| Protein Coverage | Supporting Peptides |
Protein Coverage:
Supporting Peptides:
Peptide Candidates Quality Significance (-10lgP) m/z RT range z Avg. Area Sample Profile Group Profile RT mean Start End Used PTM
R.LAADDFR.V 3.02 0.22 404.2037 47.09 - 55.93 2 5.9E5 50.49 166 172 N
K.FAMQNLNDR.L Y 2.75 5.38 554.7643 58.08 - 65.75 2 4.2E5 61.12 89 97 Y
R.LASYLETVR.S 4.19 9.02 526.2928 67.48 - 73.91 2 3.8E5 70.27 98 106 N
K.VMTVTQTVVDGK.V 2.53 8.25 639.3433 58.63 - 66.05 2 3.6E5 61.53 412 423 N
R.ISISSTVR.S 3.33 5.89 431.7527 48.62 - 57.20 2 2.7E5 51.55 46 53 N
K.GHDLAQIMNDIR.A 3.35 3.60 461.5669 96.86 - 101.38 3 2.3E5 98.77 249 260 N
K.TALQNQEELK.T 0.79 2.05 587.3061 40.13 - 49.20 2 2.2E5 42.97 266 275 N
R.LILNIDNAR.L 3.99 2.18 521.3058 81.30 - 86.35 2 2.1E5 83.51 157 165 N
R.SSAGSNAPAMSFQR.T Y 3.37 1.12 705.8263 51.29 - 59.85 2 2E5 54.72 13 26 Y
R.NQIAQSGVHVDVDAPK.G 2.94 4.99 559.9569 55.40 - 63.45 3 1.9E5 58.26 233 248 N
R.TSAPVYR.A Y 2.28 1.29 397.2142 31.80 - 39.55 2 1.9E5 33.86 27 33 Y
K.SSLEGTLR.D 2.78 5.29 431.7351 43.53 - 53.33 2 1.6E5 46.85 325 332 N
R.LNLESEIETLK.E 2.92 7.67 644.8541 110.89 - 114.26 2 1.4E5 112.41 204 214 N
K.YQVILDDLR.K 3.26 1.08 567.8120 94.73 - 99.40 2 1.4E5 96.57 136 144 N
K.GHDLAQIMNDIR.A 2.44 3.86 691.8451 96.77 - 101.38 2 1.3E5 98.77 249 260 N
K.LIDDTNMSR.L 2.22 0.05 532.7573 41.25 - 51.51 2 1.3E5 44.87 195 203 N
K.GAQTEVNDLR.R 2.47 30.62 551.7790 39.19 - 49.40 2 1.2E5 42.73 298 307 N
K.GAQTEVNDLRR.Q 1.77 2.11 420.2211 35.13 - 45.53 3 1.2E5 38.53 298 308 N
K.VFDATTDNAR.L 2.83 1.34 555.2657 36.25 - 46.75 2 1.1E5 39.34 147 156 N
K.LEAEIAQYR.R 2.52 3.71 546.7881 57.20 - 65.25 2 1E5 60.37 380 388 N
K.SGPDFR.D 1.81 0.64 339.6638 32.71 - 42.44 2 9.8E4 36.35 126 131 N
R.QLQTMEIELESQR.S 2.15 3.93 802.9005 85.21 - 91.06 2 9.8E4 87.28 309 321 N
K.NHENEVMELR.N 2.90 0.06 635.7963 46.85 - 56.83 2 9.6E4 50.76 223 232 N
K.GAQTEVNDLRR.Q 2.15 0.50 629.8288 35.09 - 45.63 2 9.1E4 38.56 298 308 N
K.TWHESQITEVQTQVSQNTEALK.G 0.64 6.21 853.0883 88.73 - 92.65 3 7.1E4 90.86 276 297 N
R.NSIQQQTQEYQSLLNLK.M 1.84 1.61 679.0213 113.39 - 116.54 3 6.4E4 114.51 361 377 N
R.QSVEADIVGLR.K 2.39 7.88 593.8256 85.14 - 89.47 2 6.2E4 87.04 183 193 N
R.NQIAQSGVHVDVDAPK.G 2.61 3.82 839.4292 55.44 - 62.88 2 6E4 58.25 233 248 N
R.LAADDFR.V 2.15 0.34 807.3995 47.02 - 56.23 1 5.5E4 50.52 166 172 N
R.LLDGEDFSLQDALENQK.T 2.23 12.70 967.9682 117.58 - 120.47 2 4.1E4 118.68 390 406 N
R.QLQTMEIELESQR.S 1.22 3.07 535.6027 85.53 - 90.68 3 4E4 87.74 309 321 N
K.EELIHLK.K 1.74 3.34 441.2577 54.92 - 63.91 2 4E4 58.53 215 221 N
K.SSLEGTLR.D 2.60 5.03 862.4628 43.08 - 53.09 1 3.3E4 46.85 325 332 N
K.EELIHLKK.N 2.00 0.25 337.2057 42.87 - 52.49 3 3.1E4 46.41 215 222 N
R.NSIQQQTQEYQSLLNLK.M 2.30 4.96 1018.0261 113.32 - 116.75 2 2.9E4 114.57 361 377 N
K.EELIHLKK.N 2.56 0.25 505.3063 42.80 - 52.49 2 2.9E4 46.42 215 222 N
R.LLDGEDFSLQDALENQK.T 1.09 2.86 645.6472 118.05 - 120.03 3 2.8E4 118.76 390 406 N
