| Protein Coverage | Supporting Peptides |
Protein Coverage:
Supporting Peptides:
Peptide Candidates Quality Significance (-10lgP) m/z RT range z Avg. Area Sample Profile Group Profile RT mean Start End Used PTM
K.GTLVQVK.G 4.72 1.48 372.7372 40.77 - 46.00 2 5.6E5 43.44 97 103 N
K.GIGASGSFK.V 3.23 1.94 412.2239 39.12 - 44.58 2 5.6E5 42.02 104 112 N
K.ALTAGGYDVDK.N 3.26 0.95 555.2836 46.78 - 52.96 2 4.8E5 49.57 71 81 N
T.VGPSVSDLIVK.T 3.67 1.38 557.3347 86.67 - 92.40 2 4.1E5 89.25 42 52 N
K.GTLVQVK.G 4.06 4.94 744.4690 40.77 - 45.97 1 1.8E5 43.44 97 103 N
K.ALTAGGYDVDKNK.A 2.08 3.44 451.2383 38.78 - 43.98 3 9.3E4 41.77 71 83 N
K.ALTAGGYDVDKNK.A 1.72 1.97 676.3526 38.68 - 44.58 2 8.4E4 41.77 71 83 N
K.KALTAGGYDVDK.N 1.81 1.21 619.3307 39.33 - 44.52 2 8.1E4 42.22 70 81 N
K.GIGASGSFK.V 2.07 1.17 823.4392 39.33 - 44.65 1 8E4 42.14 104 112 N
K.GIGASGSFK.V 0.59 4.67 412.2231 40.57 - 45.48 2 4.4E4 42.83 104 112 N
K.ALTAGGYDVDK.N 2.71 1.32 1109.5560 46.88 - 51.74 1 3.2E4 49.56 71 81 N
R.SGVSAAAVK.K 0.40 6.67 395.2315 29.49 - 32.54 2 3.1E4 31.37 61 69 N
K.TVGPSVSDLIVK.T Y 0.58 0.66 607.8592 91.07 - 93.42 2 2.8E4 92.36 41 52 Y
T.LVQVK.G 2.19 6.12 586.3997 41.20 - 46.37 1 2.1E4 43.68 99 103 N
R.SGVSAAAVKK.A 1.20 5.01 459.2803 28.78 - 29.88 2 2.1E4 29.30 61 70 N
K.TVGPSVSDLIVK.T Y 1.10 1.76 607.8480 88.68 - 92.95 2 1.9E4 90.83 41 52 Y
K.G(+43.01)TLVQVK.G 1.23 0.81 787.4746 55.06 - 60.45 1 1.8E4 57.52 97 103 N Carbamylation
K.KALTAGGYDVDKNK.A 0.59 4.22 493.9376 34.57 - 39.78 3 1.5E4 36.36 70 83 N
R.SGVSAAAVKK.A 1.56 3.84 306.5213 28.53 - 29.81 3 1E4 29.45 61 70 N
K.A(+43.01)LTAGGYDVDK.N 0.28 0.47 576.7850 70.24 - 74.04 2 9.6E3 71.93 71 81 N Carbamylation
K.GTLVQVK(+43.01).G 0.90 0.73 394.2400 38.41 - 42.89 2 8.2E3 40.53 97 103 N Carbamylation
K.KALTAGGYDVDK.N 0.01 2.07 619.3289 40.62 - 45.69 2 7.8E3 43.03 70 81 N
K.G(+43.01)IGASGSFK.V 0.22 0.51 866.4465 54.04 - 59.29 1 7.1E3 56.66 104 112 N Carbamylation
K.KALTAGGYDVDKNK.A 0.51 4.84 740.4059 34.57 - 37.40 2 4.7E3 36.11 70 83 N
total 24 peptides