 1.22 0.15 710.3628 90.68 - 94.61 4 7.3E4 92.23 1002 1026 N
K.QADSVAELGEQIDNLQR.V 2.44 3.00 629.3171 102.67 - 106.41 3 7.2E4 104.39 1200 1216 N
K.EQDTSSHLER.M 2.43 4.06 601.2817 28.46 - 31.57 2 7.2E4 29.33 1776 1785 N
R.KVAEQELVDASER.V 2.30 18.03 737.3854 46.00 - 55.32 2 7.1E4 49.46 1704 1716 N
R.LQGEVEDLMIDVER.A 2.45 9.23 823.4129 116.87 - 120.16 2 6.9E4 118.34 1425 1438 N
R.HDC(+57.02)DLLR.E 1.89 29.10 464.7239 38.78 - 46.14 2 6.9E4 41.75 1342 1348 N Carbamidomethylation
K.LYDQHLGK.T 2.08 1.67 325.1766 33.85 - 43.64 3 6.9E4 36.80 555 562 N
K.KAITDAAMMAEELKK.E 1.73 12.55 550.6289 72.98 - 76.69 3 6.8E4 74.78 1761 1775 N
K.LEQQVDDLEGSLEQEKK.L 1.97 19.48 663.3366 75.32 - 79.64 3 6.5E4 77.03 1031 1047 N
R.DLEESTLQHEATAAALR.K 2.60 15.54 927.9679 84.14 - 88.14 2 6.4E4 85.72 1181 1197 N
K.NKDPLNDSVVQLYQK.S 2.21 1.10 587.6471 80.52 - 85.14 3 6.4E4 82.55 600 614 N
K.LYDQHLGK.T 1.75 3.71 487.2628 33.71 - 43.34 2 6.3E4 36.84 555 562 N
R.ANALAANLDKK.Q 2.44 18.24 376.8865 39.91 - 49.80 3 6.2E4 43.78 1439 1449 N
K.LAQESIMDLENDK.Q 2.09 1.57 753.3668 82.28 - 86.97 2 6E4 84.50 1065 1077 N
R.ANALAANLDKK.Q 2.26 20.91 564.8261 39.46 - 49.74 2 5.9E4 43.77 1439 1449 N
K.ELTYQTEEDKK.N 2.00 1.37 461.8967 32.64 - 42.68 3 5.9E4 35.88 1853 1863 N
K.AITDAAMMAEELKK.E 1.75 7.45 761.3900 82.29 - 87.15 2 5.8E4 84.60 1762 1775 N
K.IQLEAK.L 2.52 25.47 701.4246 37.19 - 46.47 1 5.8E4 40.19 917 922 N
K.LEDECSELKK.D 2.04 6.05 398.5324 37.14 - 45.18 3 5.7E4 40.50 947 956 N
K.NLEVTVK.D 2.91 19.86 802.4729 45.85 - 55.22 1 5.6E4 49.23 1789 1795 N
K.QADSVAELGEQIDNLQR.V 2.42 9.94 943.4712 102.53 - 106.74 2 5.4E4 104.31 1200 1216 N
R.LQGEVEDLMIDVER.A 2.15 6.68 549.2788 116.98 - 120.08 3 5.4E4 118.37 1425 1438 N
R.STHPHFVR.C 2.52 6.60 327.5095 29.08 - 32.90 3 5.4E4 30.91 668 675 N
K.IKELQAR.I 2.17 12.74 429.2673 30.46 - 37.10 2 5.3E4 32.12 1112 1118 N
K.ELTYQTEEDKK.N 2.01 2.92 692.3429 32.88 - 42.54 2 5.3E4 35.88 1853 1863 N
K.TPGLMENFLVIHQLR.C 1.76 1.16 589.9952 128.17 - 130.27 3 5.3E4 128.90 684 698 N
R.LQDLVDK.L 2.18 8.51 830.4686 42.31 - 49.53 1 5.2E4 45.60 1868 1874 N
R.MDLER.A 1.34 6.15 663.3196 35.91 - 43.94 1 5.1E4 38.31 1050 1054 N
K.VLAEWK.Q 1.44 6.96 745.4291 54.07 - 61.15 1 4.9E4 56.83 1456 1461 N
R.VIESMQSTLDSEVR.S 1.61 2.07 797.3977 78.15 - 83.76 2 4.9E4 80.45 1597 1610 N
R.HLNDLSVQK.A 0.50 2.27 527.2909 37.51 - 46.40 2 4.8E4 40.35 1273 1281 N
R.ELESEVEAEQR.R 1.90 4.71 659.8134 41.69 - 52.35 2 4.7E4 45.94 1825 1835 N
K.DAQLHLDDAIR.G 2.03 7.99 422.8882 69.27 - 75.39 3 4.6E4 71.84 1656 1666 N
K.DEEIEQIK.R 1.37 1.82 502.2576 44.70 - 53.96 2 4.5E4 48.19 1584 1591 N
K.YEESQAELEGAQK.E 2.04 0.14 741.3471 37.82 - 48.38 2 4.4E4 41.72 1464 1476 N
R.LQTENGESSR.Q 1.70 2.38 560.7691 27.82 - 29.86 2 4.4E4 28.62 1284 1293 N
K.LEGDLK.L 1.43 0.06 337.6917 31.87 - 39.64 2 4.3E4 34.11 1059 1064 N
K.KMEGDLNEMEIQLSHANR.Q 1.69 6.25 705.6748 83.14 - 87.86 3 4.2E4 85.22 1621 1638 N
K.ALCYPR.V 1.47 0.82 361.6898 43.67 - 53.63 2 4.2E4 47.31 399 404 N
K.KQADSVAELGEQIDNLQR.V 2.00 15.08 672.0158 92.80 - 96.48 3 4.1E4 94.41 1199 1216 N
R.KLEDECSELKK.D 0.55 8.92 441.2335 38.03 - 45.14 3 4E4 41.98 946 956 N
K.DLQHRLDEAENLAMK.G 1.33 12.01 594.9676 86.31 - 90.45 3 3.9E4 88.37 1796 1810 N
R.LEDEEEMNAELTAK.K 0.55 1.33 811.3748 66.64 - 73.99 2 3.9E4 69.78 930 943 N
