| Protein Coverage | Supporting Peptides |
Protein Coverage:
Supporting Peptides:
Peptide Candidates Quality Significance (-10lgP) m/z RT range z Avg. Area Sample Profile Group Profile RT mean Start End Used PTM
K.MVSLLQEK.N 2.26 6.05 474.2645 69.97 - 76.64 2 4E5 72.76 867 874 N
R.ELEEISER.L 2.68 12.01 502.7512 42.24 - 52.25 2 3.6E5 45.86 1132 1139 N
R.LDEAENLAMK.G 2.18 2.76 567.2803 52.73 - 61.91 2 3.4E5 55.84 1787 1796 N
K.MEGDLNEMEIQLSHANR.Q 2.42 5.12 662.9711 92.02 - 95.99 3 3E5 93.80 1608 1624 N
K.EALVSQLTR.G 2.66 1.61 508.7912 65.06 - 72.40 2 2.7E5 68.10 1285 1293 N
R.LLTENGEFSR.Q 2.19 13.87 583.2962 57.33 - 64.66 2 2.6E5 60.32 1270 1279 N
K.ANSEVAQWR.T 1.31 3.01 530.7629 45.61 - 55.25 2 2.6E5 49.15 1354 1362 N
K.DIDDLELTLAK.V 2.37 7.57 623.3335 108.05 - 111.59 2 2.4E5 109.60 943 953 N
K.LMTNLR.S 2.29 0.96 374.2126 43.77 - 53.59 2 2.2E5 47.40 648 653 N
R.MDLER.A 3.05 9.14 332.1605 34.92 - 44.33 2 2E5 37.92 1036 1040 N
K.YETDAIQR.T 1.33 1.17 498.2431 34.47 - 45.60 2 1.9E5 37.97 1365 1372 N
R.IEELEEEIEAER.A 2.05 2.11 744.8561 81.85 - 86.37 2 1.9E5 83.85 1105 1116 N
R.VQLELNQIK.G 3.26 37.13 542.8214 76.32 - 79.06 2 1.9E5 77.95 1551 1559 N
K.VLAEWK.Q 1.47 2.26 373.2173 53.01 - 61.21 2 1.8E5 56.37 1442 1447 N
K.AITDAAMMAEELK.K 2.23 0.99 697.3386 96.55 - 100.30 2 1.6E5 98.28 1748 1760 N
K.ALQEAHQQTLDDLQAEEDKVNTLTK.S 0.89 2.28 710.3577 90.73 - 94.61 4 1.2E5 92.44 988 1012 N
R.HDCDLLR.E 2.59 6.29 436.2083 43.73 - 53.83 2 1.2E5 47.23 1328 1334 N
K.NLTEEMASQDESIAK.L 1.68 18.67 833.3873 69.07 - 73.14 2 1.1E5 71.04 967 981 N
K.IEDEQSLGAQLQK.K 2.50 33.23 729.8773 58.28 - 62.70 2 1.1E5 60.54 1084 1096 N
K.DAQLHLDDAVR.A 1.04 5.71 418.2153 58.63 - 63.14 3 8.6E4 61.35 1642 1652 N
R.EQFEEEQEAK.A 1.65 17.44 633.7782 33.26 - 38.27 2 8.5E4 35.68 1335 1344 N
R.HDC(+57.02)DLLR.E 1.23 9.12 464.7210 38.78 - 44.83 2 8.4E4 41.49 1328 1334 N Carbamidomethylation
K.QADSVAELGEQIDNLQR.V 2.21 0.69 629.3138 102.87 - 106.41 3 8.2E4 104.44 1186 1202 N
K.ELTYQTEEDKK.N 1.77 1.44 461.8936 32.64 - 42.68 3 7.9E4 35.89 1839 1849 N
K.LYDQHLGK.N 1.57 0.20 487.2600 33.71 - 43.34 2 7.5E4 36.79 544 551 N
K.DAQLHLDDAVR.A 1.27 10.65 626.8195 59.17 - 63.44 2 7.3E4 61.51 1642 1652 N
K.LYDQHLGK.N 1.64 0.77 325.1747 33.85 - 43.64 3 7.2E4 36.81 544 551 N
