| Protein Coverage | Supporting Peptides |
Protein Coverage:
Supporting Peptides:
Peptide Candidates Quality Significance (-10lgP) m/z RT range z Avg. Area Sample Profile Group Profile RT mean Start End Used PTM
K.FNMPSISGPK.L 3.88 4.55 539.2773 82.43 - 88.06 2 6.2E5 84.83 93 102 N
K.GGFEMPK.M 3.59 6.66 383.1874 54.85 - 64.69 2 4.3E5 58.89 320 326 N
K.MPSFGMK.G 3.97 2.51 399.1904 65.33 - 72.64 2 3.5E5 68.76 41 47 N
K.GPNIDIEGPK.G 2.72 3.04 520.2784 55.34 - 63.31 2 2.9E5 58.94 310 319 N
K.VPDVDVK.T 3.36 5.92 386.2179 39.63 - 50.81 2 2.9E5 43.47 155 161 N
K.MPEWDLSLK.G 4.20 1.43 559.7843 106.61 - 111.78 2 2.5E5 108.91 376 384 N
K.GPNIEGPEVDVNLPK.V 2.75 8.18 789.4173 87.38 - 91.61 2 1.8E5 89.10 48 62 N
K.MKGDVDMSLPK.I 2.41 5.48 407.5416 57.30 - 64.85 3 1.7E5 60.54 117 127 N
K.MKGDVDMSLPK.I 2.17 3.54 610.8091 57.26 - 65.52 2 1.5E5 60.52 117 127 N
K.MPEWDLSLKGPK.V 3.43 14.16 467.5829 95.32 - 99.69 3 1.4E5 97.20 376 387 N
K.LSMPDVDFNLKGPK.M 3.15 13.06 520.9445 102.99 - 107.61 3 1.3E5 104.99 103 116 N
K.MPSFGLK.G 2.58 17.58 390.2130 77.03 - 82.54 2 1.2E5 79.43 329 335 N
K.GGMDVSVPK.I 2.97 2.04 445.2295 50.59 - 59.43 2 1.1E5 53.97 390 398 N
K.IKGGVQSPEIDIK.D 2.76 4.96 461.9368 58.38 - 66.02 3 9.9E4 61.42 128 140 N
K.VKGDMDVSVPK.I 1.75 0.27 587.8133 44.87 - 54.72 2 9.8E4 48.74 181 191 N
K.GGFEMPK.M 2.39 6.52 765.3646 54.26 - 64.45 1 8.8E4 58.87 320 326 N
K.FKMPSFGMK.G 2.04 3.95 358.1834 90.56 - 95.90 3 7.8E4 93.02 39 47 N
K.VKGGMDVSVPK.I 1.96 4.10 558.8119 44.71 - 54.62 2 6.1E4 48.25 388 398 N
K.FKMPSFGMK.G 1.45 3.58 536.7725 90.42 - 95.87 2 6E4 92.87 39 47 N
K.IKGGVQSPEIDIK.D 2.45 9.48 692.4013 58.15 - 66.05 2 5.1E4 61.37 128 140 N
K.GPNIEGPEVDVNLPK.V 1.98 7.87 526.6140 87.28 - 91.41 3 4.9E4 89.09 48 62 N
K.MPEWDLSLKGPK.V 2.14 10.56 700.8693 95.05 - 99.81 2 4.4E4 97.19 376 387 N
K.ADLPDIDVSLPK.G 2.10 6.54 641.8513 105.64 - 109.61 2 4.1E4 107.47 339 350 N
K.VPDVDVK.T 1.50 3.05 771.4295 39.57 - 50.08 1 3.9E4 43.69 155 161 N
K.IEGDMNIPTVDIEGPNVDIDGHK.G 2.15 2.30 826.7359 107.92 - 111.01 3 3.3E4 109.38 9 31 N
K.FGTFGGFGSK.S Y 1.85 0.56 502.7484 82.05 - 86.79 2 3.2E4 84.03 649 658 Y
K.ANIDINAPELDIK.G 1.16 0.83 713.3855 97.54 - 101.29 2 2.8E4 99.09 246 258 N
K.GPNIDIEGPK.G 1.28 0.66 520.2792 46.45 - 56.03 2 2.8E4 50.41 310 319 N
N.APELDIK.G 1.48 0.10 393.2278 65.33 - 72.40 2 2.7E4 68.22 69 75 N
K.LSMPDVDFNLKGPK.M 1.29 3.99 780.9112 102.64 - 107.11 2 2.6E4 104.89 103 116 N
K.FNMPSISGPK.L 2.26 2.48 1077.5441 81.88 - 87.92 1 2.4E4 84.81 93 102 N
K.MPSFGMK.G 1.26 0.48 797.3728 65.44 - 71.05 1 1.8E4 68.67 41 47 N
K.GPNIDIEGPK.G 0.30 0.28 520.2737 46.45 - 53.20 2 1.3E4 50.47 310 319 N
K.M(+43.01)PEWDLSLKGPK.V 0.79 2.17 722.3695 112.79 - 117.52 2 1.2E4 114.51 376 387 N Carbamylation
K.MPEWDLSLK.G 1.71 1.50 1118.5589 106.41 - 111.28 1 9.8E3 108.87 376 384 N
N.APELDIK.G 0.73 0.87 393.2277 52.30 - 60.91 2 8.8E3 56.07 69 75 N
K.VHTGELIGGK.L Y 0.34 2.53 505.7871 38.54 - 47.95 2 8.1E3 41.56 567 576 Y
K.GPN(+.98)IEGPEVDVNLPK.V 0.20 5.85 789.9092 88.95 - 93.17 2 7.6E3 91.05 48 62 N Deamidation (NQ)
K.GPNMEGPEIDVNLPK.A 0.24 1.92 805.4049 92.05 - 97.69 2 5.5E3 94.95 231 245 N
K.MPSFGLK.G 0.02 5.28 390.2102 78.34 - 81.48 2 4.6E3 80.02 329 335 N
K.G(+43.01)GFEMPK.M 0.47 2.30 404.6881 70.41 - 73.89 2 3.5E3 72.45 320 326 N Carbamylation
K.GFT(-18.01)GPK.I 0.16 2.17 588.3073 113.30 - 118.37 1 3.1E3 115.96 442 447 N Phospho neutral loss (ST)
K.MKMPSFGLK.G 0.82 9.34 346.8567 84.87 - 88.81 3 2.9E3 87.17 327 335 N
K.IDVKVPDVDVK.T 0.33 2.30 613.8662 75.11 - 79.00 2 2.4E3 77.23 151 161 N
K.GPNMEGPEIDVNLPK.A 0.11 1.84 537.2673 92.53 - 95.99 3 2.1E3 94.39 231 245 N
K.VPDVDVK.T 0.01 2.49 386.2137 42.67 - 49.23 2 2.1E3 45.45 155 161 N
K.ANIDINAPELDIK.G 0.00 2.64 713.3798 96.70 - 100.16 2 2E3 98.17 246 258 N
K.IKGGVQSPEIDIK.D 0.02 2.16 461.9380 61.65 - 66.02 3 1.4E3 63.06 128 140 N
K.VHTGELIGGK.L Y 0.04 5.34 337.5238 38.67 - 47.19 3 1.3E3 41.62 567 576 Y
K.GPNIEGPEVDVNLPK.V 0.00 0.90 789.4072 85.25 - 89.71 2 843 87.44 48 62 N
total 50 peptides