| Protein Coverage | Supporting Peptides |
Protein Coverage:
Supporting Peptides:
Peptide Candidates Quality Significance (-10lgP) m/z RT range z Avg. Area Sample Profile Group Profile RT mean Start End Used PTM
K.ELLTSFGPLK.A 2.18 2.98 552.8224 107.14 - 111.20 2 2.8E4 109.00 265 274 N
K.SIEIPRPVDGLEVPGTGK.I Y 1.94 2.43 622.0142 100.82 - 104.76 3 2.5E4 102.44 398 415 Y
K.AFNLVK.D 1.65 2.73 346.2124 57.40 - 65.58 2 1.6E4 60.86 275 280 N
K.LFIGGLPNYLNDDQVK.E 1.69 0.75 903.4782 126.22 - 128.34 2 8.3E3 127.28 249 264 N
K.NFAFLEFR.S 1.48 1.59 522.2729 127.54 - 129.52 2 4.9E3 128.46 184 191 N
R.SVDETTQAMAFDGIIFQGQSLK.I 0.38 1.53 796.0643 127.15 - 133.51 3 2.9E3 129.85 192 213 N
K.LFIGGLPNYLNDDQVK.E 0.44 0.53 602.6586 124.33 - 129.88 3 2.3E3 127.43 249 264 N
total 7 peptides