| Protein Coverage | Supporting Peptides |
Protein Coverage:
Supporting Peptides:
Peptide Candidates Quality Significance (-10lgP) m/z RT range z Avg. Area Sample Profile Group Profile RT mean Start End Used PTM
K.AGFAGDDAPR.A 6.86 2.47 488.7322 36.35 - 47.02 2 3.7E6 39.82 12 21 N
K.EITALAPSTMK.I 5.67 1.62 581.3179 64.83 - 71.78 2 3.2E6 67.69 309 319 N
R.VAPEEHPVLLTEAPLNPK.A 4.24 7.87 652.0298 85.31 - 90.34 3 3.1E6 87.73 89 106 N
R.AVFPSIVGRPR.H 2.19 9.44 400.2416 75.91 - 81.36 3 3E6 77.77 22 32 N
K.DSYVGDEAQSK.R 5.27 1.57 599.7699 31.97 - 41.34 2 2.1E6 34.53 44 54 N
R.HQGVMVGMGQK.D 4.52 3.66 586.2934 38.60 - 49.34 2 2.1E6 42.07 33 43 N
R.AVFPSIVGRPR.H 4.59 6.51 599.8602 74.67 - 81.75 2 1.7E6 77.17 22 32 N
R.HQGVMVGMGQK.D 4.82 1.80 391.1979 38.61 - 49.54 3 1.5E6 42.23 33 43 N
R.AVFPSIVGR.P 4.74 0.61 473.2823 85.98 - 90.91 2 1.5E6 88.38 22 30 N
K.IIAPPER.K 5.15 3.27 398.2423 39.05 - 49.34 2 1E6 42.75 322 328 N
K.RGILTLK.Y 5.08 4.03 400.7737 52.94 - 61.25 2 9.8E5 56.34 55 61 N
K.IWHHTFYNELR.V 3.15 12.95 505.9253 64.32 - 72.97 3 9.8E5 67.80 78 88 N
R.DLTDYLMK.I 4.36 10.50 499.7495 100.85 - 105.35 2 9.1E5 102.35 177 184 N
K.SYELPDGQVITIGNER.F 2.70 1.78 895.9551 104.04 - 109.77 2 8.9E5 106.16 232 247 N
R.GILTLK.Y 3.58 2.83 644.4395 66.54 - 74.10 1 8.8E5 69.56 56 61 N
K.YPIE(+14.02)HGIVTN(+.98)WDDMEK.I 1.15 2.42 654.6492 95.58 - 99.49 3 8.1E5 97.03 62 77 N Methylation (DE); Deamidation (NQ)
V.FPSIVGRPR.H 3.60 8.41 514.8073 74.74 - 81.72 2 6.9E5 77.17 24 32 N
R.H(+43.01)QGVMVGMGQK.D 3.49 2.08 607.7964 48.44 - 58.56 2 5.5E5 51.84 33 43 N Carbamylation
K.SYELPDGQVITIGNER.F 2.20 2.35 597.6405 104.34 - 109.13 3 4.8E5 106.06 232 247 N
K.DLYANTVLSGGTTMYPGIADR.M 2.71 2.90 739.0323 115.34 - 121.82 3 4.2E5 116.72 285 305 N
K.ILTER.G 2.88 6.87 316.1939 31.59 - 38.22 2 4E5 33.25 185 189 N
R.HQ(+.98)GVMVGMGQK.D 1.24 2.59 586.7965 38.61 - 48.64 2 3.4E5 42.35 33 43 N Deamidation (NQ)
R.A(+43.01)VFPSIVGRPR.H 2.95 6.02 621.3630 98.75 - 103.11 2 2.8E5 100.72 22 32 N Carbamylation
R.VAPEEHPVLLTEAPLNPK.A 3.46 1.62 977.5411 85.28 - 90.30 2 2.7E5 87.68 89 106 N
K.DSYVGDEAQSKR.G 2.40 13.82 677.8200 29.92 - 36.86 2 2.6E5 32.47 44 55 N
L.TEAPLNPK.A 3.02 3.02 435.2426 32.88 - 42.14 2 2.6E5 35.76 99 106 N
Y.ANTVLSGGTTMYPGIADR.M 2.78 4.14 912.4558 87.18 - 91.84 2 2.5E5 88.71 288 305 N
