| Protein Coverage | Supporting Peptides |
Protein Coverage:
Supporting Peptides:
Peptide Candidates Quality Significance (-10lgP) m/z RT range z Avg. Area Sample Profile Group Profile RT mean Start End Used PTM
K.VVEGLDVVK.E 3.41 2.52 479.2887 63.63 - 70.44 2 7.8E5 66.35 142 150 N
K.HVVFGK.V 2.92 6.44 343.7058 33.09 - 41.98 2 4.6E5 35.72 136 141 N
K.TAENFR.A 3.22 5.39 369.1853 30.43 - 37.14 2 4.1E5 31.78 42 47 N
K.EMEAQASQSGTPK.S 3.05 4.63 682.3169 29.66 - 36.40 2 2.5E5 31.13 151 163 N
K.SIYGEK.F 2.69 3.44 348.6842 31.59 - 38.50 2 1.9E5 33.32 87 92 N
K.FADENFQLK.H Y 0.27 6.72 556.2725 74.40 - 79.71 2 1.4E5 75.56 93 101 Y
K.TAENFR.A 2.61 2.19 737.3640 30.43 - 36.40 1 1E5 31.83 42 47 N
K.SIYGEK.F 2.28 2.52 696.3603 31.15 - 38.42 1 1E5 33.26 87 92 N
K.H(+43.01)VVFGK.V 1.65 1.42 365.2086 45.51 - 54.75 2 6.6E4 48.64 136 141 N Carbamylation
K.HVVFGK.V 2.01 5.10 686.4029 33.15 - 41.41 1 4.8E4 35.72 136 141 N
K.VVEGLDVVK.E 0.20 6.70 479.2959 64.41 - 66.79 2 4.8E4 65.36 142 150 N
K.VVEGLDVVK.E 3.12 4.72 957.5671 63.60 - 70.34 1 4.7E4 66.30 142 150 N
R.ADVVPK.T 1.56 1.27 628.3633 28.35 - 36.89 1 3E4 32.14 36 41 N
K.FADENFQLK.H Y 2.38 4.18 1111.5459 72.94 - 78.42 1 1.9E4 75.27 93 101 Y
K.VLIADCGQL 0.03 5.60 466.2476 100.73 - 107.22 2 1.9E4 103.60 166 174 N
K.F(+43.01)ADENFQLK.H Y 1.53 1.31 577.7810 103.85 - 107.55 2 1.8E4 105.71 93 101 Y Carbamylation
K.VLIAD(+21.98)CGQL 1.47 1.01 477.2430 102.10 - 105.21 2 1.4E4 103.59 166 174 N Sodium adduct
K.V(+43.01)VEGLDVVK.E 1.27 0.86 500.7917 106.04 - 109.58 2 1.4E4 107.53 142 150 N Carbamylation
K.VVEGLDVVK.E 0.09 2.98 479.2804 65.02 - 70.54 2 1E4 66.96 142 150 N
K.EMEAQASQSGTPK.S 0.19 0.36 455.2135 29.55 - 36.05 3 6.6E3 31.30 151 163 N
K.SKVLIADCGQL 0.14 1.91 573.8218 86.90 - 92.24 2 4.8E3 89.23 164 174 N
K.VVEGLD(+21.98)VVK.E 0.18 1.87 490.2785 64.66 - 70.28 2 4.5E3 66.68 142 150 N Sodium adduct
K.V(+43.01)VEGLDVVK.E 1.41 1.84 1000.5711 106.04 - 109.29 1 3.3E3 107.58 142 150 N Carbamylation
K.VVEGLDVVKEMEAQASQSGTPK.S 0.65 5.90 768.0685 111.97 - 114.10 3 2.9E3 113.08 142 163 N
K.VLIADC(+57.02)GQL 0.01 5.20 494.7621 87.19 - 89.15 2 2.4E3 87.98 166 174 N Carbamidomethylation
total 25 peptides