| Protein Coverage | Supporting Peptides |
Protein Coverage:
Supporting Peptides:
Peptide Candidates Quality Significance (-10lgP) m/z RT range z Avg. Area Sample Profile Group Profile RT mean Start End Used PTM
K.MVSLLQEK.N 2.84 2.12 474.2678 69.97 - 76.64 2 4.7E5 72.75 61 68 N
R.ELEEISER.L 3.16 5.64 502.7537 42.13 - 52.25 2 4.2E5 45.88 326 333 N
R.LDEAENLAMK.G 2.49 1.38 567.2835 52.73 - 61.91 2 3.8E5 56.04 981 990 N
K.MEGDLNEMEIQLSHANR.Q 2.84 4.78 662.9754 92.02 - 95.99 3 3.6E5 93.69 802 818 N
K.IQLEAK.L 2.21 3.57 351.2148 37.19 - 46.34 2 3.5E5 40.20 97 102 N
R.LLTENGEFSR.Q 3.44 7.60 583.3007 57.33 - 64.66 2 3.5E5 60.22 464 473 N
K.EALVSQLTR.G 2.91 6.88 508.7943 65.06 - 72.40 2 3E5 68.04 479 487 N
K.DIDDLELTLAK.V 2.65 3.13 623.3364 107.65 - 112.32 2 2.7E5 109.57 137 147 N
R.MDLER.A 3.37 6.62 332.1623 34.92 - 44.33 2 2.5E5 37.93 230 234 N
K.YETDAIQR.T 1.84 1.12 498.2465 34.47 - 45.60 2 2.1E5 37.92 559 566 N
R.IEELEEEIEAER.A 2.58 5.51 744.8606 81.85 - 86.37 2 2.1E5 83.83 299 310 N
R.VQLELNQIK.G 4.39 3.71 542.8266 76.32 - 79.31 2 2.1E5 78.06 745 753 N
K.AITDAAMMAEELK.K 2.61 1.90 697.3427 96.55 - 100.30 2 1.8E5 98.22 942 954 N
R.HDCDLLR.E 2.97 3.79 436.2111 43.73 - 53.83 2 1.6E5 47.26 522 528 N
K.EQDTSSHLER.M 3.02 6.77 401.1898 28.46 - 31.70 3 1.2E5 29.30 956 965 N
K.NLTEEMASQDESIAK.L 2.34 2.48 833.3916 69.07 - 73.14 2 1.2E5 71.10 161 175 N
K.IEDEQSLGAQLQK.K 3.04 4.40 729.8811 58.28 - 64.21 2 1.1E5 60.80 278 290 N
K.TKLEQQVDDLEGSLEQEK.K 2.46 7.53 697.0195 97.38 - 102.30 3 1.1E5 99.06 209 226 N
K.QADSVAELGEQIDNLQR.V 2.48 1.64 629.3171 102.67 - 106.41 3 9.8E4 104.39 380 396 N
K.EQDTSSHLER.M 2.45 9.27 601.2817 28.46 - 31.57 2 9.7E4 29.33 956 965 N
K.ALQEAHQQTLDDLQAEEDKVNTLTK.S 0.89 0.81 710.3647 90.68 - 94.61 4 9.4E4 92.15 182 206 N
R.HDC(+57.02)DLLR.E 1.90 5.70 464.7239 38.78 - 46.14 2 9.4E4 41.75 522 528 N Carbamidomethylation
R.EQFEEEQEAK.A 2.32 2.75 633.7836 33.26 - 39.55 2 9.3E4 36.13 529 538 N
K.KAITDAAMMAEELKK.E 1.77 4.49 550.6289 72.98 - 76.69 3 9.2E4 74.78 941 955 N
K.DAQLHLDDAVR.A 1.50 1.24 418.2180 58.63 - 64.46 3 9.1E4 61.80 836 846 N
R.KLEDECSELKK.D 1.57 3.02 441.2306 38.03 - 49.04 3 8.9E4 42.50 126 136 N
K.LEQQVDDLEGSLEQEKK.L 2.01 2.92 663.3366 75.32 - 79.64 3 8.9E4 77.03 211 227 N
