| Protein Coverage | Supporting Peptides |
Protein Coverage:
Supporting Peptides:
Peptide Candidates Quality Significance (-10lgP) m/z RT range z Avg. Area Sample Profile Group Profile RT mean Start End Used PTM
P.NVVIK.L 1.70 0.30 572.3802 32.74 - 39.68 1 1.4E5 34.36 240 244 N
K.NNQEVTNQIFEMK.T 1.23 23.98 797.8860 86.90 - 89.56 2 3.3E4 88.27 281 293 N
K.TITPEGR.K 0.37 7.71 387.2194 29.59 - 37.37 2 2.6E4 32.02 294 300 N
R.KGDFYTGVSNIR.V 0.49 7.32 452.9082 61.77 - 64.40 3 1.1E4 63.23 197 208 N
K.GDFYTGVSNIR.V 0.39 1.27 614.8057 73.39 - 78.55 2 9.1E3 75.67 198 208 N
K.DFFPR.E 0.39 7.08 341.1752 69.67 - 72.95 2 7.1E3 71.30 488 492 N
K.VNKPSVHK.I 1.24 22.93 303.5180 26.89 - 28.21 3 7E3 27.63 387 394 N
K.LYLQMNSLK.T Y 0.87 14.03 555.3119 86.54 - 88.84 2 6.9E3 87.88 98 106 Y
K.EISLPLDIDYDEWSR.G 0.53 2.42 925.9477 129.95 - 134.81 2 4.1E3 132.14 418 432 N
K.VNGPALTDFIQYPPVR.K 0.15 5.76 596.3246 125.88 - 128.41 3 3.9E3 127.17 181 196 N
K.VNKPSVHK.I 0.62 8.31 454.7763 26.71 - 28.08 2 3.3E3 27.46 387 394 N
total 11 peptides