K.LEDECSELKK.D 1.79 5.08 597.2947 37.17 - 47.52 2 3.8E4 40.84 947 956 N
R.AKYETDAIQR.T 1.14 3.67 597.8128 32.78 - 42.68 2 3.7E4 36.23 1377 1386 N
K.NDLLMQVQSEGENLSDAEER.C 1.27 2.03 759.7085 108.97 - 113.16 3 3.7E4 110.21 889 908 N
R.LQDLVDKLQLK.V 2.27 48.11 438.2695 90.80 - 93.58 3 3.5E4 92.31 1868 1878 N
K.KMEGDLNEMEIQLSHANR.Q 1.29 6.30 529.5087 82.53 - 87.88 4 3.5E4 85.06 1621 1638 N
R.SFMNVK.T 2.00 5.79 363.1885 50.56 - 59.36 2 3.4E4 53.99 824 829 N
K.Q(-17.03)ADSVAELGEQIDNLQR.V 1.50 3.23 934.9563 123.04 - 125.98 2 3.4E4 124.40 1200 1216 N Pyro-glu from Q
K.TWPWMK.L 2.18 2.55 424.7132 100.82 - 105.43 2 3.3E4 102.94 830 835 N
K.EMAQMK.E 1.15 0.95 369.1725 29.87 - 34.64 2 3.3E4 31.02 852 857 N
R.RNNLMLAEIEELR.A 1.67 4.00 534.2904 113.27 - 118.52 3 3.3E4 115.40 1681 1693 N
K.KGGSFQTVSALFR.E 1.62 6.39 466.5927 96.80 - 101.19 3 3.2E4 98.75 644 656 N
R.ELEEISER.L 2.49 14.85 1004.4956 42.03 - 52.32 1 3E4 45.88 1146 1153 N
R.STHPHFVR.C 1.88 1.51 490.7598 29.85 - 36.24 2 2.9E4 31.20 668 675 N
R.IEELEEEIEAER.A 1.61 3.58 496.9109 82.01 - 87.15 3 2.9E4 83.71 1119 1130 N
K.MEIDDLSSNMESVAK.S 1.78 6.11 556.9250 94.45 - 97.73 3 2.9E4 95.80 1230 1244 N
K.IEDEQTLGIQLQK.K 1.79 2.39 757.9103 78.77 - 84.72 2 2.9E4 80.51 1098 1110 N
K.N(+43.01)ALAHAVQSAR.H 1.10 2.37 590.8150 65.90 - 69.78 2 2.9E4 68.20 1331 1341 N Carbamylation
R.SLSTEMFK.L 2.25 7.77 942.4652 71.12 - 77.71 1 2.8E4 73.90 1480 1487 N
K.MEGDLNEMEIQLSHANR.Q 1.79 3.26 993.9588 92.23 - 95.90 2 2.7E4 93.67 1622 1638 N
K.NSYEESLDHLETLK.R 1.33 4.21 559.9407 88.03 - 91.96 3 2.7E4 89.60 1490 1503 N
K.VLNASVIPEGQFIDNKK.A 1.70 4.92 624.6837 88.92 - 93.10 3 2.7E4 91.06 728 744 N
R.TEELEEAK.K 2.01 6.20 948.4591 31.45 - 36.04 1 2.7E4 33.10 1387 1394 N
K.AITDAAMMAEELK.K 2.37 2.28 465.2315 95.75 - 100.58 3 2.6E4 98.20 1762 1774 N
R.KLEDECSELKK.D 0.24 0.11 441.2267 39.75 - 49.04 3 2.5E4 43.22 946 956 N
K.KAITDAAMMAEELK.K 1.16 1.70 507.9307 84.14 - 88.61 3 2.5E4 86.16 1761 1774 N
K.ALQEAHQQTLDDLQAEEDK.V 1.66 1.30 728.0198 60.52 - 66.79 3 2.4E4 63.00 1002 1020 N
R.KLEDECSELKK.D 1.35 5.80 661.3442 38.13 - 45.78 2 2.3E4 42.01 946 956 N
R.CEGLIK.A 0.60 2.84 331.6818 40.43 - 46.88 2 2.3E4 43.32 909 914 N
R.VKELTYQTEEDKK.N 1.08 3.04 537.6183 33.15 - 38.97 3 2.3E4 35.63 1851 1863 N
R.EEQAEPDGTEVADK.I 1.72 0.07 759.3407 32.01 - 41.61 2 2.2E4 35.05 371 384 N
R.CNGVLEGIR.I 0.31 7.81 480.7702 64.17 - 68.79 2 2.1E4 66.75 699 707 N
K.AFEKPKPAK.G 1.37 2.23 339.2048 28.34 - 31.33 3 2.1E4 29.21 565 573 N
K.KGGSFQTVSALFR.E 1.70 7.02 699.3853 96.90 - 101.68 2 2.1E4 98.78 644 656 N
K.EQVAMVER.R 2.23 16.37 961.4847 37.76 - 48.25 1 2.1E4 41.77 1673 1680 N
K.MVSLLQEK.N 1.78 8.77 947.5288 70.68 - 76.28 1 2E4 72.81 881 888 N
R.LQDLVDKLQLK.V 1.90 34.71 656.8997 90.80 - 93.65 2 2E4 92.21 1868 1878 N
K.NDLLMQVQSEGENLSDAEER.C 0.98 2.65 759.6836 111.70 - 114.37 3 2E4 112.74 889 908 N
K.NSYEESLDHLETLK.R 1.05 2.65 839.4108 86.49 - 91.94 2 1.9E4 89.44 1490 1503 N
K.TKLEQQVDDLEGSLEQEKK.L 1.39 9.60 739.7177 90.39 - 93.28 3 1.9E4 91.61 1029 1047 N
K.VQHEMEEAQER.A 0.67 1.75 462.5447 28.01 - 35.50 3 1.9E4 30.36 1903 1913 N
R.C(+57.02)LIPNESK.T 1.30 3.28 480.7404 46.34 - 55.53 2 1.9E4 49.91 676 683 N Carbamidomethylation