K.TEIQTALEEAEGTLEHEESK.I 2.32 1.41 748.6945 128.35 - 130.13 3 8.4E4 128.95 722 741 N
K.DAQLHLDDAVR.A 1.89 2.09 626.8236 59.17 - 65.24 2 8.1E4 61.96 836 846 N
K.ELTYQTEEDKK.N 2.02 2.08 461.8967 32.64 - 42.68 3 8.1E4 35.88 1033 1043 N
K.AITDAAMMAEELKK.E 1.77 1.55 761.3900 82.29 - 87.15 2 7.9E4 84.60 942 955 N
K.IQLEAK.L 2.54 3.64 701.4246 37.19 - 46.47 1 7.9E4 40.19 97 102 N
K.LEDECSELKK.D 2.09 4.13 398.5324 37.14 - 45.18 3 7.8E4 40.50 127 136 N
K.QADSVAELGEQIDNLQR.V 2.45 3.21 943.4712 102.53 - 106.74 2 7.3E4 104.31 380 396 N
K.IKELQAR.I 2.20 4.26 429.2673 30.46 - 37.10 2 7.3E4 32.12 292 298 N
K.ELTYQTEEDKK.N 2.05 2.58 692.3429 32.88 - 42.54 2 7.3E4 35.88 1033 1043 N
R.KLEGDLK.L 0.82 3.06 401.7414 28.50 - 36.24 2 7.2E4 31.98 238 244 N
R.MDLER.A 1.39 2.60 663.3189 35.91 - 43.94 1 7.1E4 38.49 230 234 N
R.LQDLVDK.L 2.19 4.44 830.4686 42.31 - 49.53 1 7E4 45.60 1048 1054 N
K.NSYEEALDQLETMK.R 2.01 1.22 835.8877 113.49 - 119.47 2 6.1E4 114.98 670 683 N
R.TLEDQFSELK.T 1.02 1.68 605.3096 83.84 - 86.86 2 5.8E4 85.58 435 444 N
R.TEELEESK.K 1.46 0.52 482.7340 29.92 - 34.58 2 5.8E4 31.12 567 574 N
K.KMEGDLNEMEIQLSHANR.Q 1.74 3.59 705.6748 83.14 - 87.86 3 5.7E4 85.22 801 818 N
K.KQADSVAELGEQIDNLQR.V 2.03 8.09 672.0158 92.80 - 96.48 3 5.5E4 94.41 379 396 N
R.LEEAGGATAAQIEMNK.K 1.07 1.28 816.9035 57.00 - 66.17 2 5.4E4 59.76 334 349 N
R.KTAEQELVDASER.V 1.15 3.50 492.5856 59.75 - 64.86 3 5.4E4 61.99 884 896 N
K.DLQHRLDEAENLAMK.G 1.36 6.61 594.9676 86.31 - 90.45 3 5.4E4 88.37 976 990 N
K.LEDECSELKK.D 1.83 2.54 597.2947 37.17 - 47.52 2 5.2E4 40.84 127 136 N
K.NSYEEALDQLETMKR.E 1.95 5.74 609.6298 100.22 - 103.00 3 4.9E4 101.81 670 684 N
K.KMEGDLNEMEIQLSHANR.Q 1.33 2.88 529.5087 82.53 - 87.88 4 4.7E4 85.06 801 818 N
R.SFMNVK.H 1.99 0.34 363.1885 50.56 - 59.36 2 4.6E4 53.99 4 9 N
K.Q(-17.03)ADSVAELGEQIDNLQR.V 1.48 5.40 934.9563 123.04 - 125.98 2 4.6E4 124.40 380 396 N Pyro-glu from Q
K.DEEMEQIKR.N 1.39 0.27 589.2845 34.30 - 40.65 2 4.2E4 37.12 764 772 N
R.LQDLVDKLQLK.V 1.95 23.76 438.2699 90.80 - 93.58 3 4.1E4 92.33 1048 1058 N
K.TAEQELVDASER.V 0.69 1.72 674.3337 59.13 - 62.43 2 4.1E4 61.05 885 896 N
R.ELEEISER.L 2.50 4.74 1004.4956 42.03 - 52.32 1 4E4 45.88 326 333 N
