| Protein Coverage | Supporting Peptides |
Protein Coverage:
Supporting Peptides:
Peptide Candidates Quality Significance (-10lgP) m/z RT range z Avg. Area Sample Profile Group Profile RT mean Start End Used PTM
P.NVVIK.L 2.11 1.57 572.3809 32.35 - 39.68 1 1.2E5 34.33 91 95 N
K.NNQEVTNQIFEMK.T 1.85 0.94 797.8852 85.88 - 89.56 2 5.5E4 87.97 132 144 N
K.TITPEGR.K 0.88 0.50 387.2148 29.59 - 38.00 2 4.3E4 32.26 145 151 N
P.N(+43.01)VVIK.L 2.07 0.46 615.3861 43.49 - 52.52 1 3.3E4 46.76 91 95 N Carbamylation
N.DFSPNDYDIK.W 0.53 9.56 607.2786 70.82 - 74.79 2 3.2E4 72.78 119 128 N
K.GDFYTGVSNIR.V 0.70 1.07 614.8115 73.39 - 78.55 2 1.8E4 75.47 49 59 N
K.NDWFEPR.K Y 1.80 13.79 482.2251 76.75 - 80.05 2 1.7E4 78.52 287 293 Y
K.DFFPR.E 1.38 0.34 341.1743 68.86 - 73.55 2 1.5E4 71.49 332 336 N
R.KGDFYTGVSNIR.V 0.62 1.87 452.9071 61.77 - 65.37 3 1.2E4 63.68 48 59 N
K.VNGPALTDFIQYPPVR.K 0.43 0.71 596.3238 125.88 - 130.78 3 1E4 127.93 32 47 N
K.VNKPSVHK.I 1.52 3.76 303.5181 26.89 - 28.45 3 8.2E3 27.74 231 238 N
R.QDWEAK.D 0.08 0.14 388.6855 31.19 - 36.85 2 6.9E3 34.29 63 68 N
K.EISLPLDIDYDEWSR.G 0.79 0.16 925.9477 129.95 - 134.81 2 6.8E3 132.14 262 276 N
K.NNQEVTNQIFEMK.T 0.22 0.12 532.2646 85.05 - 89.01 3 6.4E3 87.22 132 144 N
K.VNGPALTDFIQYPPVR.K 0.33 0.83 893.9870 126.17 - 129.00 2 5.9E3 127.43 32 47 N
K.VNKPSVHK.I 0.69 1.44 454.7761 26.71 - 28.52 2 4.6E3 27.77 231 238 N
K.GDFYTGVSNIR.V 0.02 1.76 614.8099 74.50 - 77.76 2 3.3E3 76.73 49 59 N
R.KGDFYTGVSNIR.V 0.04 1.25 678.8547 61.88 - 64.68 2 2.9E3 63.39 48 59 N
K.FYC(+57.02)VVEK.N 0.04 1.63 472.7365 52.87 - 56.69 2 2.8E3 54.53 280 286 N Carbamidomethylation
K.EMVTLTCYVK(+43.01).D 0.03 3.02 615.3009 91.51 - 94.83 2 2.7E3 93.08 322 331 N Carbamylation
K.FYCVVEK.N 0.00 0.06 444.2260 63.54 - 67.05 2 2.5E3 65.40 280 286 N
R.SFQSINLVNLNMNVPETCK.G 0.15 0.03 717.6993 124.42 - 128.43 3 2.4E3 127.23 411 429 N
K.N(+43.01)NQEVTNQIFEMK.T 0.11 0.47 819.3985 101.93 - 105.09 2 1.9E3 103.55 132 144 N Carbamylation
K.VNGPALTDFIQYPPVR.K 0.03 1.63 596.3306 126.20 - 128.29 3 1.5E3 126.92 32 47 N
K.EMVTLTC(+57.02)YVK.D 0.01 5.24 622.3262 87.01 - 88.74 2 1E3 87.87 322 331 N Carbamidomethylation
K.G(+42.01)PTFK.N 0.00 5.17 591.3150 83.01 - 84.72 1 769.3 83.85 187 191 N Acetylation (Protein N-term)
total 26 peptides