R.VGLLHSQNTSLINTK.K 2.01 2.55 812.9596 68.83 - 74.84 2 1.9E4 71.50 1717 1731 N
K.LRMDLER.A 1.83 9.59 311.5060 49.09 - 54.97 3 1.9E4 52.21 1048 1054 N
K.VQHEMEEAQER.A 0.65 0.22 693.3128 29.56 - 35.56 2 1.9E4 31.03 1903 1913 N
K.RKLEGDLK.L 1.65 9.90 320.1971 29.09 - 31.01 3 1.8E4 30.06 1057 1064 N
R.Q(-17.03)SEEAEEQANTHLSR.Y 1.43 1.02 856.3801 45.03 - 53.80 2 1.8E4 48.07 1885 1899 N Pyro-glu from Q
K.KAITDAAMMAEELKK.E 0.89 9.55 413.2244 73.14 - 76.27 4 1.8E4 74.57 1761 1775 N
K.T(+43.01)IHELEK.G 1.45 2.97 456.7477 45.86 - 54.95 2 1.8E4 49.23 1526 1532 N Carbamylation
R.VIESMQSTLDSEVR.S 1.08 1.07 531.9340 78.95 - 83.43 3 1.7E4 80.55 1597 1610 N
K.NSYEESLDHLETLKR.E 1.30 0.44 611.9743 76.47 - 81.84 3 1.7E4 78.94 1490 1504 N
K.LAEKDEEIEQIKR.N 0.68 9.70 534.2961 41.85 - 47.42 3 1.6E4 44.39 1580 1592 N
K.NALAHAVQSAR.H 0.10 5.61 569.3140 41.29 - 44.82 2 1.6E4 43.05 1331 1341 N
K.Q(-17.03)KYEESQAELEGAQK.E 0.70 3.71 860.9128 45.41 - 52.08 2 1.6E4 49.50 1462 1476 N Pyro-glu from Q
R.VKVGNEFVTK.G 1.21 3.57 560.8258 44.33 - 50.49 2 1.6E4 47.86 405 414 N
K.NKDPLNDSVVQLYQK.S 1.57 0.62 880.9681 80.49 - 85.14 2 1.5E4 82.66 600 614 N
R.AKYETDAIQR.T 0.73 2.58 398.8781 34.15 - 38.97 3 1.5E4 36.54 1377 1386 N
R.QSEEAEEQANTHLSR.Y 0.33 2.10 576.9343 33.82 - 42.57 3 1.5E4 36.40 1885 1899 N
R.VRELESEVEAEQR.R 0.45 0.74 525.2689 45.95 - 51.07 3 1.5E4 48.03 1823 1835 N
K.TKLEQQVDDLEGSLEQEKK.L 0.91 14.14 555.0418 90.77 - 92.91 4 1.5E4 91.76 1029 1047 N
K.TKLEQQVDDLEGSLEQEK.K 1.74 9.65 1045.0264 97.52 - 103.78 2 1.5E4 99.19 1029 1046 N
R.H(+43.01)LNDLSVQK(+43.01)AR.L 0.68 7.29 456.2352 27.24 - 29.69 3 1.4E4 28.02 1273 1283 N Carbamylation
R.TEELEEAK.K 0.02 5.38 474.7320 30.59 - 38.42 2 1.4E4 33.73 1387 1394 N
K.LEDECSELK.K 1.19 0.37 533.2477 46.97 - 52.07 2 1.4E4 49.34 947 955 N
K.M(+43.01)VSLLQEK.N 1.72 6.03 495.7705 115.71 - 118.32 2 1.4E4 117.05 881 888 N Carbamylation
K.RHIEEEVK.A 0.64 3.87 347.1916 28.48 - 30.90 3 1.3E4 29.30 1321 1328 N
K.KAITDAAMMAEELK.K 1.35 2.22 761.3930 84.07 - 88.55 2 1.3E4 86.09 1761 1774 N
K.LRMDLER.A 0.43 1.67 466.7521 50.60 - 55.08 2 1.3E4 52.52 1048 1054 N
R.DLEESTLQHEATAAALRK.K 1.04 14.16 661.6821 75.21 - 78.10 3 1.3E4 76.79 1181 1198 N
K.LEDECSELK(+43.01)K.D 1.51 3.65 412.8679 33.81 - 40.21 3 1.3E4 36.80 947 956 N Carbamylation
R.CEGLIK.A 0.64 3.56 662.3579 41.23 - 47.05 1 1.3E4 43.70 909 914 N
K.KMEGDLNEMEIQLSHANR.Q 0.96 3.44 705.6771 82.39 - 85.77 3 1.3E4 84.17 1621 1638 N
R.IEAQNTPFDAK.T 0.56 1.14 617.3149 50.99 - 60.29 2 1.2E4 54.45 25 35 N
K.LAEKDEEIEQIKR.N 0.18 6.17 400.9740 40.01 - 47.05 4 1.2E4 43.81 1580 1592 N
R.DLEESTLQHEATAAALRK.K 0.86 5.42 496.5131 75.28 - 77.93 4 1.2E4 76.54 1181 1198 N
K.NSYEESLDHLETLKR.E 0.68 1.92 459.2334 77.09 - 81.78 4 1.2E4 79.03 1490 1504 N
K.IEDEQTLGIQLQK.K 0.54 2.07 505.6085 77.24 - 82.91 3 1.1E4 80.67 1098 1110 N
Q.GSLEDQIIAANPLLEAYGNAK.T 1.44 4.95 729.7174 131.76 - 132.77 3 1.1E4 132.41 215 235 N
D.PLNDSVVQLYQK.S 1.27 6.86 702.3845 81.70 - 85.43 2 1.1E4 83.15 603 614 N
R.ANALAANLDK.K 2.35 2.86 1000.5483 48.37 - 57.13 1 1.1E4 51.63 1439 1448 N
K.TIHELEK.G 1.58 4.70 869.4779 30.50 - 38.03 1 1.1E4 32.74 1526 1532 N
K.NLQQEISDLSEQLGDTGK.T 0.93 1.34 658.9945 128.47 - 131.10 3 1.1E4 130.09 1508 1525 N
K.DIDDLELTLAK.V 1.98 13.29 1245.6625 107.92 - 111.06 1 1.1E4 109.48 957 967 N