R.IEELEEEIEAER.A 1.63 2.94 496.9109 82.01 - 87.15 3 4E4 83.71 299 310 N
R.VGLLHSQNTSLMNTK.K 0.97 4.53 548.2983 65.42 - 69.00 3 3.8E4 67.49 897 911 N
K.MEGDLNEMEIQLSHANR.Q 1.83 2.93 993.9588 92.23 - 95.90 2 3.7E4 93.67 802 818 N
R.CEGLIK.S 0.81 2.23 331.6822 40.43 - 46.88 2 3.7E4 43.20 89 94 N
K.AITDAAMMAEELK.K 2.38 5.79 465.2315 95.75 - 100.58 3 3.5E4 98.20 942 954 N
R.LQEAEEQIEAVNSK.C 1.02 2.28 794.4015 53.76 - 58.05 2 3.5E4 56.00 581 594 N
K.KAITDAAMMAEELK.K 1.16 1.43 507.9307 84.14 - 88.61 3 3.4E4 86.16 941 954 N
K.ALQEAHQQTLDDLQAEEDK.V 1.67 0.60 728.0198 60.52 - 66.79 3 3.3E4 63.00 182 200 N
R.NVQTQLK.D 0.72 0.07 415.7374 32.71 - 42.64 2 3.2E4 36.10 829 835 N
R.KLEDECSELKK.D 1.37 2.68 661.3442 38.13 - 45.78 2 3.1E4 42.01 126 136 N
R.Q(-17.03)AEEAEEQANTHLSK.C 1.23 2.44 834.3990 48.99 - 58.33 2 3.1E4 52.36 1065 1079 N Pyro-glu from Q
R.VKELTYQTEEDKK.N 1.09 1.85 537.6183 33.15 - 38.97 3 3.1E4 35.63 1031 1043 N
K.QAFTQQIEELKR.Q 2.09 4.42 497.6079 72.31 - 75.45 3 3E4 74.21 490 501 N
R.Q(-17.03)AEEAEEQANTHLSK.C 0.38 0.83 834.3837 50.15 - 55.29 2 2.9E4 52.93 1065 1079 N Pyro-glu from Q
R.ANGLAANLDKK.Q 1.40 0.58 557.8148 37.14 - 47.29 2 2.8E4 40.97 619 629 N
K.MVSLLQEK.N 1.77 2.17 947.5288 70.68 - 76.28 1 2.8E4 72.81 61 68 N
R.LQDLVDKLQLK.V 1.96 17.31 656.8997 90.80 - 93.65 2 2.8E4 92.21 1048 1058 N
K.LRMDLER.A 1.88 5.73 311.5060 49.09 - 54.97 3 2.6E4 52.21 228 234 N
K.RKLEGDLK.L 1.70 3.86 320.1971 29.09 - 31.01 3 2.5E4 30.06 237 244 N
K.TDLAAALAK.K 0.69 1.52 437.2596 62.48 - 66.07 2 2.5E4 65.02 45 53 N
K.IEDEQSLGAQLQK.K 0.49 0.85 486.9245 58.92 - 63.76 3 2.4E4 60.95 278 290 N
K.TKLEQQVDDLEGSLEQEKK.L 1.27 1.74 739.7183 90.39 - 93.28 3 2.4E4 91.63 209 227 N
K.KAITDAAMMAEELKK.E 0.96 4.09 413.2244 73.14 - 76.27 4 2.4E4 74.57 941 955 N
K.LSQESVMDLENDKQQSDEK.I 0.55 3.71 741.6837 62.39 - 65.96 3 2.3E4 64.35 245 263 N
K.NSYEEALDQLETMK.R 2.08 0.87 557.5950 113.13 - 115.88 3 2.3E4 114.76 670 683 N
R.SKYETDAIQR.T 0.34 0.51 404.2097 32.23 - 38.19 3 2.2E4 35.57 557 566 N
R.SLSTELFK.M 1.15 1.82 924.5101 83.07 - 88.83 1 2E4 85.57 660 667 N
K.TKLEQQVDDLEGSLEQEKK.L 0.93 2.37 555.0418 90.77 - 92.91 4 2E4 91.76 209 227 N
