| Protein Coverage | Supporting Peptides |
Protein Coverage:
Supporting Peptides:
Peptide Candidates Quality Significance (-10lgP) m/z RT range z Avg. Area Sample Profile Group Profile RT mean Start End Used PTM
R.VTAALDNIYR.S 2.35 9.94 568.3069 70.55 - 75.64 2 8.7E4 72.63 128 137 N
K.TLAAEVIQEINR.V 2.76 5.26 678.8788 114.20 - 117.62 2 5.4E4 115.63 306 317 N
K.VDTTLVFQDK.S 1.54 0.12 583.3084 73.87 - 79.16 2 3.3E4 76.00 342 351 N
R.IIYASSFR.R 0.86 0.76 478.7654 63.33 - 69.88 2 1.8E4 66.29 321 328 N
K.FKDLANR.V 1.23 2.53 432.2421 32.85 - 41.51 2 1.5E4 35.75 121 127 N
K.TLAAEVIQEINR.V 1.43 0.38 452.9214 114.12 - 117.23 3 1.5E4 115.71 306 317 N
R.FSLIETFEQQLADTTSQK.F Y 0.82 3.67 696.0126 134.21 - 136.22 3 4.7E3 135.38 103 120 Y
R.FSLIETFEQQLADTTSQK.F Y 0.46 4.36 696.0085 133.22 - 136.21 3 3.1E3 135.44 103 120 Y
R.V(+43.01)TAALDNIYR.S 0.12 4.52 589.8136 120.17 - 122.75 2 853.5 121.77 128 137 N Carbamylation
R.FSLIETFEQQLADTTSQK.F Y 0.07 3.85 1043.5111 135.05 - 135.95 2 553.9 135.45 103 120 Y
total 10 peptides