K.ATVETLC(+57.02)GK.T Y 0.32 0.10 489.7505 40.06 - 47.95 2 1E4 42.26 60 68 Y Carbamidomethylation
K.KALQEAHQQTLDDLQAEEDKVNTLTK.A 0.32 2.50 742.3893 84.21 - 88.62 4 1E4 86.28 1001 1026 N
K.LEDECSELK(+43.01)K.D 0.92 3.02 618.7977 34.11 - 42.44 2 1E4 37.21 947 956 N Carbamylation
K.DLQHRLDEAENLAMK.G 0.70 7.12 891.9498 86.56 - 90.22 2 1E4 88.40 1796 1810 N
K.MEADLVQVQGEVEDSVQEAR.N 0.40 1.69 744.6918 108.41 - 112.10 3 9.7E3 109.99 1734 1753 N
K.NDLLMQVQSEGENLSDAEER.C 1.40 1.19 1139.0582 108.49 - 112.69 2 9.6E3 110.12 889 908 N
D.SVAELGEQIDNLQR.V 1.18 1.67 786.4088 88.27 - 94.70 2 9.3E3 89.78 1203 1216 N
K.Q(-17.03)AYTQQIEELK.R 0.32 0.35 667.3322 86.26 - 91.12 2 9.1E3 88.21 1310 1320 N Pyro-glu from Q
K.QAYTQQIEELKR.H 0.03 3.24 502.9299 59.61 - 67.00 3 9E3 62.02 1310 1321 N
K.LTGAVMHHGAMR.F 0.35 3.51 427.5508 34.85 - 43.48 3 8.9E3 37.01 353 364 N
R.IEELEEEIEAER.A 0.39 1.23 744.8627 84.58 - 88.40 2 8.9E3 86.47 1119 1130 N
K.VAEQELVDASER.V 0.13 5.86 449.2326 52.48 - 56.89 3 8.6E3 55.42 1705 1716 N
K.KKDFETSQLLSK.I 0.23 1.25 475.2664 50.19 - 55.11 3 8.6E3 52.86 1086 1097 N
K.A(+43.01)ITDAAMMAEELKK.E 1.31 7.51 782.8943 121.27 - 126.48 2 8.6E3 122.65 1762 1775 N Carbamylation
K.QKYEESQAELEGAQK.E 1.14 3.05 869.4260 35.43 - 42.91 2 8.6E3 39.29 1462 1476 N
K.ATVETLCGK(+43.01).T Y 0.14 0.88 482.7541 35.48 - 45.60 2 8.5E3 39.28 60 68 Y Carbamylation
K.YETDAIQR.T 1.69 2.84 995.4887 33.67 - 45.34 1 8.5E3 38.20 1379 1386 N
R.IEAQNTPFDAK(+14.02)TAYFVTEPAEMYLK.G Y 1.39 0.55 964.4844 128.08 - 129.53 3 8.4E3 128.59 25 49 Y Methylation (K)
K.LAQESIMDLENDKQQSDEK.I 1.71 6.10 1111.0256 70.04 - 73.44 2 8.4E3 72.04 1065 1083 N
K.LEQQVD(+21.98)DLEGSLEQEK.K 0.78 1.55 627.9672 83.83 - 86.22 3 8.3E3 85.11 1031 1046 N Sodium adduct
K.DTEIFPMNPPKYDK.I 0.15 0.13 565.6132 85.33 - 88.41 3 8.1E3 86.82 74 87 N
K.VQHEMEEAQER.A 1.21 1.00 693.3015 27.93 - 31.51 2 8E3 29.23 1903 1913 N
R.DNQSILITGESGAGK.T Y 0.12 2.15 745.3800 60.25 - 67.01 2 7.9E3 63.92 171 185 N
K.N(+43.01)LVEEMASQDETIAK.L 1.09 1.88 860.9144 121.50 - 123.81 2 7.5E3 122.77 981 995 N Carbamylation
R.KKQADSVAELGEQIDNLQR.V 0.36 6.85 714.7169 82.76 - 86.29 3 7.4E3 84.77 1198 1216 N
K.GGSFQTVSALFR.E 0.63 1.07 635.3323 110.90 - 113.98 2 7.4E3 112.00 645 656 N
F.SISDNAYQFMLTDR.D 0.81 0.66 830.8896 107.35 - 110.45 2 7E3 108.69 157 170 N
K.VLNASVIP.E 1.66 3.62 406.7388 86.63 - 91.46 2 7E3 88.93 728 735 N
R.VRELESEVEAEQR.R 0.65 1.76 787.3997 45.72 - 50.83 2 6.9E3 48.04 1823 1835 N
R.GFLMR.T 0.69 1.62 312.1725 60.62 - 65.58 2 6.8E3 63.10 798 802 N
K.TAYFVTEPAEMYLK.G Y 0.65 3.73 831.9138 113.51 - 116.68 2 6.8E3 115.09 36 49 N
R.VKELTYQTEEDKK.N 1.32 7.64 805.9250 33.29 - 38.77 2 6.8E3 35.67 1851 1863 N
K.DTEIFPMNPPK.Y 0.07 1.57 644.8181 88.05 - 95.59 2 6.7E3 91.47 74 84 N
K.KMEADLVQVQGEVEDSVQEAR.N 0.54 0.87 787.3877 100.48 - 104.18 3 6.7E3 102.54 1733 1753 N
K.SAETEKEMAQMK.E 0.66 9.55 691.8336 34.61 - 41.58 2 6.7E3 37.99 846 857 N
K.E(+43.01)ALVSQLTR.G 0.88 1.94 530.2972 103.85 - 106.47 2 6.6E3 105.48 1299 1307 N Carbamylation
K.AELQR.A 0.34 4.83 308.6773 26.70 - 31.93 2 6.5E3 28.68 1359 1363 N
R.IEAQNTPFDAK(+43.01)TAYFVTEPAEMYLKGK(+43.01).L Y 1.09 1.87 630.5168 126.75 - 128.49 5 6.4E3 127.50 25 51 N Carbamylation