R.KDLYANTVLSGGTTMYPGIADR.M 3.12 2.13 781.7311 100.31 - 105.62 3 2.1E5 101.82 284 305 N
K.AGFAGDDAPR.A 4.09 7.06 976.4540 36.35 - 46.93 1 2.1E5 39.80 12 21 N
K.IWHHTFYNELR.V 1.59 2.33 379.6947 64.35 - 73.37 4 2.1E5 68.15 78 88 N
K.DSYVGDEAQSKR.G 1.64 6.64 452.2183 30.71 - 38.64 3 2E5 32.61 44 55 N
F.PSIVGRPR.H 2.41 4.65 441.2728 74.64 - 81.36 2 2E5 77.14 25 32 N
K.DSYVGDEAQSK.R 3.20 7.02 1198.5318 31.97 - 41.44 1 1.8E5 34.62 44 54 N
Y.ANTVLSGGTTMYPGIADR.M 2.26 2.99 608.6415 87.04 - 91.02 3 1.6E5 88.70 288 305 N
K.CDVDIR.K 3.17 1.92 360.6731 37.90 - 48.55 2 1.6E5 41.15 278 283 N
K.IKIIAPPER.K 3.49 0.99 346.2239 51.98 - 60.32 3 1.5E5 55.31 320 328 N
K.IIAPPERK.Y 3.40 1.60 308.5287 32.43 - 42.01 3 1.4E5 35.26 322 329 N
R.G(+43.01)ILTLK.Y 3.51 1.38 687.4441 95.05 - 99.61 1 1.4E5 96.99 56 61 N Carbamylation
R.LDLAGR.D 2.13 6.50 644.3795 40.29 - 50.31 1 1.4E5 43.99 171 176 N
K.DLYANTVLSGGTTMYPGIADR.M 2.38 4.01 1108.0432 115.43 - 121.86 2 1.3E5 116.73 285 305 N
K.IWHHTFYNELR.V 0.94 0.78 758.3840 64.12 - 72.50 2 1.3E5 68.04 78 88 N
K.EITALAPSTMK.I 3.30 1.56 1161.6242 64.83 - 71.85 1 1.1E5 67.69 309 319 N
R.DLTDYLMK.I 2.44 12.90 998.4894 100.75 - 105.38 1 1E5 102.35 177 184 N
K.IKIIAPPER.K 3.44 0.83 518.8331 51.95 - 60.32 2 9.1E4 55.31 320 328 N
V.FPSIVGRPR.H 2.73 8.55 343.5398 74.67 - 81.39 3 9.1E4 77.23 24 32 N
K.IIAPPERK.Y 3.17 2.75 462.2904 32.50 - 41.71 2 8.5E4 35.26 322 329 N
K.SYELPDGQVITIGNER.F 0.15 5.81 597.6271 104.18 - 107.41 3 8.5E4 105.95 232 247 N
F.YNELR.V 1.85 1.29 347.6812 30.96 - 37.51 2 8.5E4 32.85 84 88 N
R.HQGVMVGMGQK.D 3.16 6.14 1171.5766 38.64 - 49.01 1 8.4E4 42.05 33 43 N
K.IKIIAPPERK.Y 3.37 5.45 388.9226 42.50 - 52.28 3 8.1E4 46.39 320 329 N
K.CDVDIR.K 1.40 1.64 720.3412 37.90 - 47.49 1 7.8E4 41.12 278 283 N
K.C(+42.01)DVDIR.K 2.06 0.03 381.6844 42.74 - 52.86 2 6.3E4 46.24 278 283 N Acetylation (Protein N-term)
K.I(+43.01)WHHTFYNELR.V 1.70 2.83 520.2610 105.64 - 111.13 3 6E4 107.63 78 88 N Carbamylation
K.A(+43.01)GFAGDDAPR.A 1.35 0.55 510.2372 49.09 - 55.35 2 5.7E4 52.40 12 21 N Carbamylation
H.GIVTNWDDMEK.I 2.18 1.43 654.3064 83.50 - 90.69 2 5.7E4 86.75 67 77 N
K.C(+57.02)DVDIR.K 2.26 3.54 389.1845 34.99 - 44.20 2 5.5E4 37.81 278 283 N Carbamidomethylation
F.QQMWISK.Q 1.13 7.43 460.7397 53.74 - 62.81 2 5.4E4 57.50 346 352 N
