| Protein Coverage | Supporting Peptides |
Protein Coverage:
Supporting Peptides:
Peptide Candidates Quality Significance (-10lgP) m/z RT range z Avg. Area Sample Profile Group Profile RT mean Start End Used PTM
K.GTLVQVK.G 2.94 2.23 372.7383 40.91 - 47.42 2 5.7E5 44.10 97 103 N
K.GIGASGSFK.V 2.11 4.59 412.2249 39.26 - 46.12 2 5E5 42.69 104 112 N
K.ALTAGGYDVDK.N 2.50 0.36 555.2847 46.99 - 54.39 2 4.9E5 50.21 71 81 N
T.VGPSVSDLIVK.T 2.43 0.46 557.3361 88.11 - 92.64 2 4.6E5 89.69 42 52 N
K.GTLVQVK.G 2.53 1.50 744.4712 40.77 - 47.58 1 1.9E5 44.10 97 103 N
K.ALTAGGYDVDKNK.A 1.52 3.14 451.2394 38.40 - 45.75 3 9.3E4 42.51 71 83 N
K.GIGASGSFK.V 1.21 0.51 823.4415 39.19 - 45.02 1 8.3E4 42.58 104 112 N
K.KALTAGGYDVDK.N 1.27 0.88 619.3335 40.58 - 46.05 2 8.3E4 43.30 70 81 N
K.ALTAGGYDVDKNK.A 1.36 2.40 676.3555 38.57 - 45.75 2 8.3E4 42.52 71 83 N
K.KALTAGGYDVDK.N 1.38 0.71 413.2238 38.81 - 46.05 3 7.4E4 43.13 70 81 N
K.S(+43.01)LVAK.G 1.17 0.40 560.3472 35.43 - 42.12 1 6.6E4 39.28 92 96 N Carbamylation
K.GIGASGSFK.V 1.26 1.95 412.2235 40.57 - 47.08 2 6.4E4 43.90 104 112 N
K.ALTAGGYDVDK.N 1.76 0.00 1109.5594 46.72 - 53.40 1 3.4E4 50.21 71 81 N
K.TVGPSVSDLIVK.T Y 0.66 0.19 607.8614 91.66 - 93.94 2 3.4E4 92.70 41 52 Y
R.SGVSAAAVKK.A 0.89 4.06 459.2814 28.78 - 31.12 2 2.1E4 29.52 61 70 N
K.KALTAGGYDVDKNK.A 0.62 1.23 493.9363 34.57 - 42.47 3 2E4 37.84 70 83 N
K.G(+43.01)TLVQVK.G 0.64 0.53 787.4741 56.28 - 63.49 1 1.9E4 59.11 97 103 N Carbamylation
T.LVQVK.G 1.30 14.49 586.4005 41.20 - 46.03 1 1.5E4 43.53 99 103 N
K.A(+43.01)LTAGGYDVDK.N 0.29 0.41 576.7840 70.24 - 74.04 2 1E4 72.18 71 81 N Carbamylation
K.KALTAGGYDVDKNK.A 0.75 0.16 740.4005 34.57 - 42.22 2 8.5E3 37.44 70 83 N
R.SGVSAAAVKK.A 1.19 12.48 306.5228 28.53 - 30.32 3 8.4E3 29.50 61 70 N
total 21 peptides