R.H(+43.01)DCDLLR.E 0.30 6.75 457.7168 57.91 - 62.77 2 6.4E3 60.54 1342 1348 N Carbamylation
K.E(+43.01)QDTSSHLER.M 0.40 1.16 622.7866 31.95 - 36.67 2 6.4E3 34.00 1776 1785 N Carbamylation
R.YKVLNASVIPEGQFIDNKK.A 1.19 0.58 721.7372 89.96 - 93.30 3 6.2E3 91.34 726 744 N
R.S(+43.01)LSTEMFK.L 1.21 4.27 985.4667 93.32 - 97.63 1 6.2E3 95.49 1480 1487 N Carbamylation
R.KKQADSVAELGEQIDNLQR.V 0.11 5.87 536.2916 83.95 - 86.42 4 6.1E3 85.15 1198 1216 N
K.NLVEEMASQDETIAK.L 0.16 4.40 839.4062 96.37 - 101.32 2 6.1E3 98.51 981 995 N
K.KDIDDLELTLAK.V 0.67 3.95 458.5928 86.58 - 89.58 3 6E3 88.16 956 967 N
R.H(+43.01)LNDLSVQK.A 0.10 5.60 548.7897 51.89 - 59.26 2 6E3 54.38 1273 1281 N Carbamylation
K.KKMEGDLNEMEIQLSHANR.Q 0.41 7.64 561.5330 73.59 - 76.73 4 6E3 75.16 1620 1638 N
K.NDLLMQVQSEGENLSDAEER.C 0.94 2.95 1139.0238 110.94 - 114.31 2 5.9E3 112.72 889 908 N
R.YKVLNASVIPEGQFIDNKK.A 0.55 0.10 541.5548 90.02 - 92.21 4 5.9E3 91.08 726 744 N
K.KKGGSFQTVSALFR.E 0.39 7.69 509.2919 83.30 - 87.24 3 5.9E3 84.90 643 656 N
K.KEQDTSSHLER.M 0.44 1.02 443.8884 27.32 - 29.12 3 5.9E3 28.27 1775 1785 N
K.AFEKPKPAK.G 1.07 1.94 508.3045 28.34 - 29.99 2 5.8E3 29.10 565 573 N
K.LAEKDEEIEQIK.R 0.20 6.44 482.2599 46.34 - 53.20 3 5.8E3 50.00 1580 1591 N
R.SFMNVK.T 0.41 7.50 725.3739 50.70 - 55.59 1 5.7E3 53.75 824 829 N
K.GGSFQTVSALFR.E 1.72 2.87 423.8941 112.04 - 115.84 3 5.7E3 113.92 645 656 N
K.LEQQVDDLEGSLEQEKK.L 1.57 6.13 994.5006 75.25 - 78.00 2 5.7E3 76.80 1031 1047 N
K.KALQEAHQQTLDDLQAEEDKVNTLTK.A 0.93 5.28 989.5098 84.73 - 88.41 3 5.6E3 86.13 1001 1026 N
K.V(+43.01)LAEWK.Q 1.97 12.98 394.7212 109.76 - 113.31 2 5.6E3 111.51 1456 1461 N Carbamylation
R.ILYGDFK.Q 0.87 1.52 855.4663 68.47 - 72.00 1 5.6E3 70.31 717 723 N
R.A(+43.01)ALEQTER.S 0.03 4.85 480.7421 40.67 - 45.76 2 5.6E3 44.17 1694 1701 N Carbamylation
R.CEGLIK.A 0.01 0.23 331.6863 41.36 - 44.42 2 5.5E3 42.27 909 914 N
K.LASADIETYLLEK.S 0.38 3.06 733.3991 114.17 - 116.60 2 5.5E3 115.49 259 271 N
Y.LMGLNSADVLK.A 0.09 2.66 580.8194 94.92 - 101.13 2 5.5E3 96.92 388 398 N
K.V(+43.01)LAEWK.Q 0.88 1.75 788.4336 110.50 - 112.70 1 5.4E3 111.49 1456 1461 N Carbamylation
R.TEELEEAKK.K 0.71 6.23 538.7816 29.09 - 30.91 2 5.4E3 30.08 1387 1395 N
R.YKVLNASVIPEGQFIDNK.K 0.42 1.76 679.0360 99.91 - 102.97 3 5.1E3 100.99 726 743 N
K.VLNASVIPEGQFIDNK.K 0.89 2.81 872.4694 100.27 - 103.16 2 5E3 101.41 728 743 N
R.C(+57.02)LIPNESK.T 0.12 6.10 480.7521 48.87 - 53.23 2 4.9E3 50.92 676 683 N Carbamidomethylation
K.DFETSQLLSK.I 1.73 2.09 1167.5931 78.43 - 82.81 1 4.9E3 80.28 1088 1097 N
K.ATVETLCGK(+43.01).T Y 0.07 0.93 482.7363 40.02 - 45.65 2 4.7E3 43.04 60 68 N Carbamylation
K.KDFETSQLLSK.I 0.47 0.08 648.3489 60.95 - 64.39 2 4.6E3 62.99 1087 1097 N
K.ALQEAHQQTLDDLQAEEDKVNTLTK.A 0.01 4.82 710.3576 90.91 - 94.35 4 4.6E3 93.14 1002 1026 N
Y.TQQIEELK.R 0.45 0.21 494.7770 42.88 - 51.31 2 4.6E3 46.70 1313 1320 N
K.KQADSVAELGEQIDNLQR.V 1.44 22.64 1007.5203 92.94 - 95.30 2 4.5E3 94.20 1199 1216 N
R.LEDEEEMNAELTAK.K 0.03 5.32 811.3829 68.37 - 73.42 2 4.4E3 70.91 930 943 N
K.E(-18.01)QDTSSHLER.M 0.08 0.05 395.1882 26.83 - 29.77 3 4.4E3 28.82 1776 1785 N Pyro-glu from E
K.NLQQEISDLSEQLGDTGK.T 0.74 2.14 987.9896 128.53 - 132.09 2 4.3E3 130.29 1508 1525 N
