| Protein Coverage | Supporting Peptides |
Protein Coverage:
Supporting Peptides:
Peptide Candidates Quality Significance (-10lgP) m/z RT range z Avg. Area Sample Profile Group Profile RT mean Start End Used PTM
K.ELYDRYGEQGLR.E 0.20 2.30 375.4399 64.98 - 71.38 4 1.7E4 67.43 64 75 N
K.EISFAYEVLTNPEKK.E 1.63 4.61 589.9794 103.75 - 107.96 3 1.4E4 105.67 49 63 N
K.LYDILGVSPSATENELKK.S Y 0.58 3.29 659.6946 103.48 - 107.49 3 1.2E4 105.48 9 26 Y
R.GEGMPQYR.N 0.34 1.98 469.2175 39.09 - 48.15 2 1E4 42.51 316 323 N
K.EISFAYEVLTNPEK.K 1.02 0.77 820.4165 114.50 - 118.49 2 7.1E3 116.78 49 62 N
R.GEDMVHPLK.V 0.15 0.37 513.2613 42.18 - 49.74 2 6.9E3 45.27 115 123 N
K.FDVQFPDNNWISPEK.L Y 0.62 0.55 918.4396 121.80 - 126.02 2 5.8E3 123.78 335 349 Y
R.YGEQGLR.E 0.06 5.70 411.7100 33.67 - 41.33 2 4.1E3 36.18 69 75 N
K.FDVQFPDNNWISPEK.L Y 0.27 1.91 612.6274 120.20 - 126.51 3 3E3 123.42 335 349 Y
K.EISFAYEVLTNPEK.K 0.07 1.32 820.4117 113.76 - 117.54 2 718.2 115.58 49 62 N
total 10 peptides