| Protein Coverage | Supporting Peptides |
Protein Coverage:
Supporting Peptides:
Peptide Candidates Quality Significance (-10lgP) m/z RT range z Avg. Area Sample Profile Group Profile RT mean Start End Used PTM
K.VFGDNIGYSEK.D 2.28 8.27 614.8041 63.24 - 67.73 2 2E5 65.26 277 287 N
K.YHGIGGGFPLQYYPYYGK.L 2.31 4.57 694.0116 112.91 - 116.36 3 1.7E5 114.91 230 247 N
K.YNEDIQK.D 1.37 5.09 455.2254 31.03 - 35.37 2 9.2E4 32.60 112 118 N
R.VAPPGLSHTPR.S 1.77 5.06 377.8854 38.60 - 46.46 3 8.3E4 43.27 72 82 N
K.DDGGWKR.F 1.20 2.01 417.2067 29.48 - 32.19 2 7.9E4 30.72 8 14 N
K.FEDCTDSPADYK.N 1.49 12.18 695.7847 50.51 - 56.94 2 6.2E4 53.89 123 134 N
K.EGKPCIIVK.L 1.97 4.91 493.7941 41.93 - 48.33 2 5.9E4 45.44 171 179 N
K.VQPNVIPIYCTNK.R Y 1.76 9.55 744.9050 87.45 - 90.35 2 5.7E4 88.70 205 217 Y
K.DFMAK.Y 1.37 2.95 306.1502 37.85 - 43.11 2 4.7E4 40.03 107 111 N
K.DFMAK.Y 1.05 1.30 611.2934 37.92 - 43.18 1 4.3E4 40.22 107 111 N
R.FVWDSDKGELLGR.T 1.67 5.83 507.9335 96.04 - 98.87 3 4.2E4 97.54 15 27 N
K.VQPNVIPIYCTNKR.E Y 1.31 2.67 548.9740 77.23 - 80.19 3 2.8E4 79.27 205 218 Y
K.NRGDLESDQGIR.K 1.12 2.60 680.3422 34.39 - 40.51 2 2.7E4 37.09 135 146 N
R.GDLESDQGIRK.A 0.70 0.91 609.3159 31.50 - 36.67 2 2.7E4 33.46 137 147 N
R.VAPPGLSHTPR.S 1.12 2.60 566.3250 38.57 - 45.45 2 2.7E4 43.20 72 82 N
K.VQPNVIPIYCTNK(+43.01).R Y 1.01 2.59 766.4086 82.92 - 86.40 2 2.7E4 84.59 205 217 Y Carbamylation
N.EDIQK.D 0.06 5.38 632.3344 28.88 - 30.77 1 2.3E4 30.24 114 118 N
K.EGKPCIIVK.L 0.24 3.69 329.5299 41.96 - 49.20 3 2.2E4 45.71 171 179 N
R.NLLGPCSGLDDPDFGFK.E 0.67 0.79 897.9351 127.73 - 133.00 2 1.8E4 129.56 154 170 N
R.SDKSEVSFNLNDVETYLPYTK.A 1.58 4.19 817.0734 127.01 - 128.42 3 1.8E4 127.81 83 103 N
K.EGKPC(+57.02)IIVK.L 1.84 2.98 348.5394 39.12 - 46.15 3 1.7E4 42.80 171 179 N Carbamidomethylation
R.NLLGPC(+57.02)SGLDDPDFGFK.E 1.00 2.97 926.4449 126.31 - 128.63 2 1.6E4 127.60 154 170 N Carbamidomethylation
K.F(+43.01)EDCTDSPADYK.N 1.62 26.20 717.2906 47.16 - 53.78 2 1.4E4 50.52 123 134 N Carbamylation
R.FVWDSDKGELLGR.T 0.79 3.38 761.3988 95.86 - 98.80 2 1.4E4 97.49 15 27 N
K.YHGIGGGFPLQYYPYYGK.L 0.85 0.88 1040.5085 113.46 - 116.44 2 1.4E4 115.01 230 247 N
K.ALKDFMAK.Y 0.56 1.65 462.2598 54.48 - 58.29 2 1.3E4 56.45 104 111 N
K.Y(+43.01)HGIGGGFPLQYYPYYGK.L 1.08 2.13 708.3492 127.18 - 128.97 3 1.2E4 128.31 230 247 N Carbamylation
K.YNEDIQKDQMK.F 0.35 0.42 706.3396 34.01 - 40.14 2 1.2E4 37.86 112 122 N
K.ALKDFMAK.Y 1.67 1.09 308.5087 54.37 - 58.97 3 1.1E4 56.70 104 111 N
R.GDLESDQGIRK.A 0.21 0.12 406.5484 32.29 - 35.90 3 1.1E4 33.43 137 147 N
R.NLLGPC(+57.02)SGLDDPDFGFK.E 0.46 0.79 926.4495 123.70 - 126.76 2 1.1E4 125.05 154 170 N Carbamidomethylation
K.VQPNVIPIYC(+57.02)TNKR.E Y 0.20 1.22 567.9818 72.05 - 74.46 3 9.3E3 73.31 205 218 N Carbamidomethylation
K.SEVSFNLNDVETYLPYTK.A 0.86 2.56 1060.0247 129.95 - 131.00 2 8.7E3 130.54 86 103 N
K.NRGDLESDQGIR.K 0.06 5.69 453.8981 37.96 - 40.82 3 8.6E3 39.19 135 146 N
R.NLLGPC(+57.02)SGLDDPD(+14.02)FGFK.E 0.74 1.06 622.6377 122.79 - 125.01 3 7.8E3 124.22 154 170 N Carbamidomethylation; Methylation (DE)
K.SEVSFNLNDVETYLPYTK.A 0.68 1.57 707.0204 129.85 - 130.89 3 7.6E3 130.57 86 103 N
K.EGK(+43.01)PCIIVK.L 0.06 1.87 515.2986 40.54 - 45.85 2 7.1E3 42.96 171 179 N Carbamylation
K.E(+43.01)GKPCIIVK.L 0.14 5.78 515.2968 54.31 - 58.79 2 5E3 57.09 171 179 N Carbamylation
R.NLLGPCSGLDDPDFGFK.E 0.19 0.14 598.9556 129.63 - 130.47 3 4.7E3 130.02 154 170 N
R.NLLGPCSGLDDPD(+14.02)FGFK.E 0.16 1.28 603.6323 129.17 - 131.46 3 4.1E3 130.06 154 170 N Methylation (DE)
K.YHGIGGGFPLQYYPYYGK.L 0.05 1.28 1040.5029 113.40 - 116.36 2 3E3 114.78 230 247 N
R.NLLGPC(+57.02)SGLDDPDFGFK.E 0.41 0.01 926.4700 123.29 - 127.60 2 2E3 125.48 154 170 N Carbamidomethylation
total 42 peptides