K.TKLEQQVDDLEGSLEQEK.K 1.85 6.57 697.0159 97.38 - 102.30 3 7E4 99.08 1015 1032 N
K.LEQQVDDLEGSLEQEKK.L 1.62 7.97 663.3323 75.32 - 79.64 3 6.9E4 77.13 1017 1033 N
K.TPGLMENFLVIHQLR.C 1.51 0.62 589.9919 128.17 - 130.27 3 6.8E4 128.90 670 684 N
K.AITDAAMMAEELKK.E 1.58 5.03 761.3853 82.29 - 87.15 2 6.7E4 84.70 1748 1761 N
K.LEGDLK.L 1.25 0.35 337.6899 31.87 - 39.64 2 6.7E4 34.05 1045 1050 N
K.ELTYQTEEDKK.N 1.73 3.47 692.3388 32.88 - 42.54 2 6.6E4 35.89 1839 1849 N
K.KAITDAAMMAEELKK.E 1.23 10.82 550.6255 73.08 - 76.63 3 6.6E4 74.63 1747 1761 N
K.LEDECSELKK.D 1.52 3.20 398.5297 37.26 - 43.20 3 6.2E4 40.02 933 942 N
R.STHPHFVR.C 1.81 1.81 327.5070 29.74 - 32.11 3 6.2E4 30.82 654 661 N
K.NSYEEALDQLETMK.R 1.58 13.84 835.8811 113.67 - 115.47 2 6.1E4 114.62 1476 1489 N
R.TEELEESK.K 0.94 4.90 482.7340 29.92 - 34.58 2 5.9E4 31.02 1373 1380 N
R.KLEDECSELKK.D 0.68 1.88 441.2272 39.75 - 49.04 3 5.9E4 42.81 932 942 N
K.IQLEAK.L 2.22 11.23 701.4203 37.19 - 46.47 1 5.5E4 40.23 903 908 N
K.LQDLVDK.L 1.34 3.63 830.4633 42.31 - 47.87 1 5.5E4 45.17 1854 1860 N
K.QADSVAELGEQIDNLQR.V 1.72 0.51 943.4659 103.07 - 106.74 2 5.4E4 104.30 1186 1202 N
K.IKELQAR.I 1.51 7.35 429.2642 30.46 - 37.10 2 5.3E4 32.05 1098 1104 N
R.MDLER.A 0.65 2.57 663.3151 36.18 - 43.94 1 5.1E4 38.61 1036 1040 N
R.LEEAGGATAAQIEMNK.K 0.76 3.92 816.8986 57.00 - 65.44 2 4.9E4 59.45 1140 1155 N
K.NLEVAVK.D 0.67 1.82 386.7334 45.17 - 52.96 2 4.9E4 48.23 1775 1781 N
K.ALCYPR.V 1.06 0.21 361.6880 43.67 - 53.63 2 4.8E4 47.41 396 401 N
K.LEQQVDDLEGSLEQEK.K 0.31 2.18 620.6347 83.76 - 88.15 3 4.8E4 85.72 1017 1032 N
K.VLAEWK.Q 0.67 2.26 745.4219 55.16 - 61.15 1 4.4E4 57.15 1442 1447 N
K.DEEMEQIKR.N 1.19 16.87 589.2824 34.30 - 39.37 2 4.4E4 36.60 1570 1578 N
K.EQDTSAHLER.M 1.38 15.89 395.8568 29.35 - 31.20 3 4.3E4 30.08 1762 1771 N
R.SFMNVK.H 1.39 3.28 363.1865 50.56 - 59.36 2 4.3E4 54.12 810 815 N
K.NSYEEALDQLETMKR.E 1.47 20.29 609.6263 100.22 - 102.41 3 4.1E4 101.55 1476 1490 N
R.STHPHFVR.C 1.50 1.23 490.7568 29.85 - 36.24 2 4E4 31.30 654 661 N
K.LEDECSELKK.D 1.52 4.67 597.2910 37.29 - 47.52 2 3.9E4 40.86 933 942 N
K.ALQEAHQQTLDDLQAEEDK.V 1.51 0.47 728.0155 60.52 - 66.79 3 3.9E4 63.01 988 1006 N
