| Protein Coverage | Supporting Peptides |
Protein Coverage:
Supporting Peptides:
Peptide Candidates Quality Significance (-10lgP) m/z RT range z Avg. Area Sample Profile Group Profile RT mean Start End Used PTM
R.TEELMK.K 1.13 3.17 375.6909 35.46 - 43.87 2 3.8E4 38.14 133 138 N
K.VGEVTYVEHLMDAEGK.S 1.68 2.73 592.9550 106.18 - 109.61 3 3.7E4 107.55 107 122 N
R.VFVSNIPYDVK.W 0.99 2.37 640.8465 86.67 - 90.47 2 3.3E4 88.50 85 95 N
R.MAGMDR.M 1.21 1.27 340.6475 29.88 - 33.61 2 2.4E4 31.05 411 416 N
R.LGSGFDR.M 1.16 0.37 376.1933 37.21 - 46.03 2 2.1E4 40.62 431 437 N
R.LGPGLDR.M 0.50 6.39 364.2129 40.60 - 47.15 2 2E4 44.64 452 458 N
R.MPTGFDR.I 0.82 1.49 412.1955 47.47 - 54.92 2 1.9E4 49.91 505 511 N
R.LGPSMDR.L 1.16 1.77 388.1943 39.51 - 47.42 2 1.9E4 41.89 445 451 N
R.MGSGGVGGQFDR.A 0.26 4.18 584.2709 44.63 - 54.43 2 1.9E4 48.95 536 547 N
K.VKEDPDGVIAQR.E 0.66 1.54 442.9067 38.95 - 45.57 3 1.4E4 42.94 156 167 N
K.VKEDPDGVIAQR.E 1.32 2.56 663.8573 38.20 - 49.27 2 1.4E4 43.73 156 167 N
R.MGSQLDFGSPMGMDR.M 0.89 1.57 814.8481 97.33 - 100.58 2 1.2E4 98.71 482 496 N
K.DFGPPER.A 0.12 5.62 409.1972 44.41 - 51.21 2 1E4 46.42 301 307 N
R.MNEMDR.G Y 1.48 3.78 398.1599 30.15 - 33.85 2 9.4E3 31.15 349 354 Y
R.LGPSMDR.L 0.09 5.85 388.1960 38.10 - 46.00 2 8.5E3 41.05 445 451 N
R.MAGMDR.M 0.61 0.78 340.6495 31.12 - 33.55 2 8.5E3 32.36 411 416 N
R.GIGGAFDR.E 0.28 2.64 396.7034 50.62 - 56.83 2 8E3 52.37 355 362 N
R.TMNGYR.L 0.36 3.39 371.1714 28.61 - 33.41 2 6.4E3 30.73 635 640 N
K.VGEVTYVEHLMDAEGK.S 1.08 1.91 888.9286 106.21 - 109.61 2 5.7E3 107.54 107 122 N
K.DTFNTCGMVQYADIK.M Y 0.23 4.72 853.3832 102.03 - 104.85 2 4E3 103.34 595 609 Y
R.IGSTVFVANLDYK.V 0.30 1.23 713.8843 99.10 - 103.29 2 4E3 100.39 217 229 N
total 21 peptides