K.TKLEQQVDDLEGSLEQEK.K 1.78 3.97 1045.0264 97.52 - 103.78 2 2E4 99.19 209 226 N
R.DLEESTLQHESTAAALR.K 0.66 5.74 624.3171 71.93 - 74.57 3 2E4 73.08 361 377 N
K.LEGDLK.L 0.68 2.14 337.6927 30.71 - 36.85 2 2E4 32.65 239 244 N
K.LRMDLER.A 0.58 0.70 466.7526 50.60 - 55.08 2 1.9E4 52.57 228 234 N
K.LEDECSELK.K 1.22 0.59 533.2477 46.97 - 52.07 2 1.9E4 49.34 127 135 N
K.M(+43.01)VSLLQEK.N 1.74 1.28 495.7705 115.71 - 118.32 2 1.9E4 117.05 61 68 N Carbamylation
K.KAITDAAMMAEELK.K 1.37 1.81 761.3930 84.07 - 88.55 2 1.8E4 86.09 941 954 N
K.L(+43.01)EDECSELKK.D 1.60 1.26 412.8679 33.81 - 40.21 3 1.7E4 36.80 127 136 N Carbamylation
R.CEGLIK.S 0.64 1.50 662.3579 41.23 - 47.05 1 1.7E4 43.70 89 94 N
K.DFEISQFLSK.I 0.84 5.22 607.3132 124.07 - 127.40 2 1.7E4 126.20 268 277 N
R.ANGLAANLDK.K 0.14 5.39 493.7746 46.20 - 50.23 2 1.7E4 48.38 619 628 N
K.KMEGDLNEMEIQLSHANR.Q 0.98 1.65 705.6771 82.39 - 85.77 3 1.7E4 84.17 801 818 N
K.DEEMEQIKR.N 0.59 2.85 393.1933 35.02 - 41.09 3 1.5E4 37.72 764 772 N
R.KVQHELEEAEER.A 0.98 3.11 499.5877 32.33 - 36.76 3 1.5E4 34.13 1082 1093 N
K.DIDDLELTLAK.V 2.03 3.42 1245.6625 107.92 - 111.06 1 1.4E4 109.48 137 147 N
R.LEEAGGATAAQIEMNK.K 0.36 0.48 544.9395 57.83 - 63.55 3 1.4E4 60.10 334 349 N
R.ANGLAANLDK.K 0.10 5.65 493.7652 46.66 - 49.97 2 1.4E4 48.36 619 628 N
K.KALQEAHQQTLDDLQAEEDKVNTLTK.S 0.32 2.01 742.3893 84.21 - 88.62 4 1.4E4 86.28 181 206 N
R.SKYETDAIQR.T 0.06 1.32 605.8134 31.88 - 34.50 2 1.4E4 33.31 557 566 N
K.LEDECSELK(+43.01)K.D 0.93 1.37 618.7977 34.11 - 42.44 2 1.4E4 37.21 127 136 N Carbamylation
K.DLQHRLDEAENLAMK.G 0.71 3.47 891.9498 86.56 - 90.22 2 1.4E4 88.40 976 990 N
D.SVAELGEQIDNLQR.V 1.19 2.24 786.4088 88.27 - 94.70 2 1.3E4 89.78 383 396 N
K.VLADWK.Q 0.09 3.43 366.2164 50.71 - 61.45 2 1.3E4 55.48 636 641 N
R.N(+.98)GLMMAEIEELR.A 1.68 0.47 703.8223 128.38 - 130.25 2 1.2E4 129.07 862 873 N Deamidation (NQ)
R.IEELEEEIEAER.A 0.38 0.00 744.8596 84.58 - 88.40 2 1.2E4 86.57 299 310 N
K.LSQESVMDLENDK.Q 0.26 0.13 754.3623 71.78 - 78.10 2 1.2E4 75.51 245 257 N
K.A(+43.01)ITDAAMMAEELKK.E 1.30 2.50 782.8943 121.27 - 126.48 2 1.2E4 122.65 942 955 N Carbamylation
R.LQEAEEQIEAVNSK.C 0.07 0.07 529.9381 54.49 - 57.95 3 1.2E4 56.04 581 594 N