K.VLNASVIPEGQFIDNKK.A 1.22 5.95 624.6795 89.72 - 93.10 3 3.9E4 91.27 714 730 N
K.KMEGDLNEMEIQLSHANR.Q 1.18 4.40 705.6703 83.14 - 87.06 3 3.8E4 84.98 1607 1624 N
K.KQADSVAELGEQIDNLQR.V 1.64 8.44 672.0128 92.96 - 96.48 3 3.8E4 94.47 1185 1202 N
R.LQEAEEQIEAVNSK.C 1.63 12.04 794.3977 54.36 - 58.02 2 3.6E4 55.80 1387 1400 N
R.VGLLHSQNTSLMNTK.K 0.62 0.73 548.2933 66.16 - 68.19 3 3.6E4 67.30 1703 1717 N
K.Q(-17.03)ADSVAELGEQIDNLQR.V 1.15 1.87 934.9501 123.23 - 125.98 2 3.4E4 124.41 1186 1202 N Pyro-glu from Q
K.DLQHRLDEAENLAMK.G 0.84 6.02 594.9631 86.31 - 90.21 3 3.4E4 88.13 1782 1796 N
R.IEELEEEIEAER.A 1.25 2.71 496.9077 82.01 - 86.45 3 3.4E4 83.54 1105 1116 N
R.ANGLAANLDK.K 0.46 0.94 493.7671 46.66 - 49.97 2 3.4E4 48.15 1425 1434 N
R.ANGLAANLDKK.Q 1.42 0.75 557.8119 37.33 - 47.29 2 3.3E4 40.88 1425 1435 N
R.ILYADFK.Q 1.55 12.27 435.2430 73.28 - 76.54 2 3.3E4 75.10 703 709 N
K.QAFTQQIEELKR.Q 1.78 17.42 497.6047 72.61 - 74.90 3 3.2E4 73.91 1296 1307 N
K.LSQESVMDLENDKQQSDEK.I 0.90 3.99 741.6746 63.19 - 65.12 3 3.2E4 63.88 1051 1069 N
K.AITDAAMMAEELK.K 2.19 0.46 465.2287 95.75 - 100.58 3 3.1E4 98.25 1748 1760 N
K.KAITDAAMMAEELK.K 0.67 1.22 507.9280 84.14 - 88.61 3 3E4 86.22 1747 1760 N
K.KMEGDLNEMEIQLSHANR.Q 0.77 2.91 529.5052 82.53 - 87.88 4 2.9E4 84.54 1607 1624 N
R.CEGLIK.S 0.43 3.71 331.6811 40.43 - 45.46 2 2.9E4 42.84 895 900 N
K.EQAAMVDR.R 0.51 0.15 460.2219 29.85 - 34.08 2 2.9E4 32.09 1659 1666 N
K.DFEISQFLSK.I 1.02 8.25 607.3119 125.20 - 126.79 2 2.9E4 126.04 1074 1083 N
K.MEGDLNEMEIQLSHANR.Q 1.48 1.92 993.9535 92.28 - 95.90 2 2.9E4 93.77 1608 1624 N
K.AFEKPKPAK.G 1.01 4.21 339.2023 28.41 - 31.33 3 2.8E4 29.35 554 562 N
K.IEDEQSLGAQLQK.K 0.39 5.54 486.9216 58.92 - 62.90 3 2.7E4 60.48 1084 1096 N
K.TDLAAALAK.K 0.70 0.61 437.2569 64.15 - 66.07 2 2.6E4 65.11 851 859 N
R.VKELTYQTEEDKK.N 0.68 2.02 537.6139 33.91 - 37.40 3 2.5E4 35.29 1837 1849 N
K.NKDPLNESVIQLYQK.S 0.94 2.91 596.9925 86.63 - 91.94 3 2.4E4 89.65 589 603 N
R.KLEDECSELKK.D 0.94 3.34 661.3403 38.61 - 44.05 2 2.4E4 41.60 932 942 N
K.LQDLVDKLQLK.V 1.70 52.23 438.2668 90.80 - 93.58 3 2.3E4 92.07 1854 1864 N
K.NSYEEALDQLETMK.R 1.61 21.56 557.5926 113.63 - 115.38 3 2E4 114.54 1476 1489 N
K.LRMDLER.A 1.78 11.17 311.5038 49.09 - 54.12 3 2E4 51.91 1034 1040 N
