| Protein Coverage | Supporting Peptides |
Protein Coverage:
Supporting Peptides:
Peptide Candidates Quality Significance (-10lgP) m/z RT range z Avg. Area Sample Profile Group Profile RT mean Start End Used PTM
K.TAENFR.A 2.07 1.23 369.1849 30.47 - 37.14 2 4.5E5 31.81 32 37 N
R.VVMELR.D 2.64 2.24 373.7187 53.25 - 60.67 2 3.9E5 55.78 20 25 N
R.IIPSFMCQGGDFTNHNGTGGK.S 2.21 2.33 727.6709 95.86 - 100.52 3 3.5E5 98.08 56 76 N
K.TPWLDGK.H 2.53 1.07 408.7180 59.48 - 66.56 2 3.5E5 61.88 119 125 N
R.VFFDVTSDGAALGR.V Y 1.99 0.44 727.8720 105.47 - 110.77 2 3.1E5 107.29 6 19 Y
K.FADENFTLK.H 0.78 9.91 542.7765 76.07 - 78.94 2 2.7E5 77.63 83 91 N
K.FADENFTLK.H 0.58 8.55 542.7652 76.94 - 81.41 2 2.1E5 78.60 83 91 N
K.IVIADCGQL 2.20 1.41 466.2524 98.92 - 102.91 2 1.7E5 100.50 156 164 N
R.DDVVPK.T 1.85 0.83 336.6833 31.13 - 38.15 2 1.7E5 33.05 26 31 N
K.GFGYK.G 0.28 6.33 571.2968 36.53 - 40.45 1 1.3E5 37.70 45 49 N
R.DDVVPK.T 1.88 1.43 672.3602 31.38 - 38.88 1 1.3E5 33.05 26 31 N
R.IIPSFMC(+57.02)QGGDFTNHNGTGGK.S 2.13 9.32 746.6775 90.68 - 94.31 3 1.1E5 92.53 56 76 N Carbamidomethylation
K.GFGYK.G 0.52 2.89 571.2851 36.77 - 44.84 1 1.1E5 39.02 45 49 N
K.TAENFR.A 1.94 5.10 737.3622 30.47 - 36.40 1 1.1E5 31.81 32 37 N
K.SIYGNK.F 1.22 3.17 341.1845 30.18 - 34.98 2 1E5 31.41 77 82 N
R.IIPSFMCQGGDFTNHNGTGGK(+43.01).S 0.66 4.52 742.0009 90.91 - 94.44 3 6.6E4 93.12 56 76 N Carbamylation
R.VFFDVTS(-18.01)DGAALGR.V Y 1.04 8.34 718.8650 107.06 - 111.10 2 6.4E4 109.08 6 19 Y Phospho neutral loss (ST)
K.HVVFGSVVEGMDVVKK.M 1.37 5.64 577.3187 88.41 - 93.32 3 6.3E4 90.78 126 141 N
K.SIYGNK.F 1.34 1.04 681.3580 30.50 - 35.20 1 5.4E4 31.45 77 82 N
K.MEATGSQSGR.T 0.47 1.16 512.2318 26.54 - 28.56 2 5.4E4 27.69 142 151 N
F.DVTSDGAALGR.V Y 0.48 7.66 531.2638 43.36 - 51.14 2 5.1E4 45.55 9 19 Y
R.I(+43.01)IPSFMCQGGDFTNHNGTGGK.S 0.32 6.50 742.0140 90.29 - 93.31 3 4.3E4 92.24 56 76 N Carbamylation
K.HLTPGTLSMANAGANTNGSQFFICTEK.T 1.24 4.10 937.4516 107.08 - 111.91 3 3.7E4 109.74 92 118 N
K.HLTPGTLSMANAGANTNGSQFFIC(+57.02)TEK.T 1.41 10.37 956.4588 102.47 - 106.68 3 3.4E4 104.68 92 118 N Carbamidomethylation
K.MEATGSQSGR.T 0.26 0.97 512.2332 20.15 - 29.19 2 3.2E4 24.79 142 151 N
K.TPWLDGK.H 0.66 1.87 816.4208 60.41 - 66.69 1 2.2E4 62.21 119 125 N
K.G(+43.01)FGYK.G 0.30 0.90 614.2952 48.93 - 53.30 1 2.1E4 50.70 45 49 N Carbamylation