K.YETDAIQR.T 1.84 2.52 995.4887 33.67 - 45.34 1 1.2E4 38.20 559 566 N
K.LEQQVD(+21.98)DLEGSLEQEK.K 0.82 0.57 627.9672 83.83 - 86.22 3 1.1E4 85.11 211 226 N Sodium adduct
R.KVQHELEEAEER.A 0.37 1.87 748.8699 29.71 - 36.50 2 1.1E4 33.28 1082 1093 N
R.ELETEVETEQR.R 0.49 4.13 681.8253 43.56 - 48.56 2 1.1E4 46.23 1005 1015 N
R.ANGLAANLDKK.Q 0.25 1.79 557.8196 37.05 - 44.47 2 1.1E4 41.00 619 629 N
R.LQSEVEDLMIDVER.A 0.73 2.15 838.4182 122.59 - 125.75 2 1E4 123.85 605 618 N
K.ALQEAHQQTLDDLQAEEDKVNTLTK.S 0.03 5.26 710.3488 90.91 - 93.65 4 1E4 92.63 182 206 N
R.KKQADSVAELGEQIDNLQR.V 0.37 3.86 714.7169 82.76 - 86.29 3 1E4 84.77 378 396 N
R.VKELTYQTEEDKK.N 1.39 5.23 805.9250 33.29 - 38.77 2 9.3E3 35.67 1031 1043 N
R.ANGLAANLDKK.Q 0.14 1.49 372.2151 39.27 - 42.89 3 9.2E3 41.23 619 629 N
K.E(+43.01)ALVSQLTR.G 0.90 1.77 530.2972 103.85 - 106.47 2 8.9E3 105.48 479 487 N Carbamylation
K.AELQR.G 0.34 2.39 308.6773 26.70 - 31.93 2 8.9E3 28.68 539 543 N
R.H(+43.01)DCDLLR.E 0.32 2.39 457.7168 57.91 - 62.77 2 8.8E3 60.54 522 528 N Carbamylation
K.E(+43.01)QDTSSHLER.M 0.41 1.31 622.7866 31.95 - 36.67 2 8.7E3 34.00 956 965 N Carbamylation
K.NSYEEALDQLETMKR.E 0.77 2.52 913.9386 100.14 - 104.61 2 8.6E3 101.87 670 684 N
K.EQAAMVDR.R 0.11 0.88 460.2224 31.92 - 33.80 2 8.5E3 32.84 853 860 N
R.KKQADSVAELGEQIDNLQR.V 0.11 4.86 536.2916 83.95 - 86.42 4 8.3E3 85.15 378 396 N
K.KDIDDLELTLAK.V 0.67 1.46 458.5928 86.58 - 89.58 3 8.2E3 88.16 136 147 N
K.KKMEGDLNEMEIQLSHANR.Q 0.44 3.89 561.5330 73.59 - 76.73 4 8.1E3 75.16 800 818 N
K.KEQDTSSHLER.M 0.44 1.58 443.8884 27.32 - 29.12 3 8E3 28.27 955 965 N
K.S(+43.01)IHELEK.S 0.29 2.30 449.7401 45.04 - 49.68 2 7.8E3 47.40 706 712 N Carbamylation
R.SFMNVK.H 0.42 0.88 725.3739 50.70 - 55.59 1 7.8E3 53.75 4 9 N
K.LEQQVDDLEGSLEQEKK.L 1.68 2.23 994.5006 75.25 - 78.00 2 7.7E3 76.80 211 227 N
K.KALQEAHQQTLDDLQAEEDKVNTLTK.S 0.95 1.92 989.5098 84.73 - 88.41 3 7.7E3 86.13 181 206 N
K.QAFTQQIEELK.R 0.24 1.43 667.8482 83.62 - 86.99 2 7.3E3 84.89 490 500 N
K.MEIDDLSSNMENVAK.A Y 0.65 2.66 565.9291 93.88 - 96.33 3 7.2E3 94.86 410 424 Y
R.L(+43.01)LTENGEFSR.Q 0.56 0.84 604.8072 100.54 - 103.76 2 7E3 102.55 464 473 N Carbamylation
R.KLEGDLK.L 0.50 3.62 802.4720 28.57 - 33.11 1 6.8E3 31.17 238 244 N