K.LRMDLER.A 0.96 2.21 466.7507 50.60 - 53.74 2 2E4 52.13 1034 1040 N
K.TKLEQQVDDLEGSLEQEKK.L 1.03 6.01 739.7136 90.53 - 92.85 3 2E4 91.50 1015 1033 N
R.ENQSVLITGESGAGK.T 0.34 0.88 745.3783 52.04 - 55.98 2 1.9E4 53.86 172 186 N
K.MVSLLQEK.N 0.81 1.58 947.5194 71.50 - 76.28 1 1.8E4 73.15 867 874 N
R.LEEAGGATAAQIEMNK.K 0.20 3.11 544.9350 58.52 - 63.55 3 1.8E4 59.95 1140 1155 N
K.RKLEGDLK.L 0.95 4.55 320.1952 29.58 - 30.49 3 1.7E4 29.95 1043 1050 N
R.LQEAEEQIEAVNSK.C 0.12 2.16 529.9353 54.49 - 57.28 3 1.7E4 55.74 1387 1400 N
K.LEDECSELK.K 0.92 0.03 533.2427 47.31 - 51.25 2 1.7E4 48.95 933 941 N
K.DEEMEQIKR.N 0.63 2.16 393.1895 35.18 - 41.09 3 1.7E4 37.84 1570 1578 N
R.SLSTELFK.M 0.47 8.47 924.5043 83.07 - 88.83 1 1.7E4 85.50 1466 1473 N
K.ELTYQTEEDK.K 0.69 0.35 628.2907 37.16 - 47.39 2 1.7E4 41.09 1839 1848 N
K.LSQESVMDLENDK.Q 0.31 0.05 754.3571 74.60 - 78.10 2 1.7E4 75.59 1051 1063 N
F.EIFDK.D 0.42 2.21 651.3363 39.05 - 44.30 1 1.6E4 42.13 464 468 N
R.AQEDFK.E 0.23 0.95 369.1793 28.99 - 30.85 2 1.6E4 29.95 1653 1658 N
R.KVQHELEEAEER.A 1.18 4.50 499.5837 32.78 - 36.15 3 1.6E4 34.18 1888 1899 N
K.KAITDAAMMAEELK.K 1.00 1.68 761.3889 84.07 - 88.55 2 1.6E4 86.06 1747 1760 N
R.C(+57.02)LIPNESK.T 0.14 1.52 480.7396 48.44 - 57.60 2 1.4E4 51.78 662 669 N Carbamidomethylation
K.VQHELEEAEER.A 0.35 2.26 684.8274 31.84 - 38.91 2 1.4E4 35.61 1889 1899 N
R.CEGLIK.S 0.31 2.33 662.3493 41.53 - 45.14 1 1.4E4 43.32 895 900 N
K.GGSMQTVSSQFR.E 0.48 3.04 642.8023 54.95 - 57.82 2 1.4E4 55.92 631 642 N
K.KMEGDLNEMEIQLSHANR.Q 0.59 2.64 705.6740 82.39 - 85.30 3 1.3E4 83.90 1607 1624 N
K.GSLEDQIIAANPLLEAYGNAK.T 0.91 2.43 729.7129 131.76 - 132.65 3 1.3E4 132.34 212 232 N
R.N(+.98)GLMMAEIEELR.A 1.65 2.96 703.8185 128.41 - 130.25 2 1.3E4 129.06 1668 1679 N Deamidation (NQ)
K.LQDLVDKLQLK.V 1.83 39.55 656.8962 90.80 - 93.65 2 1.2E4 92.00 1854 1864 N
K.LEDECSELK(+43.01)K.D 1.36 1.67 412.8648 33.81 - 38.46 3 1.2E4 36.22 933 942 N Carbamylation
R.KLEGDLK.L 0.41 1.65 802.4617 28.57 - 32.71 1 1.2E4 31.21 1044 1050 N
K.ELYLK.A 0.20 2.14 333.1971 48.23 - 51.32 2 1.2E4 49.45 45 49 N
K.KAITDAAMMAEELKK.E 0.70 11.24 413.2220 73.14 - 75.22 4 1.2E4 74.25 1747 1761 N
K.QADSVAELGE(+21.98)QIDNLQR.V 0.24 0.03 636.6391 103.25 - 104.98 3 1.2E4 104.03 1186 1202 N Sodium adduct
