| Protein Coverage | Supporting Peptides |
Protein Coverage:
Supporting Peptides:
Peptide Candidates Quality Significance (-10lgP) m/z RT range z Avg. Area Sample Profile Group Profile RT mean Start End Used PTM
K.FNMPSISGPK.L 3.62 0.01 539.2739 82.43 - 88.06 2 6.3E5 84.93 93 102 N
K.GGFEMPK.M 3.88 1.37 383.1848 54.85 - 64.69 2 4.7E5 58.70 320 326 N
K.MPSFGMK.G 3.94 4.12 399.1882 65.33 - 72.64 2 3.6E5 68.84 41 47 N
K.GPNIDIEGPK.G 2.49 1.60 520.2760 55.34 - 63.31 2 3.4E5 58.89 310 319 N
K.MPEWDLSLK.G 4.48 7.38 559.7806 106.94 - 111.78 2 2.9E5 109.00 376 384 N
K.VPDVDVK.T 3.26 0.42 386.2149 39.74 - 50.81 2 2.9E5 43.44 155 161 N
K.GGVQSPEIDIK.D 2.21 3.01 571.8067 61.75 - 68.92 2 2E5 64.70 130 140 N
K.MKGDVDMSLPK.I 2.38 1.43 407.5392 57.30 - 64.85 3 1.8E5 60.52 117 127 N
K.GPNIEGPEVDVNLPK.V 2.39 3.51 789.4117 87.38 - 91.61 2 1.6E5 89.14 48 62 N
K.MKGDVDMSLPK.I 1.72 0.39 610.8039 57.26 - 65.52 2 1.4E5 60.44 117 127 N
K.MPEWDLSLKGPK.V 3.54 8.95 467.5800 95.32 - 99.69 3 1.3E5 97.30 376 387 N
K.GGMDVSVPK.I 3.11 0.04 445.2270 50.59 - 59.43 2 1.2E5 53.97 390 398 N
K.VKGDMDVSVPK.I 1.95 1.78 587.8105 45.10 - 54.72 2 1.2E5 48.79 181 191 N
K.LSMPDVDFNLKGPK.M 3.17 8.63 520.9417 102.99 - 107.61 3 1.2E5 105.14 103 116 N
K.IKGGVQSPEIDIK.D 2.96 2.98 461.9336 58.38 - 66.02 3 1.1E5 61.43 128 140 N
K.GDVDMSLPK.I 2.06 2.55 481.2379 59.85 - 67.32 2 1E5 63.08 119 127 N
K.FKMPSFGMK.G 2.46 5.28 358.1813 90.56 - 95.90 3 9.2E4 92.95 39 47 N
K.MPSFGLK.G 2.23 7.01 390.2111 77.03 - 82.54 2 9.1E4 79.55 329 335 N
K.GGFEMPK.M 2.54 2.18 765.3595 54.26 - 64.45 1 8.4E4 58.68 320 326 N
K.FKMPSFGMK.G 1.33 0.42 536.7688 90.42 - 95.87 2 6.3E4 92.89 39 47 N
K.VKGGMDVSVPK.I 2.20 2.06 558.8086 44.71 - 54.62 2 5.9E4 48.30 388 398 N
K.VKGGMDVSVPK.I 1.05 1.43 372.8750 44.78 - 54.82 3 4.8E4 48.42 388 398 N
K.IKGGVQSPEIDIK.D 2.55 2.35 692.3967 58.15 - 66.05 2 4.8E4 61.44 128 140 N
K.GPNIEGPEVDVNLPK.V 1.72 0.28 526.6117 87.28 - 91.41 3 4.7E4 89.15 48 62 N
K.GDMDVSVPK.I 1.40 2.08 474.2297 52.51 - 58.86 2 4.1E4 54.15 183 191 N
K.MPEWDLSLKGPK.V 2.25 4.99 700.8656 95.12 - 99.81 2 3.9E4 97.32 376 387 N
K.FGTFGGFGSK.S Y 1.72 1.37 502.7445 82.05 - 86.79 2 3.6E4 84.16 649 658 Y
K.ADLPDIDVSLPK.G 1.91 3.81 641.8475 105.94 - 109.61 2 3.4E4 107.53 339 350 N
K.ANIDINAPELDIK.G 1.10 0.43 713.3812 97.54 - 101.29 2 3.2E4 98.96 246 258 N
K.VPDVDVK.T 0.96 2.28 771.4241 41.06 - 50.08 1 3.2E4 43.96 155 161 N
K.IEGDMNIPTVDIEGPNVDIDGHK.G 1.82 0.39 826.7313 108.07 - 110.87 3 3E4 109.35 9 31 N
K.GPNIDIEGPK.G 1.15 0.82 520.2765 46.45 - 56.03 2 2.9E4 50.43 310 319 N
K.LSMPDVDFNLKGPK.M 1.13 1.52 780.9054 102.64 - 107.11 2 2.1E4 105.06 103 116 N
K.FNMPSISGPK.L 2.19 2.87 1077.5379 81.88 - 87.92 1 2E4 84.92 93 102 N
K.MPSFGMK.G 0.93 0.18 797.3678 65.44 - 71.05 1 1.7E4 68.66 41 47 N
P.NVDIDGHK.G 1.78 1.04 449.2257 29.96 - 35.70 2 1.5E4 31.40 24 31 N
K.GPNIDIEGPK.G 0.21 4.38 520.2746 46.45 - 51.83 2 1.3E4 49.85 310 319 N
N.APELDIK.G 0.46 0.38 393.2255 53.53 - 60.91 2 1.1E4 55.95 69 75 N
K.M(+43.01)PEWDLSLKGPK.V 0.60 1.28 722.3670 113.03 - 114.74 2 9.6E3 114.00 376 387 N Carbamylation
N.IEGPEVDVNLPK.V 0.39 0.88 655.3512 83.30 - 86.51 2 5.7E3 84.48 51 62 N
K.VHTGELIGGK.L Y 0.17 2.14 337.5238 38.67 - 47.19 3 3.3E3 41.62 567 576 Y
K.G(+43.01)GFEMPK.M 0.47 8.22 404.6843 71.64 - 73.89 2 3E3 72.62 320 326 N Carbamylation
N.IEGPEVDVNLPK.V 0.18 0.51 655.3604 82.29 - 86.20 2 2.8E3 84.18 51 62 N
total 43 peptides