K.D(+43.01)SYVGDEAQSK.R 2.25 0.68 621.2725 39.12 - 49.90 2 4.8E4 43.02 44 54 N Carbamylation
R.V(+43.01)APEEHPVLLTEAPLNPK.A 2.06 0.86 666.3642 105.08 - 109.07 3 4.7E4 106.93 89 106 N Carbamylation
R.VAPEE(+21.98)HPVLLTEAPLNPK.A 1.30 0.21 659.3566 85.53 - 90.37 3 4.4E4 87.85 89 106 N Sodium adduct
R.HQGVM(+15.99)VGMGQK.D 1.61 5.87 594.2885 32.36 - 41.64 2 4.3E4 35.43 33 43 N Oxidation (M)
R.G(+43.01)ILTLK.Y 2.36 0.44 344.2257 95.05 - 99.17 2 3.8E4 97.00 56 61 N Carbamylation
K.EITALAP(+31.99)STMK.I 1.22 1.10 597.3123 77.48 - 82.06 2 3.5E4 79.51 309 319 N Dihydroxylation [P]
K.IIAPPER.K 2.79 4.20 795.4768 39.02 - 49.20 1 3.3E4 42.74 322 328 N
K.YPIE(+14.02)HGIVT(-18.01)NWDDMEK.I 0.72 1.30 648.3103 97.61 - 103.58 3 3.2E4 99.62 62 77 N Methylation (DE); Phospho neutral loss (ST)
K.R(+43.01)GILTLK.Y 1.34 2.92 422.2747 72.00 - 77.89 2 2.7E4 74.52 55 61 N Carbamylation
R.MQKEITALAPSTMK.I 1.41 4.79 516.9457 64.08 - 68.49 3 2.7E4 66.78 306 319 N
K.D(+43.01)SYVGDEAQSKR.G 0.55 2.04 699.3286 35.27 - 44.74 2 2.7E4 38.84 44 55 N Carbamylation
K.IKIIAPPERK.Y 2.82 5.26 582.8806 42.47 - 52.35 2 2.6E4 46.39 320 329 N
K.EITALAPSTMK.I 0.43 0.02 581.3080 67.45 - 75.08 2 2.3E4 70.63 309 319 N
L.TEAPLNPK.A 2.10 0.52 869.4782 32.57 - 41.88 1 2.2E4 35.64 99 106 N
K.C(+43.01)DVDIR.K 0.80 0.57 382.1781 36.50 - 45.67 2 2.2E4 39.44 278 283 N Carbamylation
K.E(-18.01)ITALAPSTMK.I 0.95 3.93 572.3133 92.60 - 97.67 2 2.1E4 94.84 309 319 N Pyro-glu from E
R.LDLAGRDLTDYLMK.I 2.05 0.37 541.9556 117.51 - 120.61 3 2E4 118.86 171 184 N
L.SGGTTMYPGIADR.M 0.76 0.77 663.3188 58.35 - 63.19 2 1.8E4 60.92 293 305 N
K.IWHHTFYNELR.V 0.13 3.06 758.3723 66.80 - 72.74 2 1.8E4 69.46 78 88 N
R.HQGVM(+15.99)VGMGQK.D 0.50 3.48 396.5294 33.29 - 42.04 3 1.8E4 35.40 33 43 N Oxidation (M)
R.V(+43.01)APEEHPVLLTEAPLNPK.A 1.94 0.09 999.0449 105.07 - 109.01 2 1.7E4 106.97 89 106 N Carbamylation
K.E(+43.01)ITALAPSTMK.I 2.11 1.07 1204.6323 95.75 - 99.28 1 1.6E4 97.46 309 319 N Carbamylation
R.A(+43.01)VFPSIVGRPR.H 2.07 3.81 414.5781 98.67 - 102.81 3 1.5E4 100.72 22 32 N Carbamylation
R.KDLYANTVLSGGTTMYPGIADR.M 1.84 1.16 1172.0903 100.04 - 104.10 2 1.5E4 101.82 284 305 N
K.SYE(+21.98)LPDGQVITIGNER.F 0.87 0.56 906.9437 104.73 - 108.35 2 1.4E4 106.19 232 247 N Sodium adduct