D.SVAELGEQIDNLQR.V 0.75 1.05 786.4038 88.27 - 94.70 2 1.2E4 89.87 1189 1202 N
K.M(+43.01)VSLLQEK.N 1.05 0.70 495.7649 115.84 - 118.32 2 1.2E4 117.06 867 874 N Carbamylation
R.VRELETEVEAEQR.R 0.36 1.91 794.4019 46.24 - 51.57 2 1.2E4 49.02 1809 1821 N
K.QAFTQQIEELK.R 0.16 0.23 667.8463 83.62 - 86.31 2 1.1E4 84.65 1296 1306 N
K.DIDDLELTLAK.V 1.63 7.96 1245.6566 108.13 - 111.06 1 1.1E4 109.45 943 953 N
K.TKLEQQVDDLEGSLEQEK.K 1.04 3.28 1045.0194 97.54 - 103.78 2 1.1E4 99.40 1015 1032 N
K.ELANMK.E 0.63 0.46 705.3672 31.33 - 39.84 1 1.1E4 34.39 838 843 N
R.LQSEVEDLMIDVER.A 0.57 1.20 838.4066 122.65 - 125.75 2 1.1E4 124.18 1411 1424 N
K.TDLAAALAK.K 0.10 0.70 437.2428 65.32 - 69.85 2 1.1E4 66.77 851 859 N
R.KVQHELEEAEER.A 0.20 1.49 748.8657 31.54 - 36.50 2 1.1E4 33.43 1888 1899 N
R.ANGLAANLDKK.Q 0.08 5.70 372.2135 39.27 - 42.62 3 1.1E4 40.75 1425 1435 N
K.TKLEQQVDDLEGSLEQEKK.L 0.38 7.36 555.0356 91.17 - 91.98 4 1.1E4 91.39 1015 1033 N
K.YETDAIQR.T 1.37 2.75 995.4834 34.94 - 45.34 1 9.1E3 38.93 1365 1372 N
K.VLNASVIP.E 1.42 0.24 406.7360 86.51 - 91.46 2 9E3 88.73 714 721 N
R.ANGLAANLDKK.Q 0.15 3.85 557.8138 37.05 - 42.71 2 8.8E3 39.98 1425 1435 N
R.NGLMMAEIEELR.A 0.02 1.20 703.3519 118.00 - 123.77 2 8.6E3 120.01 1668 1679 N
R.YKVLNASVIPEGQFIDNK.K 0.44 2.19 679.0328 99.91 - 102.97 3 8.5E3 101.00 712 729 N
K.LEDECSELK(+43.01)K.D 0.35 1.34 618.7933 34.94 - 42.44 2 8.5E3 37.52 933 942 N Carbamylation
K.VLNASVIPEGQFIDNK.K 0.94 5.27 872.4659 100.27 - 103.16 2 8.3E3 101.43 714 729 N
K.LEDEC(+57.02)SELKK.D 0.07 5.40 417.5370 33.53 - 36.64 3 8.2E3 35.04 933 942 N Carbamidomethylation
R.VKELTYQTEEDKK.N 0.06 1.70 403.4617 33.87 - 37.33 4 8.2E3 35.46 1837 1849 N
K.IEDEQSLGAQLQKK.I 0.14 0.77 529.6142 54.04 - 59.56 3 8E3 55.86 1084 1097 N
K.KALQEAHQQTLDDLQAEEDKVNTLTK.S 0.13 1.51 742.3818 84.77 - 87.30 4 8E3 85.82 987 1012 N
R.YKVLNASVIPEGQFIDNKK.A 0.59 0.35 541.5495 90.02 - 91.88 4 7.7E3 90.83 712 730 N
K.AFEKPKPAK.G 0.95 7.50 508.2987 28.50 - 29.99 2 7.7E3 29.11 554 562 N
K.LEQQVD(+21.98)DLEGSLEQEK.K 0.59 0.59 627.9628 83.83 - 85.86 3 7.7E3 84.51 1017 1032 N Sodium adduct
K.MKNSYEEALDQLETMK.R 0.43 7.84 643.9727 109.94 - 111.38 3 7.3E3 110.67 1474 1489 N