R.VIQYFATIAVAGGK.K 0.17 1.09 719.4156 105.91 - 110.21 2 4.3E3 107.85 192 205 N
R.IEAQNTPFDAK(+28.03)TAYFVTEPAEMYLK.G Y 0.34 1.67 969.1438 128.14 - 132.52 3 4.3E3 129.37 25 49 N Dimethylation (K)
R.N(+43.01)NLMLAEIEELR.A 1.21 0.67 744.3857 133.53 - 134.61 2 4.2E3 134.12 1682 1693 N Carbamylation
K.ELTYQTEEDK.K 0.09 2.55 628.2916 37.16 - 42.28 2 4.2E3 39.83 1853 1862 N
R.DLEESTLQHEATAAALR.K 0.47 1.34 464.4888 84.41 - 86.66 4 4.2E3 85.56 1181 1197 N
K.KAITDAAMMAEELKK.E 0.69 7.99 825.4396 73.11 - 76.25 2 4.2E3 74.72 1761 1775 N
R.L(+43.01)QDLVDK.L 0.55 1.53 437.2419 95.95 - 99.89 2 4.2E3 97.62 1868 1874 N Carbamylation
K.MEADLVQVQGEVEDSVQEAR.N 0.39 1.53 1116.5301 108.54 - 111.53 2 4.2E3 109.89 1734 1753 N
R.VTFQLSAER.S 0.06 5.53 525.7879 68.99 - 73.43 2 4.2E3 71.45 274 282 N
K.DLQHRLDEAENLAMK.G 0.33 7.72 446.4804 87.05 - 89.54 4 4.1E3 88.10 1796 1810 N
R.TEELEEAKK.K 0.20 0.29 359.5231 29.42 - 31.29 3 4.1E3 30.09 1387 1395 N
R.D(+43.01)LEESTLQHEATAAALR.K 0.65 2.22 949.4725 96.29 - 99.37 2 4.1E3 97.61 1181 1197 N Carbamylation
R.IEAPPHIFSISDNAYQFMLTDR.D 0.34 1.35 855.7579 130.89 - 131.87 3 4E3 131.40 149 170 N
K.LEDEC(+57.02)SELKK.D 0.06 5.49 417.5396 33.53 - 36.64 3 4E3 35.12 947 956 N Carbamidomethylation
R.KLEDEC(+57.02)SELKK.D 0.07 5.39 460.2381 33.02 - 37.35 3 4E3 35.00 946 956 N Carbamidomethylation
K.LEDEC(+57.02)SELKK.D 0.19 6.67 625.8071 33.19 - 36.60 2 3.9E3 34.56 947 956 N Carbamidomethylation
K.KKDFETSQLLSK.I 0.83 0.20 712.3990 50.20 - 54.35 2 3.8E3 52.59 1086 1097 N
K.TPGLMENFLVIHQLR.C 1.19 0.41 589.9988 128.85 - 130.27 3 3.8E3 129.63 684 698 N
R.A(+43.01)NALAANLDK.K 0.12 2.50 522.2708 80.21 - 82.15 2 3.7E3 81.02 1439 1448 N Carbamylation
K.E(+43.01)LTYQTEEDKK.N 0.21 1.56 713.8375 46.90 - 54.16 2 3.7E3 48.56 1853 1863 N Carbamylation
R.C(+43.01)EGLIK.A 0.09 0.35 353.1872 39.90 - 46.86 2 3.6E3 42.04 909 914 N Carbamylation
R.S(+43.01)THPHFVR.C 0.60 0.56 341.8463 36.38 - 38.90 3 3.5E3 37.31 668 675 N Carbamylation
K.M(+43.01)EIDDLSSNMESVAK.S 0.38 0.24 856.3837 115.99 - 117.69 2 3.4E3 116.98 1230 1244 N Carbamylation
K.Q(-17.03)ADSVAE(+21.98)LGEQIDNLQR.V 0.50 3.26 945.9510 121.75 - 126.60 2 3.3E3 124.29 1200 1216 N Pyro-glu from Q; Sodium adduct
K.TWPWMK.L 0.29 1.46 848.4134 101.06 - 104.52 1 3.2E3 102.98 830 835 N
R.KLEGDLK.L 0.59 7.48 802.4792 31.38 - 32.30 1 3.1E3 31.65 1058 1064 N
Q.GSLEDQIIAANPLLEAYGNAK.T 1.04 2.46 1094.0704 130.54 - 134.51 2 3.1E3 132.47 215 235 N
K.DAQLHLDDAIR.G 0.02 4.26 633.8150 70.85 - 76.70 2 3.1E3 74.11 1656 1666 N
K.LEGDLK.L 0.01 0.02 337.6970 34.13 - 38.12 2 3E3 36.06 1059 1064 N
R.QSEEAEEQANTHLSR.Y 0.33 2.41 864.8985 33.07 - 42.95 2 3E3 36.48 1885 1899 N
K.LAEKDEEIEQIK.R 0.22 6.49 722.8885 47.38 - 52.24 2 3E3 50.38 1580 1591 N
R.GQEDMKEQVAMVER.R 0.16 5.98 550.6009 55.30 - 59.66 3 2.9E3 56.92 1667 1680 N
R.ANALAANLDKK.Q 0.01 0.04 376.8811 42.53 - 44.15 3 2.9E3 43.52 1439 1449 N
Y.TQQIEELKR.H 0.03 0.65 382.2173 36.77 - 41.91 3 2.8E3 39.24 1313 1321 N
K.VLNASVIPEGQFIDNKK.A 0.96 2.52 936.5188 89.90 - 93.05 2 2.8E3 91.23 728 744 N
K.YETDAIQR.T 0.08 5.34 498.2431 61.23 - 69.33 2 2.8E3 64.50 1379 1386 N
K.KEQDTSSHLER.M 0.17 1.46 665.3282 27.69 - 28.87 2 2.8E3 28.29 1775 1785 N
K.YEESQAELEGAQK.E 0.08 1.42 494.5671 39.07 - 43.34 3 2.7E3 41.17 1464 1476 N
