| Protein Coverage | Supporting Peptides |
Protein Coverage:
Supporting Peptides:
Peptide Candidates Quality Significance (-10lgP) m/z RT range z Avg. Area Sample Profile Group Profile RT mean Start End Used PTM
K.V(+42.01)HMTR.L Y 2.47 1.05 685.3581 96.69 - 101.45 1 1E5 98.55 3 7 Y Acetylation (Protein N-term)
K.LEDGTEFDSSVPR.G 1.89 2.92 726.3438 63.23 - 69.29 2 5.2E4 65.58 61 73 N
K.LQIGIK.K 1.98 10.87 336.2273 57.20 - 65.58 2 3.4E4 60.66 32 37 N
R.KGDVLNMHYTGK.L 1.88 4.49 454.9025 45.17 - 55.29 3 3.2E4 49.25 49 60 N
K.GWDQGLLGMCEGEK.R 1.75 4.71 761.8414 121.86 - 125.32 2 1.8E4 123.26 89 102 N
R.GQPFTFTLGTGQVIK.G 1.79 4.16 797.4394 117.11 - 120.47 2 1.8E4 118.61 74 88 N
R.KLVIPSELGYGDR.G 0.89 1.21 482.9393 82.22 - 86.49 3 1.1E4 84.16 104 116 N
K.KLQIGIK.K 0.38 0.07 400.2749 49.71 - 57.23 2 4.7E3 52.11 31 37 N
R.GQPFTFTLGTGQVIK.G 1.24 2.93 531.9626 117.15 - 119.25 3 3.6E3 118.36 74 88 N
R.GQPFTFTLGTGQVIK.G 0.32 3.62 797.4245 116.29 - 120.77 2 2.7E3 118.82 74 88 N
K.LEDGTEFDSSVPR.G 0.03 5.35 726.3273 62.32 - 66.31 2 2.4E3 64.53 61 73 N
R.KLVIPSELGYGDR.G 0.06 3.32 723.9062 82.19 - 85.18 2 1.9E3 83.84 104 116 N
K.LEDGTEFDSSVPR.G 0.08 2.87 726.3532 63.72 - 66.20 2 1.6E3 64.83 61 73 N
F.TFTLGTGQVIK.G 0.38 6.33 582.8316 84.22 - 87.24 2 1.3E3 85.28 78 88 N
total 14 peptides