K.KKDFEISQFLSK.I 0.09 5.78 490.6012 86.33 - 91.38 3 7E3 87.85 1072 1083 N
K.NLQQEISDLTEQIGETGK.S 0.22 2.78 668.3319 129.20 - 131.89 3 6.9E3 131.16 1494 1511 N
K.NSYEEALDQLETMKR.E 0.42 7.64 913.9287 100.14 - 104.61 2 6.8E3 101.99 1476 1490 N
F.TQQIEELK.R 0.25 1.43 494.7694 43.39 - 51.31 2 6.4E3 45.98 1299 1306 N
R.C(+43.01)EGLIK.S 0.07 0.74 353.1857 40.27 - 46.86 2 6.4E3 42.77 895 900 N Carbamylation
K.LEDEC(+57.02)SELKK.D 0.09 5.96 625.8029 33.53 - 36.60 2 6.2E3 35.05 933 942 N Carbamidomethylation
K.A(+43.01)ITDAAMMAEELKK.E 0.90 4.26 782.8902 121.34 - 126.48 2 6.1E3 122.75 1748 1761 N Carbamylation
R.TKYETDAIQR.T 0.32 3.36 612.8150 34.32 - 37.71 2 5.9E3 35.94 1363 1372 N
R.VKELTYQTEEDKK.N 1.04 3.79 805.9174 33.87 - 37.02 2 5.8E3 35.54 1837 1849 N
R.KKQADSVAELGEQIDNLQR.V 0.13 4.49 714.7116 82.76 - 85.47 3 5.7E3 84.39 1184 1202 N
F.TQQIEELKR.Q 0.06 0.28 382.2121 36.77 - 41.63 3 5.7E3 39.02 1299 1307 N
K.VAYLLGLNSADMLK.A 0.24 0.82 754.4089 127.35 - 129.52 2 5.7E3 128.31 382 395 N
R.SFMNVK.H 0.24 6.14 725.3714 50.70 - 55.19 1 5.5E3 53.05 810 815 N
K.LEQQVDDLEGSLEQEKK.L 1.15 4.33 994.4947 75.25 - 77.70 2 5.4E3 76.58 1017 1033 N
K.KKMEGDLNEMEIQLSHANR.Q 0.19 5.75 561.5281 74.90 - 76.22 4 5.2E3 75.28 1606 1624 N
K.QAFTQQIEELKR.Q 0.87 4.15 745.9036 73.59 - 74.73 2 5.2E3 74.10 1296 1307 N
K.E(+43.01)ALVSQLTR.G 0.44 0.36 530.2931 104.49 - 106.01 2 5.2E3 105.28 1285 1293 N Carbamylation
K.KALQEAHQQTLDDLQAEEDKVNTLTK.S 0.61 3.28 989.5006 84.73 - 86.67 3 5.1E3 85.41 987 1012 N
R.NGLMMAEIEELR.A 0.11 0.47 703.3449 119.51 - 123.80 2 5.1E3 121.65 1668 1679 N
K.VLNASVIPEGQFIDNKK.A 1.23 5.36 936.5103 89.90 - 93.05 2 4.9E3 91.31 714 730 N
K.E(+43.01)LTYQTEEDKK.N 0.29 7.01 713.8298 46.90 - 54.16 2 4.8E3 48.95 1839 1849 N Carbamylation
K.V(+43.01)LAEWK.Q 1.65 1.17 394.7188 110.08 - 113.31 2 4.7E3 111.54 1442 1447 N Carbamylation
K.DEEMEQIK.R 0.02 1.85 511.2320 40.78 - 43.53 2 4.6E3 41.71 1570 1577 N
R.L(+43.01)DEAENLAMK.G 0.11 0.02 588.7764 97.20 - 101.15 2 4.4E3 99.18 1787 1796 N Carbamylation
K.KDIDDLELTLAK.V 0.13 1.47 458.5880 86.58 - 88.72 3 4.4E3 87.67 942 953 N
K.NKDPLNESVIQLYQK.S 1.02 1.36 894.9771 89.26 - 91.07 2 4.3E3 90.34 589 603 N
K.V(+43.01)LAEWK.Q 0.49 0.12 788.4283 110.56 - 111.96 1 4.3E3 111.29 1442 1447 N Carbamylation