R.Q(-17.03)SVEADIVGLRK.L 1.11 3.46 649.3588 89.42 - 91.62 2 2.8E4 90.53 183 194 N Pyro-glu from Q
K.TKVMTVTQTVVDGK.V 1.45 0.15 502.9446 54.99 - 63.24 3 2.7E4 58.71 410 423 N
K.YQVILDDLRK.K 1.82 0.37 421.5749 78.56 - 83.50 3 2.6E4 80.90 136 145 N
K.G(+43.01)HDLAQIMNDIR.A 0.89 0.72 713.3497 118.41 - 121.89 2 2.3E4 119.89 249 260 N Carbamylation
R.LASYLETVR.S 2.03 2.47 1051.5786 67.31 - 73.82 1 1.7E4 70.36 98 106 N
R.Q(-17.03)LQTMEIELESQR.S 1.02 0.16 794.3871 121.85 - 125.14 2 1.7E4 123.24 309 321 N Pyro-glu from Q
K.V(+43.01)MTVTQTVVDGK.V 1.00 1.55 660.8444 110.80 - 114.26 2 1.7E4 112.54 412 423 N Carbamylation
K.KVFDATTDNAR.L 1.65 1.30 619.3134 33.40 - 42.88 2 1.5E4 36.37 146 156 N
R.RLLDGEDFSLQDALENQK.T 1.38 1.90 697.6833 110.97 - 113.82 3 1.4E4 112.08 389 406 N
K.F(+43.01)AMQNLNDR.L Y 0.74 2.40 576.2672 87.31 - 91.16 2 1.3E4 89.11 89 97 N Carbamylation
R.KLIDDTNMSR.L 1.37 0.37 596.8019 40.64 - 50.25 2 1.2E4 44.26 194 203 N
K.T(+43.01)ALQNQEELK.T 0.77 1.26 608.8166 54.60 - 62.61 2 1.2E4 57.57 266 275 N Carbamylation
K.YQVILDDLRK.K 1.19 0.29 631.8583 78.63 - 83.30 2 1.2E4 80.78 136 145 N
R.VKFESELAIR.Q 1.09 2.00 397.8965 72.43 - 78.92 3 1E4 74.94 173 182 N
K.TWHESQITEVQTQVSQNTEALK.G 1.56 3.98 1279.1294 88.36 - 92.57 2 1E4 89.74 276 297 N
R.TSAPVYR(+.98)ASSIHGGAGGSR.I Y 0.35 3.77 611.3048 43.77 - 51.48 3 9.2E3 45.92 27 45 N Citrullination
R.QSVEADIVGLRK.L 0.12 1.93 438.9150 70.43 - 76.64 3 8.6E3 73.05 183 194 N
R.N(+43.01)QIAQSGVHVDVDAPK.G 0.59 2.12 860.9320 68.49 - 73.45 2 7.3E3 70.54 233 248 N Carbamylation
R.Q(-17.03)SVEADIVGLR.K 0.37 0.99 585.3083 106.86 - 109.67 2 7.2E3 108.31 183 193 N Pyro-glu from Q
K.N(+43.01)HENEVMELR.N 0.36 2.17 657.3000 61.07 - 66.66 2 7.2E3 62.69 223 232 N Carbamylation
K.MKLEAEIAQYR.R 0.14 0.11 451.2379 74.37 - 78.58 3 6E3 76.49 378 388 N
R.KLIDDTNMSR.L 0.31 1.00 398.2046 42.36 - 45.07 3 6E3 43.58 194 203 N
K.VMTVTQTVVDGK.V 0.35 5.60 639.3371 58.89 - 63.94 2 5.9E3 60.37 412 423 N
K.TKVMTVTQTVVDGK.V 0.22 3.93 753.9131 55.44 - 59.29 2 5.4E3 57.71 410 423 N
R.S(+43.01)LEQANHK.L 0.11 5.79 485.2399 27.74 - 31.96 2 5.3E3 30.38 107 114 N Carbamylation
K.IKEALEK.S 0.97 0.20 830.4792 29.42 - 33.09 1 5E3 30.62 119 125 N
R.L(+43.01)ASYLETVR.S 1.40 1.48 547.7962 129.74 - 130.85 2 4.3E3 130.22 98 106 N Carbamylation
K.TWHESQITEVQTQVSQNTEALK.G 0.27 0.20 640.0703 88.31 - 91.98 4 4.2E3 89.81 276 297 N
K.G(+43.01)HDLAQIMNDIR.A 1.72 2.51 475.9009 119.02 - 121.87 3 4.2E3 120.26 249 260 N Carbamylation
R.QSVEADIVGLR.K 1.14 2.57 396.2182 85.04 - 89.53 3 4E3 87.30 183 193 N
R.RLLDGEDFSLQDALENQK.T 0.36 2.27 697.6830 109.03 - 112.45 3 3.9E3 110.35 389 406 N
R.Q(-17.03)LQTMEIELESQR.S 0.08 0.37 794.3863 122.10 - 124.69 2 3.8E3 123.47 309 321 N Pyro-glu from Q
R.LNLESEIETLK.E 1.53 0.92 430.2391 111.33 - 114.10 3 3.5E3 112.33 204 214 N
K.Y(+43.01)QVILDDLR.K 0.86 0.04 589.3145 133.48 - 135.26 2 1.9E3 134.21 136 144 N Carbamylation
R.LLDGEDFSLQDALENQK.T 0.20 2.83 967.9986 116.35 - 119.23 2 1.6E3 117.42 390 406 N
total 72 peptides