| Protein Coverage | Supporting Peptides |
Protein Coverage:
Supporting Peptides:
Peptide Candidates Quality Significance (-10lgP) m/z RT range z Avg. Area Sample Profile Group Profile RT mean Start End Used PTM
K.TLAAEVIQEINR.V 2.50 1.06 678.8820 113.94 - 117.62 2 4E4 115.58 197 208 N
K.FKDLANR.V 1.31 0.57 432.2449 32.85 - 41.51 2 1.6E4 35.59 47 53 N
K.TLAAEVIQEINR.V 1.63 0.12 452.9241 114.00 - 117.23 3 1.2E4 115.61 197 208 N
R.IIYASSFR.R 0.47 7.77 478.7503 61.44 - 66.09 2 1E4 64.07 212 219 N
R.IIYASSFR.R 0.24 0.10 478.7697 63.33 - 69.88 2 8.9E3 66.04 212 219 N
K.FKDLANR.V 0.09 3.04 432.2386 31.93 - 36.94 2 8.7E3 33.90 47 53 N
R.FSLIQTFEPELADTTTQK.F Y 0.67 2.45 1035.0285 130.07 - 132.07 2 4.5E3 131.39 29 46 Y
K.TLAAEVIQEINR.V 0.01 5.31 452.9197 115.43 - 117.23 3 531.9 116.24 197 208 N
total 8 peptides