| Protein Coverage | Supporting Peptides |
Protein Coverage:
Supporting Peptides:
Peptide Candidates Quality Significance (-10lgP) m/z RT range z Avg. Area Sample Profile Group Profile RT mean Start End Used PTM
R.VGDQVVEMQR.L 2.34 8.72 580.7912 45.51 - 54.72 2 8.9E4 48.86 152 161 N
R.IQGLMDR.F 1.46 7.63 416.7214 48.37 - 57.36 2 8.5E4 51.49 63 69 N
R.FEHGSLK.R 1.14 3.00 409.2146 29.92 - 36.85 2 5E4 31.83 70 76 N
R.STDLVTK.Q 2.14 6.29 382.2131 31.97 - 38.88 2 4.5E4 33.89 94 100 N
K.QNMFPDVPMVELK.L 1.74 3.36 774.3837 127.30 - 129.09 2 4.2E4 128.19 243 255 N
R.QLSILR.A 1.83 6.77 365.2345 64.12 - 71.07 2 3.8E4 67.30 141 146 N
K.LEHEGSVSSPATISK.V 0.64 5.21 514.6004 37.43 - 48.35 3 3.2E4 41.57 256 270 N
K.TSNVDDDLPDFQAR.S 2.06 6.19 796.8627 79.78 - 84.56 2 2.9E4 82.12 422 435 N
F.AVDHESYVGLEK.Q 1.65 3.67 449.5567 44.61 - 54.23 3 2.8E4 48.22 184 195 N
K.QTYDYLK.E 1.66 2.93 465.7343 50.15 - 59.16 2 2.7E4 53.48 101 107 N
K.LEHEGSVSSPATISK.V 1.06 6.24 771.3952 37.70 - 48.48 2 2.3E4 41.95 256 270 N
K.EWPFCTDDQWGPK.C 1.46 5.94 804.8447 124.92 - 128.14 2 2.2E4 126.72 44 56 N
K.MVQVMEGGPGCEAMTDVTK.G 1.49 3.47 991.9378 91.91 - 95.47 2 1.8E4 93.28 347 365 N
K.MVQVMEGGPGCEAMTDVTK.G 0.80 2.99 661.6271 91.31 - 94.02 3 1.3E4 92.94 347 365 N
K.LTSDAGNDNSYYDLAQGLR.Q 0.80 1.83 691.6563 95.54 - 97.21 3 1.2E4 96.33 110 128 N
K.LTSDAGNDNSYYDLAQGLR.Q 0.99 7.36 1036.9811 94.87 - 98.26 2 8.3E3 96.49 110 128 N
K.EWPFC(+57.02)TDDQWGPK.C 0.96 12.55 833.3570 119.10 - 121.90 2 8.1E3 120.89 44 56 N Carbamidomethylation
K.GGMGPFPGFTSSSSSSSSSSSFSTK.T Y 0.46 7.89 796.6841 99.82 - 102.17 3 7E3 100.78 366 390 Y
K.SRPLKDSVVDSPFK.S 0.23 4.14 525.6242 59.88 - 63.62 3 6.5E3 62.18 219 232 N
K.Q(-17.03)NMFPDVPMVELK.L 1.30 3.03 765.8716 132.63 - 135.49 2 6.3E3 133.19 243 255 N Pyro-glu from Q
K.QNMFPDVPMVELK.L 0.26 2.12 774.3799 126.75 - 129.22 2 3.6E3 127.83 243 255 N
K.VMGTSYSSPSK.G Y 0.04 0.44 572.2743 36.05 - 38.16 2 3.2E3 37.03 271 281 Y
R.S(+43.01)LLDQHR.A 0.11 5.75 456.2390 50.59 - 52.94 2 2.7E3 51.74 83 89 N Carbamylation
K.QNMFPDVPMVELK.L 1.08 2.13 516.5920 127.48 - 128.95 3 2.7E3 128.13 243 255 N
R.GARPVEQGTR.S 0.28 2.60 357.5237 20.66 - 27.19 3 538.1 23.36 26 35 N
total 25 peptides