| Protein Coverage | Supporting Peptides |
Protein Coverage:
Supporting Peptides:
Peptide Candidates Quality Significance (-10lgP) m/z RT range z Avg. Area Sample Profile Group Profile RT mean Start End Used PTM
R.IEEELGDK.A 2.82 0.53 466.7391 35.44 - 40.46 2 3.7E5 37.74 413 420 N
K.GVPLYR.H 2.83 1.58 352.7117 45.37 - 50.46 2 2.5E5 47.97 127 132 N
K.YNQLLR.I Y 3.30 0.69 403.7333 45.96 - 51.49 2 1.8E5 48.58 407 412 Y
K.EALELLK.N 3.15 5.10 408.2510 76.07 - 80.09 2 1.8E5 78.03 222 228 N
K.QIAPALVSK.D Y 3.51 6.35 463.7919 52.02 - 56.71 2 1.8E5 54.71 72 80 Y
K.LMLDMDGTENK.S Y 3.54 2.24 633.7957 73.24 - 76.09 2 1.6E5 74.86 93 103 Y
K.YDLDFK.S 3.55 1.67 400.6991 70.34 - 74.33 2 1.4E5 72.34 257 262 N
R.EIFDSR.G 2.73 0.59 383.6923 43.04 - 48.12 2 1.2E5 45.66 10 15 N
K.LADLYK.S Y 2.24 0.83 361.7109 46.06 - 51.22 2 1.1E5 48.69 276 281 N
K.DVSVTDQEK.I Y 2.54 2.67 510.7512 31.21 - 35.28 2 1E5 32.94 81 89 N
R.FAGQNFR.H Y 2.28 0.54 420.2168 41.43 - 46.04 2 9.6E4 44.23 423 429 N
R.IGAEVYHNLK.N 2.50 4.80 381.8807 45.85 - 50.94 3 9.1E4 48.61 184 193 N
R.AAVPSGASTGIYEALELR.D 2.39 0.74 602.3258 116.67 - 121.85 3 8.5E4 117.80 33 50 N
R.AAVPSGASTGIYEALELR.D 2.42 1.22 902.9806 116.64 - 120.52 2 6.5E4 117.80 33 50 N
R.IEEELGDK.A 2.34 1.83 932.4662 35.44 - 40.63 1 6.5E4 37.76 413 420 N
K.MAQSNGWGVMVSHR.S Y 2.02 1.20 520.5836 66.09 - 72.16 3 5.9E4 68.66 359 372 N
R.YISPDK.L Y 2.44 2.76 361.6926 30.29 - 32.30 2 5.8E4 31.17 270 275 N
K.IDKLMLDMDGTENK.S Y 2.08 0.30 541.6016 77.41 - 80.44 3 4.7E4 78.95 90 103 N
K.SCNC(+57.02)LLLK.V Y 1.14 2.35 475.7495 65.30 - 71.17 2 3.1E4 68.12 336 343 N Carbamidomethylation
R.GNPTVEVDLYTK.K Y 1.60 2.18 668.3435 73.32 - 76.53 2 3.1E4 75.30 16 27 N
K.YDLDFK.S 1.55 0.42 800.3880 70.38 - 74.71 1 2.9E4 72.30 257 262 N
K.Q(-17.03)IAPALVSK.D Y 1.85 0.22 455.2778 79.18 - 82.76 2 2.8E4 80.86 72 80 N Pyro-glu from Q
K.SCNCLLLK.V Y 1.75 0.70 447.2367 77.65 - 81.62 2 2.7E4 79.81 336 343 N
K.GGKYDLDFK.S Y 2.32 0.51 348.1825 56.73 - 61.70 3 2.7E4 59.66 254 262 N
R.HIADLAGNPEVILPVPAFNVINGGSHAGNK.L Y 2.18 2.56 756.1592 129.45 - 130.42 4 2.6E4 129.87 133 162 N
K.EALELLK.N 2.46 1.57 815.4941 76.26 - 79.73 1 2.4E4 78.03 222 228 N
R.YISPDKLADLYK.S Y 1.43 0.90 475.9307 90.15 - 92.84 3 2.3E4 91.48 270 281 N
R.YISPDK.L Y 2.29 2.49 722.3787 30.18 - 32.30 1 2.2E4 31.16 270 275 N
K.Q(-17.03)IAPALVSK.D Y 2.50 0.11 909.5470 79.18 - 82.15 1 2E4 80.77 72 80 N Pyro-glu from Q
K.LAMQEFMILPVGASTFK.E Y 2.20 0.98 942.0014 134.11 - 134.90 2 1.9E4 134.35 163 179 N
K.VNQIGSVTESLQAC(+57.02)K.M Y 0.38 1.27 545.2897 73.02 - 76.48 3 1.9E4 74.61 344 358 N Carbamidomethylation
K.YDLDFKSPDDPSR.Y Y 1.45 0.21 518.9116 70.00 - 72.83 3 1.8E4 71.61 257 269 N
K.LAMQEFMILPVGASTFK.E Y 2.13 3.46 628.3379 134.11 - 134.70 3 1.6E4 134.35 163 179 N
K.GGKYDLDFKSPDDPSR.Y Y 0.72 2.81 599.6277 59.41 - 63.65 3 1.5E4 61.70 254 269 N
K.IDKLMLDMDGTENK.S Y 1.15 0.33 811.8971 77.31 - 80.47 2 1.5E4 78.98 90 103 N
K.YGKDATNVGDEGGFAPNILENK.E Y 1.09 1.69 770.3813 88.57 - 91.42 3 1.3E4 89.81 200 221 N
R.GNPTVEVDLYTK.K Y 0.22 0.77 668.3457 74.09 - 77.22 2 1.2E4 75.57 16 27 N
R.YISPDKLADLYK.S Y 1.17 2.17 713.3905 90.06 - 92.76 2 1E4 91.68 270 281 N
K.MAQSNGWGVMVSHR.S Y 0.65 0.95 780.3732 66.16 - 71.67 2 1E4 68.80 359 372 N
D.PFDQDDWEAWSK.F Y 1.01 1.87 762.3332 101.80 - 104.24 2 9.6E3 103.14 295 306 N
K.S(+43.01)CNCLLLK.V Y 0.87 1.91 468.7406 74.82 - 77.93 2 9.6E3 76.40 336 343 N Carbamylation
K.E(-18.01)ALELLK.N 0.17 0.25 399.2463 76.36 - 78.79 2 6.6E3 77.50 222 228 N Pyro-glu from E
K.DYPVVSIEDPFDQDDWEAWSK.F Y 1.59 0.24 847.7191 133.41 - 134.40 3 6.5E3 133.85 286 306 N
K.LMLDMDGT(-18.01)ENK.S Y 0.07 0.01 624.7985 77.23 - 80.17 2 5.7E3 78.80 93 103 N Phospho neutral loss (ST)
K.Q(+43.01)IAPALVSK.D Y 0.08 3.52 485.2889 72.88 - 76.98 2 4.2E3 74.39 72 80 N Carbamylation
K.VNQIGSVTESLQACK.M Y 0.08 1.07 526.2695 84.55 - 86.45 3 3.8E3 85.26 344 358 N
K.IDKLMLDMDGT(-18.01)ENK.S Y 0.07 2.43 535.6003 81.83 - 83.88 3 3.2E3 83.12 90 103 N Phospho neutral loss (ST)
total 47 peptides