R.SLSTELFK.M 0.13 2.34 462.7576 79.40 - 84.85 2 6.5E3 81.95 660 667 N
R.NGLMMAEIEELR.A 0.01 0.63 703.3543 119.08 - 123.77 2 6.4E3 120.49 862 873 N
K.IEDEQSLGAQLQKK.I 0.12 0.94 529.6165 53.59 - 59.56 3 6.2E3 55.54 278 291 N
F.TQQIEELK.R 0.46 0.70 494.7770 42.88 - 51.31 2 6.2E3 46.70 493 500 N
K.TEIQTALEEAEGTLEHEESK.I 0.79 0.42 1122.5344 128.47 - 131.55 2 6.2E3 128.99 722 741 N
K.KQADSVAELGEQIDNLQR.V 1.54 5.45 1007.5203 92.94 - 95.30 2 6.1E3 94.20 379 396 N
K.E(-18.01)QDTSSHLER.M 0.08 1.16 395.1882 26.83 - 29.77 3 6E3 28.82 956 965 N Pyro-glu from E
K.ELANMK.E 0.01 2.30 353.1874 29.42 - 36.36 2 5.9E3 33.29 32 37 N
K.ELTYQTEEDK.K 0.09 0.85 628.2916 37.16 - 42.28 2 5.8E3 39.83 1033 1042 N
K.KAITDAAMMAEELKK.E 0.70 1.86 825.4396 73.11 - 76.25 2 5.7E3 74.72 941 955 N
R.L(+43.01)QDLVDK.L 0.54 0.24 437.2419 95.95 - 99.89 2 5.7E3 97.62 1048 1054 N Carbamylation
K.DLQHRLDEAENLAMK.G 0.38 5.95 446.4804 87.05 - 89.54 4 5.6E3 88.10 976 990 N
R.NVQTQLK.D 0.69 0.66 830.4827 32.57 - 36.21 1 5.5E3 33.91 829 835 N
K.NLEVAVK.D 0.40 4.41 772.4656 45.93 - 49.86 1 5.5E3 47.83 969 975 N
K.LEDEC(+57.02)SELKK.D 0.06 0.93 417.5396 33.53 - 36.64 3 5.4E3 35.12 127 136 N Carbamidomethylation
K.TAEQELVDASER.V 0.11 0.88 449.8865 59.88 - 62.56 3 5.4E3 60.93 885 896 N
K.E(+43.01)LTYQTEEDKK.N 0.22 1.46 713.8375 46.90 - 54.16 2 5E3 48.56 1033 1043 N Carbamylation
R.C(+43.01)EGLIK.S 0.09 0.13 353.1872 39.90 - 46.86 2 5E3 42.04 89 94 N Carbamylation
K.QAFTQQIEELKR.Q 0.24 0.72 745.9074 73.59 - 76.49 2 4.7E3 74.56 490 501 N
K.TDLAAALAK.K 0.03 5.28 437.2428 65.32 - 69.85 2 4.6E3 66.77 45 53 N
K.Q(-17.03)ADSVAE(+21.98)LGEQIDNLQR.V 0.50 3.00 945.9510 121.75 - 126.60 2 4.4E3 124.29 380 396 N Pyro-glu from Q; Sodium adduct
K.NLQQEISDLTEQIGETGK.S 0.15 0.47 668.3388 129.01 - 132.06 3 4.3E3 131.42 688 705 N
R.DLEESTLQHESTAAALR.K 0.47 2.05 935.9264 71.22 - 76.22 2 4E3 73.39 361 377 N
R.KTAEQELVDASER.V 0.14 0.98 738.3761 58.73 - 62.81 2 4E3 60.40 884 896 N
R.QAEEAEEQANTHLSK.C 0.06 3.56 562.2778 31.64 - 36.59 3 3.8E3 34.24 1065 1079 N
F.TQQIEELKR.Q 0.03 0.84 382.2173 36.77 - 41.91 3 3.8E3 39.24 493 501 N
K.YETDAIQR.T 0.08 5.52 498.2431 61.23 - 69.33 2 3.8E3 64.50 559 566 N