K.S(+43.01)YELPDGQVITIGNER.F 0.99 1.63 917.4540 118.78 - 123.41 2 1.4E4 121.26 232 247 N Carbamylation
K.CD(+21.98)VDIR.K 1.64 30.37 371.6652 57.64 - 65.28 2 1.4E4 61.16 278 283 N Sodium adduct
K.A(+42.01)GFAGDDAPR.A 0.11 5.88 509.7334 50.77 - 53.70 2 1.3E4 52.23 12 21 N Acetylation (Protein N-term)
K.DLYANTVLSGGTTMYPGIADR.M 0.55 0.46 739.0355 118.68 - 123.42 3 1.2E4 120.77 285 305 N
N.TVLSGGTTMYPGIADR.M 1.01 4.23 819.9168 82.49 - 87.90 2 1.1E4 84.95 290 305 N
R.VAPEEHPVLLTEAPLNPK.A 0.17 1.99 652.0309 86.57 - 92.57 3 1.1E4 89.67 89 106 N
K.I(+43.01)WHHTFYNELR.V 0.57 1.26 779.8864 105.88 - 111.05 2 9.9E3 107.56 78 88 N Carbamylation
K.EITALAPSTMK.I 0.06 2.11 581.3153 67.73 - 71.49 2 9.7E3 69.05 309 319 N
R.A(+43.01)VFPSIVGRPR.H 0.05 3.37 621.3626 98.64 - 101.92 2 8.5E3 100.30 22 32 N Carbamylation
R.MQKEITALAPSTMK.I 0.96 4.15 774.9140 64.04 - 68.83 2 8.4E3 66.67 306 319 N
K.YPIE(+14.02)HGIVTNWDDM(+15.99)EK.I 0.40 8.18 659.6420 82.32 - 87.04 3 7.7E3 84.55 62 77 N Methylation (DE); Oxidation (M)
L.ASLSTFQQMWISK.Q 0.54 8.13 763.8854 120.92 - 123.50 2 7.6E3 121.81 340 352 N
R.HQGVMVGMGQK.D 0.14 0.06 391.2063 42.29 - 45.80 3 7.5E3 44.25 33 43 N
R.VAPEEHPVLLTEAPLNPK(+43.01)ANR.E 1.16 2.23 780.0947 91.01 - 93.45 3 7.5E3 92.16 89 109 N Carbamylation
R.AVFPSIVGRPR.H 0.03 5.26 400.2442 78.90 - 83.75 3 7.4E3 80.46 22 32 N
R.M(+43.01)QKEITALAPSTMK.I 0.80 1.47 796.4156 84.19 - 86.66 2 7.2E3 85.36 306 319 N Carbamylation
R.D(+43.01)LTDYLMK.I 1.16 9.05 521.2535 117.27 - 119.05 2 7E3 118.11 177 184 N Carbamylation
K.DSYVGDEAQSK.R 0.02 3.87 599.7742 33.05 - 44.33 2 6.8E3 35.41 44 54 N
K.C(+57.02)DVDIRK.D 0.04 0.53 453.2312 30.55 - 34.16 2 6.8E3 32.35 278 284 N Carbamidomethylation
R.HQGVMVGMGQK.D 1.47 1.39 391.1940 106.34 - 110.45 3 5.5E3 108.20 33 43 N
K.I(+43.01)IAPPER.K 0.14 5.99 419.7466 71.57 - 74.74 2 5.3E3 73.51 322 328 N Carbamylation
R.LDLAGRDLTDYLMK.I 0.56 0.12 812.4276 117.64 - 119.71 2 4.8E3 118.77 171 184 N
K.C(+57.02)DVDIRK.D 1.14 0.64 302.4904 31.19 - 33.33 3 4.5E3 32.02 278 284 N Carbamidomethylation
R.D(+43.01)LTDYLMK.I 0.84 4.07 1041.4966 116.87 - 119.71 1 4.2E3 118.12 177 184 N Carbamylation
K.IK(+43.01)IIAPPER.K 1.10 1.31 360.5600 52.94 - 60.32 3 4E3 55.24 320 328 N Carbamylation
