| Protein Coverage | Supporting Peptides |
Protein Coverage:
Supporting Peptides:
Peptide Candidates Quality Significance (-10lgP) m/z RT range z Avg. Area Sample Profile Group Profile RT mean Start End Used PTM
K.NGIELADVR.L 2.52 3.86 493.7703 65.40 - 70.39 2 1.2E5 68.22 303 311 N
R.SIMVDYVGDK.S 2.58 7.49 563.7798 69.40 - 75.71 2 1.2E5 72.01 432 441 N
K.LMGQDLK.L 2.46 5.26 402.7203 42.33 - 52.46 2 1E5 46.01 340 346 N
R.TLFVK.N 2.73 14.86 304.1958 50.66 - 59.56 2 1E5 53.88 367 371 N
K.GLSEDTSDQTLK.D 2.57 4.88 647.3161 39.80 - 50.25 2 9.3E4 43.73 553 564 N
K.TLEEAQGADVQGR.S 2.11 5.55 687.3422 35.43 - 46.06 2 9.1E4 39.15 419 431 N
R.GIAYIEFK.S 2.11 6.21 470.7641 86.63 - 92.89 2 8.9E4 89.31 404 411 N
K.EAMEDGEIDGR.K 2.57 3.92 611.2613 39.33 - 49.50 2 6.5E4 43.30 603 613 N
R.LEYSQNSGR.D 2.20 4.54 527.2568 30.57 - 37.74 2 6E4 32.19 528 536 N
K.DALENLNNTDIDGR.S 1.94 1.91 780.3730 71.02 - 77.32 2 5.6E4 73.79 511 524 N
K.DSFDGAAAAR.I 1.57 0.15 490.7294 36.15 - 46.10 2 5.5E4 39.17 565 574 N
R.TLFVK.N 2.69 7.87 607.3853 50.63 - 60.12 1 5.2E4 53.88 367 371 N
K.GFGFVDFNNEDDCK.A 2.68 4.75 803.8317 107.70 - 111.78 2 4.8E4 109.70 586 599 N
K.GFAFLEFDSAEDAK.D 2.31 6.13 773.8608 127.75 - 130.00 2 2.9E4 128.57 497 510 N
R.KFFSK.N 1.66 4.30 328.6935 34.61 - 42.81 2 2.9E4 37.08 298 302 N
F.VGNLNSNKDFDELK.D 1.37 0.26 531.6058 59.57 - 66.63 3 2.8E4 62.69 280 293 N
K.FGYVEFSSEEDMQK.A 1.43 4.32 848.3701 89.19 - 94.08 2 2.5E4 91.33 318 331 N
K.ALELNGK.K 1.59 3.46 744.4293 38.81 - 47.82 1 2.5E4 41.68 332 338 N
K.NLPFSATVDDLK.E 0.54 0.21 660.3496 101.92 - 106.66 2 2.5E4 104.29 372 383 N
K.GLSEDTSDQTLKDSFDGAAAAR.I 0.99 3.35 752.3599 76.48 - 79.96 3 2.5E4 78.17 553 574 N
R.KVTLDYARPK.G Y 1.56 4.03 397.5703 38.20 - 49.01 3 2.4E4 42.33 614 623 Y
K.DFDELK.D 2.05 0.69 383.6870 51.98 - 60.42 2 2.3E4 55.46 288 293 N
K.KLMGQDLK.L 0.89 1.26 466.7652 37.43 - 47.36 2 1.9E4 40.76 339 346 N
K.VTLDYARPK.G Y 1.23 3.52 354.8710 43.53 - 53.59 3 1.5E4 47.35 615 623 Y
K.GFGFVDFNNEDDC(+57.02)K.A 1.82 5.84 832.3467 104.34 - 108.44 2 1.2E4 106.28 586 599 N Carbamidomethylation
K.GFGFVDFNNEDDCK(+43.01).A 1.81 4.47 825.3353 105.64 - 109.70 2 1.1E4 107.58 586 599 N Carbamylation
R.KVTLDYARPK.G Y 1.79 5.78 595.8522 38.30 - 45.42 2 1E4 41.96 614 623 Y
F.VGNLNSNKDFDELK.D 1.04 1.90 796.9057 59.67 - 66.94 2 9.7E3 62.76 280 293 N
K.ALELNGK.K 0.24 0.51 372.7239 37.65 - 46.89 2 9.2E3 40.15 332 338 N
K.S(+43.01)MGQK.A 0.28 0.18 593.2732 30.62 - 40.71 1 8.3E3 34.41 442 446 N Carbamylation
K.DALENLNNTDIDGR.S 0.39 1.76 520.5842 71.34 - 76.67 3 7.7E3 73.47 511 524 N
R.GIAYIEFK.S 0.12 0.60 470.7613 86.97 - 93.62 2 7.7E3 90.65 404 411 N
R.SIMVDYVGDK.S 0.04 5.28 563.7717 72.21 - 77.92 2 7.5E3 73.73 432 441 N
K.TLVVNNLSFTATEEALQAAFEK.A 1.70 1.73 799.4206 134.88 - 135.52 3 7.1E3 135.19 461 482 N
K.ALELNGKK.L 0.60 3.36 436.7661 32.26 - 35.43 2 6.8E3 33.91 332 339 N
K.N(+43.01)GIELADVR.L 0.21 1.18 515.2825 77.48 - 80.42 2 5.4E3 78.97 303 311 N Carbamylation
F.VGNLNSNKDFDELKDGLR.K 0.19 1.85 509.2683 78.60 - 81.32 4 4.9E3 79.85 280 297 N
K.DFDELK.D 0.12 2.49 766.3696 52.93 - 55.95 1 4.1E3 54.56 288 293 N
K.FGYVEFSSEEDMQK.A 0.18 2.81 848.3784 90.15 - 94.31 2 4E3 92.32 318 331 N
K.GFAFLEFDSAEDAKDALENLNNTDIDGR.S 0.71 1.95 1029.8216 132.33 - 133.34 3 3.4E3 132.74 497 524 N
K.DALENLNNTDIDGR.S 0.01 5.14 780.3816 70.78 - 75.48 2 2.6E3 72.20 511 524 N
K.TLVVNNLSFTATEEALQAAFEK.A 0.96 1.87 1198.6271 134.94 - 135.47 2 1.9E3 135.19 461 482 N
K.A(+43.01)PMSQGK.L Y 0.14 0.80 761.3610 125.68 - 130.97 1 1.7E3 128.86 447 453 N Carbamylation
K.FGYVEFSSEEDMQK.A 0.02 5.39 848.3580 89.25 - 92.48 2 1.7E3 91.02 318 331 N
K.GLSEDTSDQTLKDSFDGAAAAR.I 0.03 0.64 752.3793 77.60 - 80.35 3 1.4E3 79.26 553 574 N
K.GFGFVDFNNEDDCK(+43.01).A 0.03 1.47 825.3409 105.83 - 109.23 2 782.5 107.40 586 599 N Carbamylation
total 46 peptides