| Protein Coverage | Supporting Peptides |
Protein Coverage:
Supporting Peptides:
Peptide Candidates Quality Significance (-10lgP) m/z RT range z Avg. Area Sample Profile Group Profile RT mean Start End Used PTM
K.VVEGLDVVK.E 3.24 0.04 479.2860 63.63 - 70.44 2 8.4E5 66.36 142 150 N
K.FADENFQLK.H Y 3.89 1.75 556.2759 73.28 - 79.71 2 6.1E5 75.32 93 101 Y
K.HVVFGK.V 2.99 1.17 343.7035 33.09 - 41.98 2 4.6E5 35.76 136 141 N
K.TAENFR.A 3.01 0.11 369.1833 30.43 - 37.14 2 4.1E5 31.82 42 47 N
K.EMEAQASQSGTPK.S 3.02 0.08 682.3132 29.74 - 36.40 2 2.5E5 31.18 151 163 N
K.SIYGEK.F 2.74 0.29 348.6824 31.59 - 38.50 2 2E5 33.35 87 92 N
K.SIYGEK.F 2.45 2.65 696.3561 31.59 - 38.42 1 9.9E4 33.35 87 92 N
K.TAENFR.A 2.78 2.74 737.3588 30.43 - 36.40 1 9.8E4 31.82 42 47 N
K.H(+43.01)VVFGK.V 1.99 0.90 365.2060 45.51 - 54.75 2 8.2E4 48.78 136 141 N Carbamylation
R.ADVVPK.T 1.80 2.18 314.6851 30.96 - 37.14 2 5.9E4 32.31 36 41 N
K.HVVFGK.V 1.95 3.86 686.3987 33.15 - 41.41 1 4.3E4 35.75 136 141 N
K.VVEGLDVVK.E 3.14 4.69 957.5619 63.60 - 70.34 1 4.3E4 66.36 142 150 N
R.ADVVPK.T 1.25 0.60 628.3657 30.96 - 36.89 1 3.1E4 32.41 36 41 N
K.FADENFQLK.H Y 2.32 2.79 1111.5380 72.94 - 78.42 1 1.8E4 75.31 93 101 Y
K.F(+43.01)ADENFQLK.H Y 1.55 0.03 577.7778 104.28 - 107.55 2 1.6E4 105.71 93 101 Y Carbamylation
K.VLIAD(+21.98)CGQL 1.44 0.31 477.2397 102.24 - 105.21 2 1.5E4 103.62 166 174 N Sodium adduct
K.V(+43.01)VEGLDVVK.E 0.75 0.81 500.7891 106.23 - 109.58 2 1.1E4 107.54 142 150 N Carbamylation
K.EMEAQASQSGTPK.S 0.11 3.20 455.2095 30.21 - 36.05 3 7.2E3 31.90 151 163 N
K.TAENFR.A 0.12 1.64 369.1954 31.91 - 37.68 2 5.5E3 33.73 42 47 N
K.V(+43.01)VEGLDVVK.E 1.18 0.78 1000.5655 106.17 - 109.29 1 2.6E3 107.64 142 150 N Carbamylation
total 20 peptides