K.KEQDTSSHLER.M 0.17 2.26 665.3282 27.69 - 28.87 2 3.8E3 28.29 955 965 N
R.LQSEVEDLMIDVER.A 0.37 5.98 559.2861 121.71 - 124.56 3 3.7E3 123.67 605 618 N
K.MKTDLAAALAK.K 0.18 2.68 378.2187 63.61 - 66.35 3 3.7E3 65.29 43 53 N
K.E(+43.01)LTYQTEEDKK.N 0.16 1.18 713.8446 40.12 - 47.91 2 3.7E3 44.57 1033 1043 N Carbamylation
K.KLESDLVQVQGEVDDTVQEAR.N 0.14 2.73 786.7419 101.42 - 103.07 3 3.5E3 101.95 913 933 N
R.L(+43.01)DEAENLAMK.G 0.10 2.82 588.7809 97.20 - 101.32 2 3.5E3 99.00 981 990 N Carbamylation
K.KKLESDLVQVQGEVDDTVQEAR.N 0.04 3.73 622.3317 92.20 - 94.41 4 3.5E3 92.95 912 933 N
R.VKELTYQTEEDKK.N 0.01 5.21 403.4617 33.87 - 37.33 4 3.5E3 35.46 1031 1043 N
R.KLEDEC(+57.02)SELKK.D 0.06 0.20 460.2390 33.79 - 37.35 3 3.4E3 35.47 126 136 N Carbamidomethylation
K.D(+43.01)AQLHLDDAVR.A 0.04 5.26 648.3239 71.39 - 76.65 2 3.4E3 72.89 836 846 N Carbamylation
K.M(+43.01)EGDLNEMEIQLSHANR.Q 0.17 0.66 677.3107 124.54 - 126.19 3 3.3E3 125.48 802 818 N Carbamylation
R.NGLMMAEIEELR.A 0.11 1.49 703.3485 119.51 - 123.80 2 3.3E3 121.97 862 873 N
K.KALQEAHQQTLDDLQAEEDKVNTLTK.S 0.03 1.00 742.3853 85.53 - 87.21 4 3.2E3 86.18 181 206 N
S.LEQEK.K 0.03 1.63 646.3507 37.46 - 41.91 1 3.1E3 39.90 222 226 N
K.M(+43.01)VSLLQEK.N 1.29 0.81 990.5353 116.12 - 118.29 1 3.1E3 117.21 61 68 N Carbamylation
R.S(+43.01)LSTELFK.M 0.18 2.59 484.2640 106.91 - 109.59 2 3E3 108.39 660 667 N Carbamylation
R.QAEEAEEQANTHLSK.C 0.18 0.59 842.8984 32.85 - 36.86 2 3E3 34.73 1065 1079 N
R.L(+43.01)QDLVDK.L 0.10 0.22 437.2420 96.80 - 99.96 2 3E3 98.34 1048 1054 N Carbamylation
R.DLEESTLQHESTAAALR.K 0.18 6.62 935.9729 71.93 - 74.53 2 2.9E3 73.15 361 377 N
K.Q(-17.03)ADSVAELGEQIDNLQR.V 0.36 0.08 934.9574 120.71 - 126.66 2 2.9E3 124.15 380 396 N Pyro-glu from Q
R.Q(+43.01)LEEK.E 0.03 4.07 689.3564 31.35 - 38.02 1 2.7E3 33.48 474 478 N Carbamylation
K.MKTDLAAALAK.K 0.28 1.59 566.8282 64.77 - 68.31 2 2.7E3 66.08 43 53 N
K.ALQEAHQQTLDDLQAEEDK.V 1.21 4.70 1091.5167 62.08 - 64.13 2 2.5E3 63.04 182 200 N
K.KKLESDLVQVQGEVDDTVQEAR.N 0.28 4.77 829.4395 92.01 - 94.45 3 2.4E3 92.99 912 933 N
K.LAEKDEEMEQIKR.N 0.22 4.01 540.2833 40.47 - 43.13 3 2.4E3 41.47 760 772 N
K.A(+43.01)ITDAAMMAEELKK.E 0.13 1.07 782.8924 121.63 - 127.16 2 2.2E3 124.31 942 955 N Carbamylation
