| Protein Coverage | Supporting Peptides |
Protein Coverage:
Supporting Peptides:
Peptide Candidates Quality Significance (-10lgP) m/z RT range z Avg. Area Sample Profile Group Profile RT mean Start End Used PTM
K.IGGIGTVPVGR.V 2.55 4.69 513.3109 64.03 - 70.34 2 8.4E5 66.36 256 266 N
R.QTVAVGVIK.S 0.62 8.17 457.7938 53.66 - 57.24 2 2.2E5 55.45 431 439 N
R.LPLQDVYK.I 1.05 2.03 488.2806 70.85 - 76.48 2 1.9E5 72.96 248 255 N
R.QTVAVGVIK.S 0.62 8.06 457.7848 55.23 - 60.74 2 1.2E5 56.56 431 439 N
K.GSFK(+28.03)YAWVLDK.L 0.47 7.30 447.9189 97.00 - 100.26 3 7.3E4 98.53 52 62 N Dimethylation (K)
K.QLIVGVNK.M 1.84 0.22 435.7747 52.80 - 60.42 2 6.2E4 55.10 147 154 N
R.Q(-17.03)TVAVGVIK.S 1.65 5.83 449.2765 75.90 - 80.47 2 6.1E4 77.72 431 439 N Pyro-glu from Q
R.Q(-17.03)TVAVGVIK.S 1.80 10.26 897.5451 75.90 - 80.64 1 5.8E4 77.72 431 439 N Pyro-glu from Q
R.YYVTIIDAPGHR.D 1.74 0.43 468.9167 76.96 - 82.36 3 4.6E4 79.35 85 96 N
K.GSFK(+28.03)YAWVLDK.L 0.83 1.97 671.3589 97.69 - 102.14 2 4E4 99.72 52 62 N Dimethylation (K)
K.GSFK(+28.03)YAWVLDK.L 0.40 7.48 447.9082 97.69 - 101.49 3 3.8E4 99.75 52 62 N Dimethylation (K)
K.EVSTYIK.K 1.89 7.65 839.4545 42.81 - 51.07 1 3.6E4 44.96 173 179 N
K.EVSTYIKK.I 1.29 23.25 484.2852 34.01 - 36.69 2 1.7E4 35.23 173 180 N
R.YYVTIIDAPGHR.D 0.60 2.83 702.8762 77.13 - 81.41 2 1.4E4 79.01 85 96 N
R.Q(+43.01)TVAVGVIK.S 0.41 3.44 479.2930 70.68 - 74.30 2 1.4E4 72.07 431 439 N Carbamylation
K.MSWFK.G Y 1.03 1.26 349.6724 78.33 - 84.04 2 1.3E4 80.93 208 212 Y
K.I(+43.01)GGIGTVPVGR.V 0.55 1.92 534.8146 94.39 - 97.19 2 1.1E4 95.57 256 266 N Carbamylation
K.Q(-17.03)LIVGVNK.M 0.69 3.77 427.2645 81.90 - 84.46 2 8.1E3 83.38 147 154 N Pyro-glu from Q
R.VETGILKPGMVVTFAPPNLTTEVK.S Y 1.40 2.64 847.8082 128.01 - 129.45 3 6.6E3 128.71 267 290 Y
K.EVSTYIKK.I 0.28 6.48 323.1932 34.26 - 36.55 3 6.4E3 35.42 173 180 N
K.IGYNPATVGFVPISGWHGDNMLEASEK.M Y 0.86 0.46 963.8097 128.44 - 130.33 3 6E3 129.09 181 207 Y
K.STTTGHLIYK.C 0.31 7.19 560.8099 39.27 - 42.28 2 1.8E3 40.58 21 30 N
total 22 peptides