R.MQK(+43.01)EITALAPSTMK.I 0.08 4.07 531.2757 83.22 - 86.20 3 3.8E3 84.75 306 319 N Carbamylation
L.STFQQMWISK.Q 0.05 5.54 628.3135 94.45 - 97.31 2 3.8E3 95.84 343 352 N
R.TTGIVMDSGDGVTHTVPIYEGYALPHAILR.L 0.25 0.01 796.6683 120.57 - 125.38 4 3.7E3 123.99 141 170 N
R.V(+43.01)APEEHPVLLTEAPLNPK.A 0.04 0.54 666.3614 103.31 - 108.75 3 3.6E3 105.69 89 106 N Carbamylation
R.AVFPSIVGRPR.H 0.19 0.49 599.8507 73.72 - 78.22 2 3.4E3 75.20 22 32 N
R.HQGVMVGMGQK(+43.01)DSYVGDEAQSK.R 0.13 0.82 798.7041 67.69 - 70.02 3 2.8E3 68.60 33 54 N Carbamylation
K.DLYANTVLSGGTTMYPGIADR.M 0.14 0.65 739.0360 114.20 - 119.41 3 2.7E3 115.42 285 305 N
R.K(+43.01)DLYANTVLSGGTTMYPGIADR.M 0.25 0.75 796.0701 112.76 - 115.69 3 2.5E3 114.46 284 305 N Carbamylation
K.DLYANTVLSGGTTMYPGIADR.M 0.06 5.30 739.0267 118.34 - 123.01 3 2.5E3 119.89 285 305 N
R.G(+43.01)ILTLK.Y 0.52 0.12 344.2255 92.57 - 99.17 2 2.1E3 94.70 56 61 N Carbamylation
K.SYELPDGQVITIGNER.F 0.12 0.27 895.9541 96.81 - 99.17 2 2E3 97.61 232 247 N
K.SYELPDGQVITIGNER.F 0.02 0.77 597.6383 95.83 - 99.51 3 2E3 97.80 232 247 N
H.GIVTNWDDMEK.I 0.01 5.16 654.2949 85.02 - 87.80 2 1.9E3 86.60 67 77 N
K.S(+43.01)YELPDGQVITIGNER.F 0.06 0.47 917.4686 119.06 - 122.81 2 1.8E3 121.35 232 247 N Carbamylation
K.IWHHTFYNELR.V 0.05 0.14 379.6929 68.64 - 78.73 4 1.6E3 71.33 78 88 N
R.M(+43.01)QKEITALAPSTMK.I 0.01 2.61 531.2851 84.14 - 86.72 3 1.5E3 85.66 306 319 N Carbamylation
K.I(+43.01)LTER.G 0.16 3.77 337.6988 71.13 - 74.54 2 1.4E3 72.73 185 189 N Carbamylation
K.DLYANTVLSGGTTMYPGIADR.M 0.00 5.19 739.0274 117.94 - 120.79 3 1.3E3 119.35 285 305 N
R.HQGVMVGM(+15.99)GQK.D 0.01 0.15 594.2908 26.85 - 32.44 2 1.3E3 30.58 33 43 N Oxidation (M)
K.YPIEHGIVTNWDDMEK.I 0.16 6.25 649.6388 96.28 - 99.46 3 1.1E3 98.22 62 77 N
K.DLYANTVLSGGTTMYPGIADR.M 0.31 1.08 1108.0349 117.89 - 121.30 2 1.1E3 119.63 285 305 N
K.EITALAPSTMK(+43.01)IK.I 0.52 2.06 482.6088 90.48 - 91.56 3 1E3 90.98 309 321 N Carbamylation
R.MQK(+43.01)EITALAPSTMK.I 0.01 0.63 796.4299 82.19 - 87.28 2 428.9 84.98 306 319 N Carbamylation
R.FRCPEALFQPSFLGMKSCGIHETTYNSIMK.C Y 0.01 4.31 859.6562 130.65 - 131.95 4 332.9 131.35 248 277 Y
K.DLYANTVLSGGTTMYPGIADR.M 0.01 5.08 1108.0509 113.98 - 119.60 2 261.5 115.30 285 305 N
K.DLYANTVLSGGTTMYPGIADR.M 0.05 1.47 1108.0455 116.86 - 122.10 2 219 120.29 285 305 N
total 133 peptides