| Protein Coverage | Supporting Peptides |
Protein Coverage:
Supporting Peptides:
Peptide Candidates Quality Significance (-10lgP) m/z RT range z Avg. Area Sample Profile Group Profile RT mean Start End Used PTM
K.FNMPSISGPK.L 2.85 0.49 539.2807 82.53 - 87.50 2 7.9E5 84.73 93 102 N
K.GGFEMPK.M 2.40 2.66 383.1900 55.70 - 62.72 2 5.1E5 59.08 320 326 N
K.MPSFGMK.G 2.97 0.02 399.1925 66.04 - 70.64 2 4.2E5 68.67 41 47 N
K.VPDVDVK.T 2.79 2.82 386.2209 39.63 - 47.65 2 3.6E5 43.51 155 161 N
K.GPNIDIEGPK.G 1.99 0.70 520.2807 55.47 - 60.78 2 3.3E5 58.98 310 319 N
K.MPEWDLSLK.G 2.74 0.35 559.7879 106.61 - 111.27 2 2.8E5 108.81 376 384 N
K.GPNIEGPEVDVNLPK.V 2.21 4.40 789.4222 87.45 - 90.65 2 2.5E5 89.07 48 62 N
K.MKGDVDMSLPK.I 1.89 1.61 407.5439 58.10 - 62.56 3 2.2E5 60.50 117 127 N
K.GGVQSPEIDIK.D 1.82 0.63 571.8137 62.29 - 66.91 2 2E5 64.60 130 140 N
K.MKGDVDMSLPK.I 1.74 1.82 610.8130 57.97 - 62.56 2 1.8E5 60.51 117 127 N
K.MPEWDLSLKGPK.V 2.42 14.71 467.5857 95.32 - 98.32 3 1.8E5 97.10 376 387 N
K.MPSFGLK.G 2.17 18.53 390.2149 77.16 - 80.74 2 1.8E5 79.31 329 335 N
K.LSMPDVDFNLKGPK.M 2.21 13.86 520.9474 103.00 - 106.52 3 1.6E5 104.84 103 116 N
K.GGMDVSVPK.I 2.05 0.37 445.2320 51.15 - 56.42 2 1.3E5 53.98 390 398 N
K.GGFEMPK.M 1.91 0.83 765.3697 55.03 - 61.95 1 1.1E5 59.06 320 326 N
K.IKGGVQSPEIDIK.D 1.95 3.12 461.9399 59.06 - 63.80 3 1.1E5 61.41 128 140 N
K.GDVDMSLPK.I 1.73 0.27 481.2437 60.72 - 64.72 2 1E5 63.04 119 127 N
K.VKGDMDVSVPK.I 1.31 0.02 587.8161 44.87 - 51.20 2 1E5 48.68 181 191 N
K.VKGDMDVSVPK.I 1.44 3.61 392.2135 45.18 - 51.41 3 9E4 48.30 181 191 N
K.FKMPSFGMK.G 1.19 4.95 358.1862 91.51 - 94.53 3 8.1E4 93.10 39 47 N
K.VKGGMDVSVPK.I 1.34 4.04 558.8154 44.97 - 51.17 2 7.3E4 48.20 388 398 N
K.FKMPSFGMK.G 1.23 5.67 536.7763 90.82 - 94.51 2 7.1E4 92.85 39 47 N
K.IKGGVQSPEIDIK.D 1.61 2.35 692.4063 58.96 - 63.87 2 6.4E4 61.29 128 140 N
K.ADLPDIDVSLPK.G 2.05 2.85 641.8547 105.64 - 108.65 2 6E4 107.42 339 350 N
K.MPEWDLSLKGPK.V 1.82 7.35 700.8734 95.05 - 98.17 2 5.6E4 97.04 376 387 N
K.IEGDMNIPTVDIEGPNVDIDGHK.G 1.91 0.73 826.7401 107.92 - 111.01 3 4.5E4 109.41 9 31 N
K.VKGGMDVSVPK.I 0.71 4.07 372.8769 45.72 - 51.36 3 4.5E4 48.49 388 398 N
R.GSEGVLSEK.G Y 0.38 2.50 453.2369 35.68 - 40.57 2 4.1E4 38.13 555 563 Y
K.FGTFGGFGSK.S Y 1.77 0.13 502.7519 82.25 - 85.17 2 3.7E4 83.91 649 658 Y
K.LSMPDVDFNLKGPK.M 1.07 4.15 780.9164 102.90 - 106.26 2 3.6E4 104.75 103 116 N
K.GPNIDIEGPK.G 1.35 0.17 520.2818 46.62 - 53.20 2 3.4E4 50.53 310 319 N
K.FNMPSISGPK.L 1.70 0.64 1077.5502 82.63 - 86.29 1 3.4E4 84.70 93 102 N
K.ANIDINAPELDIK.G 0.99 0.64 713.3898 97.97 - 100.26 2 3.2E4 99.22 246 258 N
K.MPSFGMK.G 1.50 1.32 797.3771 66.14 - 70.54 1 2.5E4 68.68 41 47 N
N.APELDIK.G 0.90 1.74 393.2316 65.97 - 69.52 2 2.1E4 67.89 69 75 N
K.M(+43.01)PEWDLSLKGPK.V 0.80 1.23 722.3735 112.79 - 117.32 2 1.6E4 114.66 376 387 N Carbamylation
K.MPSFGLK.G 0.40 6.03 390.2162 74.54 - 77.31 2 1.3E4 76.27 329 335 N
K.GPN(+.98)IEGPEVDVNLPK.V 0.30 7.44 789.9172 88.95 - 92.07 2 1.3E4 90.80 48 62 N Deamidation (NQ)
K.MPEWDLSLK.G 1.35 1.45 1118.5635 106.41 - 109.92 1 1.2E4 108.73 376 384 N
G.FKMPK.F 0.48 2.20 325.6942 38.03 - 42.86 2 1.1E4 40.53 34 38 N
K.VHTGELIGGK.L Y 0.43 2.58 505.7925 38.54 - 43.69 2 1.1E4 40.94 567 576 Y
K.IDVKVPDVDVK.T 0.52 3.20 409.5780 76.82 - 79.52 3 1.1E4 78.22 151 161 N
K.GGFEMPK.M 0.04 2.69 765.3712 55.13 - 60.67 1 7.2E3 57.90 320 326 N
N.IEGPEVDVNLPK.V 0.40 5.10 655.3543 82.76 - 85.15 2 5.7E3 84.12 51 62 N
K.MKMPSFGLK.G 0.69 8.89 346.8589 84.87 - 87.99 3 5E3 86.79 327 335 N
K.G(+43.01)GFEMPK.M 0.61 3.22 404.6918 70.41 - 73.70 2 4.5E3 72.29 320 326 N Carbamylation
K.GFT(-18.01)GPK.I 0.11 2.12 588.3179 114.22 - 117.61 1 4.4E3 115.83 442 447 N Phospho neutral loss (ST)
K.GPNIEGPEVDVNLPK.V 0.02 2.19 789.4160 86.93 - 89.73 2 4.2E3 88.22 48 62 N
K.IDVKVPDVDVK.T 0.23 1.38 613.8657 76.06 - 79.00 2 3.8E3 77.64 151 161 N
K.GPNMEGPEIDVNLPK.A 0.10 2.00 805.4138 93.19 - 97.69 2 3E3 96.20 231 245 N
K.IKGGVQSPEIDIK.D 0.03 1.42 461.9401 61.65 - 63.51 3 2.4E3 62.29 128 140 N
total 51 peptides