K.QREEQAEPDGTEVADK.I 0.57 0.67 901.4254 31.45 - 35.51 2 2.7E3 33.26 369 384 N
K.E(+43.01)LTYQTEEDKK.N 0.16 0.92 713.8446 40.12 - 47.91 2 2.7E3 44.57 1853 1863 N Carbamylation
R.ANALAANLDK.K 0.00 2.18 500.7660 49.89 - 51.81 2 2.7E3 50.64 1439 1448 N
F.SILEEECMFPK.A 0.10 1.37 663.3236 106.82 - 108.83 2 2.6E3 107.93 535 545 N
R.VKELTYQTEEDKK.N 0.01 0.30 403.4617 33.87 - 37.33 4 2.6E3 35.46 1851 1863 N
K.ALC(+57.02)YPR.V 0.03 1.41 390.2057 41.61 - 47.72 2 2.6E3 44.80 399 404 N Carbamidomethylation
K.M(+43.01)EGDLNEMEIQLSHANR.Q 0.17 0.40 677.3107 124.54 - 126.19 3 2.4E3 125.48 1622 1638 N Carbamylation
K.RHIEEEVK.A 0.01 5.34 347.1897 27.91 - 30.36 3 2.4E3 29.31 1321 1328 N
K.AGLLGVLEEMR.D 0.43 2.01 594.3278 129.10 - 133.13 2 2.4E3 132.04 771 781 N
K.KALQEAHQQTLDDLQAEEDKVNTLTK.A 0.03 5.37 742.3853 85.53 - 87.21 4 2.4E3 86.18 1001 1026 N
R.VIESMQSTLDSEVR.S 0.18 0.63 797.3927 79.54 - 83.98 2 2.4E3 81.72 1597 1610 N
S.LEQEK.K 0.03 1.71 646.3507 37.46 - 41.91 1 2.3E3 39.90 1042 1046 N
K.M(+43.01)VSLLQEK.N 1.24 2.93 990.5353 116.12 - 118.29 1 2.3E3 117.21 881 888 N Carbamylation
K.LAEKDEEIEQIKR.N 0.36 7.50 800.9397 41.90 - 47.48 2 2.2E3 44.87 1580 1592 N
R.L(+43.01)QDLVDK.L 0.10 2.27 437.2420 96.80 - 99.96 2 2.2E3 98.34 1868 1874 N Carbamylation
L.E(+42.01)GAQK.E 0.02 5.12 574.2820 47.72 - 50.77 1 2.2E3 49.24 1472 1476 N Acetylation (Protein N-term)
R.GKQAYTQQIEELKR.H 0.03 5.34 423.7413 49.71 - 53.32 4 2.1E3 51.98 1308 1321 N
K.Q(-17.03)ADSVAELGEQIDNLQR.V 0.37 0.55 934.9574 120.71 - 126.66 2 2.1E3 124.15 1200 1216 N Pyro-glu from Q
R.AKYETDAIQR.T 0.07 5.89 597.8191 35.73 - 39.87 2 2.1E3 37.48 1377 1386 N
K.LAQESIMDLENDKQQSDEKIK.K 0.01 5.21 616.3152 71.43 - 73.29 4 2.1E3 72.30 1065 1085 N
K.LLGSINVDQTQYK.F 0.13 0.62 739.8890 74.07 - 80.33 2 2E3 77.75 749 761 N
K.TEIQTALEEAEATLEHEESK.I 0.76 0.18 1129.5442 128.42 - 132.54 2 2E3 129.42 1542 1561 N
R.IEAQNTPFDAK.T 0.01 5.11 617.3122 51.97 - 53.26 2 2E3 52.51 25 35 N
K.DPLNDSVVQLYQK.S 0.07 0.47 759.8824 90.77 - 96.43 2 1.9E3 94.13 602 614 N
K.VKNLVEEMASQDETIAK.L 0.05 5.53 635.6685 94.59 - 96.76 3 1.9E3 95.60 979 995 N
K.ALQEAHQQTLDDLQAEEDK.V 1.03 4.32 1091.5167 62.08 - 64.13 2 1.8E3 63.04 1002 1020 N
R.Q(+43.01)LEEK.E 0.04 5.36 689.3572 31.35 - 34.23 1 1.8E3 32.41 1294 1298 N Carbamylation
K.N(+43.01)SYEESLDHLETLK.R 0.75 3.04 860.9101 104.49 - 107.42 2 1.8E3 105.64 1490 1503 N Carbamylation
K.E(+43.01)QVAMVER.R 0.05 2.94 502.7524 56.16 - 60.93 2 1.8E3 58.58 1673 1680 N Carbamylation
K.NLVEEMASQDETIAK.L 0.01 5.11 839.3851 93.70 - 97.54 2 1.7E3 95.24 981 995 N
R.L(+43.01)QDAEESIEAVNAK.C 0.03 1.80 780.3874 106.21 - 110.16 2 1.7E3 107.88 1401 1414 N Carbamylation
K.N(+43.01)KDPLNDSVVQLYQK.S 0.04 0.07 601.9832 91.39 - 96.05 3 1.7E3 94.40 600 614 N Carbamylation
K.GGSFQTVSALFR.E 0.06 5.40 635.3244 111.87 - 115.78 2 1.7E3 113.99 645 656 N
K.LKNSYEESLDHLETLKR.E 0.13 5.91 519.5328 75.04 - 76.69 4 1.7E3 75.99 1488 1504 N
K.TAYFVTEPAEMYLK.G Y 0.44 0.36 554.9450 113.94 - 115.64 3 1.6E3 114.91 36 49 N
K.A(+43.01)ITDAAMMAEELKK.E 0.13 1.41 782.8924 121.63 - 127.16 2 1.6E3 124.31 1762 1775 N Carbamylation
R.VIQYFATIAVAGGK.K 0.21 0.07 479.9454 106.04 - 112.09 3 1.6E3 108.39 192 205 N
K.LLAHLYASHAGSEADAGGSK.K 0.02 5.39 652.3350 49.16 - 53.05 3 1.6E3 50.76 619 638 N