R.L(+43.01)QDLVDK.L 0.14 1.20 873.4638 95.34 - 98.90 1 2.1E3 96.96 1048 1054 N Carbamylation
K.K(+43.01)AITDAAMMAEELKK.E 0.11 3.80 564.9647 104.98 - 108.04 3 2E3 106.65 941 955 N Carbamylation
K.AITDAAMMAEELK.K 0.02 0.49 697.3448 95.85 - 98.74 2 2E3 97.43 942 954 N
K.Q(-17.03)AFTQQIEELK.R 0.01 5.10 659.3310 107.55 - 110.47 2 2E3 108.70 490 500 N Pyro-glu from Q
K.KKDFEISQFLSK.I 0.12 5.85 490.6030 86.33 - 88.92 3 1.9E3 87.62 266 277 N
K.NLQQEISDLTEQIGETGK.S 0.58 0.24 1001.9875 127.45 - 132.23 2 1.9E3 129.00 688 705 N
K.A(+43.01)ITDAAMMAEELK.K 0.14 0.62 718.8473 131.48 - 132.42 2 1.8E3 131.95 942 954 N Carbamylation
K.IEDEQSLGAQLQK.K 0.02 3.72 729.8747 55.92 - 62.88 2 1.8E3 58.63 278 290 N
K.EQAAMVDRR.N 0.01 4.26 359.1904 29.49 - 30.29 3 1.8E3 29.99 853 861 N
R.S(+43.01)LSTELFK.M 0.23 0.19 967.5116 105.80 - 112.59 1 1.7E3 108.59 660 667 N Carbamylation
K.KDIDDLELTLAK.V 0.08 0.64 687.3878 86.90 - 88.20 2 1.7E3 87.61 136 147 N
K.NLQQEISDLTEQIGETGK.S 0.20 0.41 1001.9994 130.92 - 132.28 2 1.6E3 131.59 688 705 N
R.VQLELNQIKGEVDR.K 0.41 4.04 547.6413 82.10 - 83.24 3 1.6E3 82.71 745 758 N
K.DFEISQFLSK.I 0.08 0.22 607.3079 123.84 - 126.96 2 1.3E3 125.51 268 277 N
K.MEGDLNEMEIQLSHANR.Q 0.05 2.59 993.9486 92.82 - 94.96 2 1.3E3 93.57 802 818 N
R.K(+43.01)LEDECSELKK.D 0.09 3.80 455.5672 58.64 - 59.87 3 1.2E3 59.41 126 136 N Carbamylation
R.CEGLIK.S 0.01 0.68 331.6727 42.38 - 45.72 2 1.2E3 43.91 89 94 N
R.L(+43.01)QDLVDKLQLK.V 0.34 0.57 678.4014 132.15 - 133.52 2 1.1E3 132.63 1048 1058 N Carbamylation
R.N(+43.01)GLMMAEIEELR.A 0.03 1.15 724.8590 130.86 - 132.61 2 1.1E3 132.10 862 873 N Carbamylation
K.QADS(-18.01)VAELGEQIDNLQR.V 0.02 0.08 623.3161 104.95 - 106.62 3 1.1E3 105.77 380 396 N Phospho neutral loss (ST)
K.VQHELEEAEER.A 0.04 5.26 684.8291 35.31 - 41.14 2 964.2 39.02 1083 1093 N
K.A(+42.01)ITDAAMMAEELKK.E 0.03 5.28 782.3851 121.68 - 126.13 2 832.2 124.56 942 955 N Acetylation (Protein N-term)
K.RQVEEEVK.A 0.03 4.77 508.7747 27.06 - 29.34 2 774.5 28.05 501 508 N
K.KAITDAAMMAEELKK.E 0.02 4.07 825.4441 71.86 - 75.66 2 556.9 74.32 941 955 N
K.MEGDLNEMEIQLSHANR.Q 0.00 1.35 662.9730 90.78 - 94.68 3 461.9 93.30 802 818 N
total 218 peptides