| Protein Coverage | Supporting Peptides |
Protein Coverage:
Supporting Peptides:
Peptide Candidates Quality Significance (-10lgP) m/z RT range z Avg. Area Sample Profile Group Profile RT mean Start End Used PTM
R.DMVGIAQTGSGK.T 2.14 1.02 582.2983 49.30 - 53.89 2 4.9E4 51.99 130 141 N
R.QTLMWSATWPK.D 1.87 1.46 674.8451 112.39 - 115.13 2 1.9E4 113.94 256 266 N
R.GDGPICLVLAPTR.E 0.89 3.87 656.3649 111.97 - 114.79 2 1.7E4 113.56 162 174 N
K.LLQFVESGR.G Y 1.60 2.00 524.7998 78.02 - 81.12 2 1.5E4 79.57 454 462 Y
K.TIIFVETK.K 1.88 3.77 475.7860 75.72 - 78.64 2 1.2E4 77.35 326 333 N
K.EITVR.G 0.53 1.01 309.1866 31.97 - 34.62 2 1.1E4 33.32 78 82 N
R.GDGPICLVLAPTR.E 1.44 0.90 656.3668 113.45 - 117.26 2 1E4 116.10 162 174 N
R.GDGPIC(+57.02)LVLAPTR.E 0.96 1.54 684.8695 105.16 - 108.96 2 7.8E3 107.42 162 174 N Carbamidomethylation
K.WNLDELPK.F 0.50 1.64 507.7726 95.69 - 98.17 2 5.4E3 96.99 43 50 N
K.GTAYTFFTPGNLR.Q Y 0.51 1.75 722.8687 107.39 - 110.51 2 5E3 109.09 422 434 Y
K.AIPAFHQAQFPQHVTDVLR.Q Y 0.46 1.20 544.5473 100.71 - 103.03 4 4.9E3 101.92 89 107 Y
R.Q(+43.01)TLMWSATWPK.D 0.14 0.65 696.3486 76.10 - 78.66 2 4.2E3 77.38 256 266 N Carbamylation
K.FGNPGER.L 1.38 0.53 776.3509 135.24 - 135.87 1 3E3 135.57 31 37 N
total 13 peptides