K.LKNSYEESLDHLETLK.R 0.05 1.20 480.5052 84.43 - 86.56 4 1.6E3 85.57 1488 1503 N
K.KKMEADLVQVQGEVEDSVQEAR.N 0.09 5.45 830.0908 92.46 - 95.44 3 1.5E3 94.10 1732 1753 N
R.V(+43.01)IESMQSTLDSEVR.S 0.28 0.22 818.9018 129.49 - 132.63 2 1.5E3 131.07 1597 1610 N Carbamylation
K.K(+43.01)AITDAAMMAEELKK.E 0.11 4.44 564.9647 104.98 - 108.04 3 1.5E3 106.65 1761 1775 N Carbamylation
K.AITDAAMMAEELK.K 0.02 0.84 697.3448 95.85 - 98.74 2 1.5E3 97.43 1762 1774 N
K.KKGGSFQTVSALFR.E 0.18 6.75 382.2236 83.06 - 86.97 4 1.5E3 84.63 643 656 N
R.L(+43.01)QDLVDK.L 0.13 1.77 873.4652 95.34 - 97.99 1 1.5E3 96.73 1868 1874 N Carbamylation
R.NFDK(+43.01)VLAEWK.Q 0.05 5.70 646.8309 112.05 - 115.12 2 1.4E3 113.79 1452 1461 N Carbamylation
R.N(+.98)NLMLAEIEELR.A 0.16 0.95 723.3687 129.93 - 132.88 2 1.4E3 132.12 1682 1693 N Deamidation (NQ)
R.ELESEVEAEQR.R 0.00 0.65 659.8154 45.25 - 49.07 2 1.4E3 47.31 1825 1835 N
K.A(+43.01)ITDAAMMAEELK.K 0.14 0.41 718.8473 131.48 - 132.42 2 1.4E3 131.95 1762 1774 N Carbamylation
R.N(+43.01)NLMLAEIEELR.A 0.22 0.08 744.3757 131.64 - 136.12 2 1.3E3 133.72 1682 1693 N Carbamylation
R.TEFVKMMERR.E 0.19 1.44 663.8312 126.37 - 128.19 2 1.2E3 127.36 803 812 N
K.KDIDDLELTLAK.V 0.08 0.37 687.3878 86.90 - 88.20 2 1.2E3 87.61 956 967 N
F.SISDNAYQFMLTDR.D 0.34 1.03 554.2605 107.71 - 109.31 3 1.2E3 108.56 157 170 N
K.Q(-17.03)AYTQQIEELK.R 0.00 0.03 667.3443 85.99 - 91.62 2 1.2E3 88.29 1310 1320 N Pyro-glu from Q
K.LTGAVMHHGAMR.F 0.01 5.27 640.8297 34.88 - 38.97 2 1E3 36.77 353 364 N
Y.LMGLNSADVLK.A 0.00 0.51 580.8268 96.17 - 101.35 2 1E3 97.75 388 398 N
K.LLGSINVDQTQYK.F 0.04 5.37 739.9006 76.67 - 81.10 2 1E3 78.94 749 761 N
K.MEGDLNEMEIQLSHANR.Q 0.05 5.68 993.9486 92.82 - 94.96 2 932.8 93.57 1622 1638 N
K.N(+43.01)SYEESLDHLETLKR.E 0.09 0.36 626.3107 90.68 - 92.87 3 892.8 91.67 1490 1504 N Carbamylation
R.K(+43.01)LEDECSELKK.D 0.08 0.10 455.5672 58.64 - 59.87 3 884.5 59.41 946 956 N Carbamylation
K.IEDEQTLGIQLQK.K 0.03 2.87 757.8984 78.98 - 83.36 2 840.9 80.65 1098 1110 N
K.IQGSLEDQIIAANPLLEAYGNAK.T 0.33 1.45 1214.6401 132.56 - 133.13 2 826.9 132.82 213 235 N
R.L(+43.01)QDLVDKLQLK.V 0.34 0.90 678.4014 132.15 - 133.52 2 813.8 132.63 1868 1878 N Carbamylation
K.T(+43.01)PGLMENFLVIHQLR.C 0.30 0.09 905.9879 131.56 - 133.88 2 811.7 133.29 684 698 N Carbamylation
K.QADS(-18.01)VAELGEQIDNLQR.V 0.02 5.16 623.3161 104.95 - 106.62 3 794 105.77 1200 1216 N Phospho neutral loss (ST)
K.DEEIEQIK.R 0.00 1.51 502.2568 46.54 - 53.80 2 790.8 48.69 1584 1591 N
R.LQGEVEDLMIDVER.A 0.11 1.78 549.2614 116.38 - 118.89 3 740.9 117.24 1425 1438 N
K.V(+43.01)QHEMEEAQER.A 0.03 5.28 714.8199 54.32 - 58.30 2 710.6 56.64 1903 1913 N Carbamylation
R.C(+57.02)EGLIK.A 0.00 0.12 360.1949 37.42 - 44.29 2 615.1 41.75 909 914 N Carbamidomethylation
K.NLQQEISDLSEQLGDTGK.T 0.03 5.33 658.9881 128.40 - 130.47 3 598.5 129.03 1508 1525 N
K.TPGLMENFLVIHQLR.C 0.02 5.12 589.9861 126.41 - 129.46 3 590.5 127.95 684 698 N
K.NLVEEMASQDETIAK.L 0.04 0.43 839.4124 94.19 - 98.24 2 418.6 95.14 981 995 N
K.KAITDAAMMAEELKK.E 0.02 5.21 825.4441 71.86 - 75.66 2 408.9 74.32 1761 1775 N
K.TWPWMK.L 0.03 2.20 424.7248 101.33 - 105.06 2 395.8 103.09 830 835 N
K.TWPWMK.L 0.05 0.27 848.3844 101.73 - 107.31 1 285.6 104.17 830 835 N
total 349 peptides