| Protein Coverage | Supporting Peptides |
Protein Coverage:
Supporting Peptides:
Peptide Candidates Quality Significance (-10lgP) m/z RT range z Avg. Area Sample Profile Group Profile RT mean Start End Used PTM
K.NGIELADVR.L 2.02 2.87 493.7695 65.83 - 72.47 2 1.3E5 68.62 285 293 N
R.SIMVDYVGDK.S 2.28 8.33 563.7791 70.00 - 75.71 2 1.3E5 72.22 414 423 N
R.TLFVK.N 2.07 9.70 304.1955 51.25 - 59.56 2 1.1E5 53.99 349 353 N
K.LMGQDLK.L 1.95 6.29 402.7197 43.70 - 52.46 2 1.1E5 46.04 322 328 N
K.TLEEAQGADVQGR.S 1.74 8.18 687.3412 36.84 - 46.06 2 1E5 39.06 401 413 N
R.GIAYIEFK.S 1.56 5.36 470.7638 87.78 - 92.40 2 1E5 89.79 386 393 N
K.EAMEDGEIDGR.K 2.10 3.39 611.2603 40.95 - 49.50 2 6.9E4 43.27 583 593 N
K.DALENLNNTDIDGR.S 1.64 0.86 780.3720 71.02 - 77.32 2 6.5E4 74.00 491 504 N
R.LEYSQNSGR.D 2.05 7.53 527.2556 30.57 - 37.74 2 6.4E4 32.08 508 516 N
K.APMSQGPGAASK.T Y 0.62 6.88 551.2772 29.50 - 37.81 2 5.5E4 31.46 429 440 Y
K.DSFDGAAAAR.I 1.20 0.20 490.7283 37.08 - 46.10 2 5.3E4 39.22 545 554 N
K.GFGFVDFNNEDDCK.A 2.03 2.78 803.8310 107.70 - 111.78 2 5.3E4 109.86 566 579 N
K.NLPFSATVDDLK.E 0.59 2.32 660.3475 102.61 - 106.66 2 4.3E4 104.88 354 365 N
K.GFAFLEFDSAEDAK.D 1.52 1.86 773.8592 127.96 - 130.00 2 3.3E4 128.66 477 490 N
R.KFFSK.N 1.55 5.90 328.6928 35.33 - 42.81 2 3.2E4 37.11 280 284 N
K.GLSEDTSDQTLKDSFDGAAAAR.I 0.82 5.25 752.3643 76.48 - 79.96 3 2.9E4 78.28 533 554 N
K.DFDELK.D 1.68 0.85 383.6863 53.14 - 60.42 2 2.8E4 55.56 270 275 N
K.FGYVEFSSEEDMQK.A 1.10 8.42 848.3698 89.19 - 94.08 2 2.6E4 91.56 300 313 N
F.VGNLNSNKDFDELK.D 0.82 0.80 531.6048 60.88 - 66.63 3 2.2E4 63.08 262 275 N
R.TLFVK.N 0.57 2.09 607.3798 52.92 - 60.12 1 2.2E4 54.73 349 353 N
K.GLSEDTSDQTLK.D 0.10 5.73 647.3052 42.29 - 44.20 2 2.1E4 42.91 533 544 N
K.KLMGQDLK.L 0.67 2.67 466.7642 38.34 - 47.36 2 1.7E4 40.74 321 328 N
K.GFGFVDFNNEDDCK(+43.01).A 1.43 5.43 825.3349 105.64 - 109.70 2 1.3E4 107.77 566 579 N Carbamylation
K.ALELNGK.K 0.33 1.86 372.7226 37.85 - 46.89 2 1.3E4 40.66 314 320 N
K.DALENLNNTDIDGR.S 0.77 0.22 520.5837 72.31 - 76.67 3 1.3E4 73.88 491 504 N
K.GFGFVDFNNEDDC(+57.02)K.A 1.14 10.43 832.3489 104.34 - 108.44 2 1.2E4 106.42 566 579 N Carbamidomethylation
F.VGNLNSNKDFDELK.D 0.78 2.04 796.9053 60.65 - 66.94 2 1E4 63.08 262 275 N
K.ALELNGKK.L 1.21 13.39 436.7681 32.64 - 34.98 2 8.2E3 34.02 314 321 N
R.SIMVDYVGDK.S 0.02 5.16 563.7757 72.21 - 77.92 2 7.2E3 74.31 414 423 N
K.TLVVNNLSFTATEEALQAAFEK.A 1.28 2.21 799.4183 134.88 - 135.52 3 7.1E3 135.19 441 462 N
K.DFDELK.D 0.28 1.23 766.3680 52.93 - 55.83 1 6.6E3 54.39 270 275 N
R.GIAYIEFK.S 0.19 1.60 470.7620 89.32 - 93.62 2 6.6E3 91.24 386 393 N
F.VGNLNSNKDFDELKDGLR.K 0.20 5.86 509.2686 78.60 - 80.71 4 4.7E3 79.72 262 279 N
K.GFAFLEFDSAEDAKDALENLNNTDIDGR.S 0.64 10.18 1029.8262 132.33 - 133.23 3 2.7E3 132.72 477 504 N
K.TLVVNNLSFTATEEALQAAFEK.A 1.00 1.51 1198.6270 134.94 - 135.47 2 2.6E3 135.19 441 462 N
total 35 peptides