| Protein Coverage | Supporting Peptides |
Protein Coverage:
Supporting Peptides:
Peptide Candidates Quality Significance (-10lgP) m/z RT range z Avg. Area Sample Profile Group Profile RT mean Start End Used PTM
K.K(+43.01)MSAENMK(+43.01)PQEQLTLEPYER.D 3.18 28.29 836.7360 32.75 - 39.76 3 8.8E4 35.96 285 304 N Carbamylation
R.TNIIPIIEDAR.H 2.67 3.08 627.8603 104.72 - 108.87 2 4.1E4 106.58 208 218 N
K.MSAENMKPQEQLTLEPYER.D 2.04 2.81 765.3693 81.74 - 86.39 3 3.4E4 83.78 286 304 N
R.IVALNAHNFLK.N 2.29 5.33 413.9141 85.18 - 89.80 3 3.3E4 87.28 245 255 N
R.AWNPFR.S 1.79 2.53 395.7061 83.64 - 88.98 2 2.9E4 85.80 136 141 N
R.DLLNVAK.K 1.18 2.74 386.7351 62.40 - 67.18 2 2.1E4 65.23 199 205 N
K.LAAAILGGVDQIHIKPGAK.V 2.25 3.61 468.7850 94.63 - 98.84 4 2.1E4 96.35 144 162 N
K.LAAAILGGVDQIHIKPGAK.V 1.64 3.81 624.7119 94.50 - 98.68 3 1.2E4 96.35 144 162 N
R.HEGVFIC(+57.02)R.G Y 0.14 0.21 509.2640 46.29 - 54.56 2 9.8E3 49.13 93 100 Y Carbamidomethylation
R.IVALNAHNFLK.N 1.47 2.07 620.3664 85.02 - 89.74 2 9.3E3 87.23 245 255 N
R.HEGVFICR.G Y 0.15 0.59 480.7456 53.66 - 60.07 2 7.1E3 57.02 93 100 Y
R.KVTVEPHR.H Y 0.81 0.17 322.5243 28.07 - 30.78 3 5.5E3 29.03 85 92 Y
K.NGGHFVISIK.A 0.30 1.82 357.8731 67.85 - 75.00 3 4.3E3 70.57 256 265 N
R.GGFGDR.G 0.05 1.17 608.2907 40.51 - 51.61 1 3.9E3 45.35 18 23 N
R.I(+43.01)VALNAHNFLK.N 0.37 0.74 641.8800 122.17 - 125.35 2 3.4E3 123.44 245 255 N Carbamylation
R.DHAVVVGIYRPAPK.K Y 0.01 1.86 507.9622 54.79 - 60.55 3 3.3E3 57.68 305 318 N
K.ANCIDSTAPPEVVFASEVKK.M 0.07 3.31 702.3551 94.19 - 96.77 3 2.8E3 95.44 266 285 N
R.TNIIPIIEDAR.H 0.88 1.03 418.9088 104.82 - 108.50 3 2.5E3 106.51 208 218 N
K.VTVEPHR.H Y 0.06 4.35 419.2334 27.67 - 31.50 2 1.3E3 29.78 86 92 N
K.ANCIDSTAPPEVVFASEVK.K 0.01 2.08 659.6631 106.24 - 109.81 3 1.1E3 108.32 266 284 N
total 20 peptides