K.IVIADCGQL 0.70 0.59 466.2589 103.38 - 107.38 2 2E4 104.98 156 164 N
K.FADENFTLK.H 1.75 3.58 1084.5362 75.87 - 80.92 1 1.9E4 78.11 83 91 N
K.TPWLDGK.H 0.22 6.00 816.4379 59.33 - 62.62 1 1.9E4 60.78 119 125 N
K.HLTPGTLSMANAGANTNGSQFFICTEK(+43.01).T 1.29 1.56 951.7873 103.88 - 108.23 3 1.9E4 105.91 92 118 N Carbamylation
K.H(+43.01)VVFGSVVEGMDVVK.K 1.48 2.42 822.9273 121.34 - 124.26 2 1.7E4 122.89 126 140 N Carbamylation
R.IIPSFMCQGGDFTNHNGTGGK.S 1.20 1.45 1090.9976 95.65 - 100.37 2 1.6E4 98.08 56 76 N
R.VFFDVTSDGAALGR.V Y 1.35 4.77 485.5819 105.14 - 109.26 3 1.4E4 107.32 6 19 N
K.IVIADC(+57.02)GQL 1.21 4.36 988.5197 83.44 - 87.40 1 1.3E4 85.54 156 164 N Carbamidomethylation
K.T(+43.01)PWLDGK.H 1.26 2.73 859.4354 86.34 - 90.57 1 1.3E4 88.29 119 125 N Carbamylation
K.M(+43.01)EATGSQSGR.T 1.38 7.21 533.7311 32.45 - 39.71 2 1E4 34.46 142 151 N Carbamylation
K.MEATGSQSGR.T 0.08 0.02 512.2306 21.05 - 28.05 2 8.9E3 22.85 142 151 N
K.MEATGSQSGR.T 0.10 4.86 512.2361 20.17 - 28.35 2 8.2E3 24.69 142 151 N
R.DDVVPK.T 0.04 0.07 336.6860 28.66 - 32.53 2 8E3 30.70 26 31 N
K.H(+43.01)VVFGSVVEGMDVVK.K 1.21 2.15 548.9547 121.49 - 124.35 3 7.7E3 122.96 126 140 N Carbamylation
K.H(+43.01)VVFGSVVEGMDVVKK.M 1.04 3.61 591.6528 107.46 - 111.53 3 6.7E3 109.58 126 141 N Carbamylation
R.V(+43.01)VMELR.D 0.57 0.60 395.2191 96.12 - 100.53 2 6.6E3 98.72 20 25 N Carbamylation
K.F(+43.01)ADENFTLK.H 0.37 2.32 564.2667 107.21 - 110.95 2 6.4E3 109.24 83 91 N Carbamylation
R.I(+43.01)IPSFMCQGGDFTNHNGTGGK.S 1.11 1.05 742.0061 131.93 - 132.92 3 6.1E3 132.42 56 76 N Carbamylation
K.HLTPGTLSMANAGANTNGSQFFICTEK.T 0.22 4.02 937.4516 108.55 - 112.18 3 5.4E3 110.42 92 118 N
K.HVVFGSVVEGMDVVK.K 0.03 1.68 801.4280 101.13 - 106.13 2 4.6E3 103.50 126 140 N
R.VFFDVTSDGAALGR.V Y 0.15 5.71 485.5745 106.47 - 109.33 3 3.3E3 107.71 6 19 N
R.V(+43.01)FFDVTSDGAALGR.V Y 0.37 0.00 749.3817 131.09 - 136.24 2 3E3 133.48 6 19 N Carbamylation
K.H(+43.01)LTPGTLSMANAGANTNGSQFFICTEK.T 0.68 3.05 951.7823 120.62 - 123.47 3 2.9E3 122.01 92 118 N Carbamylation
K.F(+43.01)ADENFTLK.H 0.02 0.64 564.2887 108.83 - 112.94 2 2.6E3 110.74 83 91 N Carbamylation
K.H(+43.01)VVFGSVVEGMDVVK.K 0.18 1.60 822.9318 123.23 - 126.18 2 1.5E3 124.46 126 140 N Carbamylation
R.VFFDVTS(-18.01)DGAALGR.V Y 0.02 5.15 718.8692 108.85 - 112.84 2 532.4 110.35 6 19 N Phospho neutral loss (ST)
total 53 peptides