K.ALQEAHQQTLDDLQAEEDK.V 1.24 1.33 1091.5143 62.08 - 64.13 2 4.2E3 63.00 988 1006 N
F.SVSDNAFQFMATDR.E 0.07 0.34 794.8552 100.79 - 102.11 2 4.2E3 101.49 158 171 N
K.Q(-17.03)AFTQQIEELK.R 0.06 1.76 659.3310 107.55 - 110.47 2 4.2E3 108.70 1296 1306 N Pyro-glu from Q
K.AELQR.G 0.29 2.83 308.6743 26.80 - 29.69 2 4.1E3 28.34 1345 1349 N
R.VTFQLPDER.G 0.03 1.08 552.7947 82.07 - 84.07 2 4E3 83.16 271 279 N
K.GSLEDQIIAANPLLEAYGNAK.T 0.65 2.17 1094.0597 130.30 - 132.63 2 4E3 131.96 212 232 N
K.KAITDAAMMAEELKK.E 0.37 6.30 825.4356 73.11 - 75.28 2 4E3 74.29 1747 1761 N
K.MEIDDLSSNMEAVAK.A 0.22 1.84 826.8813 96.82 - 101.32 2 3.7E3 98.27 1216 1230 N
K.L(+43.01)QDLVDK.L 0.18 0.42 437.2408 95.95 - 98.97 2 3.6E3 97.23 1854 1860 N Carbamylation
K.MKTDLAAALAK.K 0.42 2.51 378.2166 64.77 - 66.35 3 3.5E3 65.37 849 859 N
R.SLSTELFK.M 0.02 2.10 462.7512 80.66 - 87.45 2 3.2E3 83.17 1466 1473 N
K.LEQQVDDLEGSLEQEK.K 0.28 0.07 930.4512 83.46 - 86.95 2 2.9E3 85.12 1017 1032 N
K.NLQQEISDLTEQIGETGK.S 0.30 1.61 1001.9895 130.92 - 132.19 2 2.8E3 131.50 1494 1511 N
K.AITDAAMMAEELK.K 0.03 0.76 697.3416 95.85 - 98.74 2 2.8E3 97.64 1748 1760 N
K.LASLVTMTQALCR.G 0.20 1.92 703.8754 130.17 - 130.79 2 2.7E3 130.43 771 783 N
K.KQADSVAELGEQIDNLQR.V 0.79 11.56 1007.5151 92.97 - 94.40 2 2.5E3 93.84 1185 1202 N
K.A(+43.01)ITDAAMMAEELKK.E 0.04 4.23 782.8808 121.63 - 127.16 2 2.1E3 124.25 1748 1761 N Carbamylation
K.L(+43.01)QDLVDK.L 0.21 6.44 873.4585 95.34 - 97.38 1 2E3 96.44 1854 1860 N Carbamylation
K.TPGLMENFLVIHQLR.C 0.01 5.21 589.9819 126.41 - 129.46 3 2E3 128.38 670 684 N
K.VQHELEEAEER.A 0.07 0.56 684.8256 35.31 - 45.86 2 1.9E3 40.18 1889 1899 N
K.M(+43.01)VSLLQEK.N 0.76 0.62 990.5268 116.12 - 118.29 1 1.8E3 117.05 867 874 N Carbamylation
R.N(+43.01)GLMMAEIEELR.A 0.03 1.19 724.8553 130.86 - 132.55 2 1.6E3 131.88 1668 1679 N Carbamylation
K.M(+43.01)VSLLQEK.N 0.12 2.25 495.7623 116.42 - 118.22 2 1.5E3 117.30 867 874 N Carbamylation
K.ATILKKETGK.V Y 1.29 3.29 544.8410 128.97 - 130.17 2 1.4E3 129.51 50 59 Y
K.T(+43.01)PGLMENFLVIHQLR.C 0.19 1.08 905.9811 131.56 - 133.60 2 890.1 133.01 670 684 N Carbamylation
K.A(+42.01)ITDAAMMAEELKK.E 0.02 0.97 782.3895 121.68 - 126.13 2 367.5 124.07 1748 1761 N Acetylation (Protein N-term)
total 194 peptides