| Protein Coverage | Supporting Peptides |
Protein Coverage:
Supporting Peptides:
Peptide Candidates Quality Significance (-10lgP) m/z RT range z Avg. Area Sample Profile Group Profile RT mean Start End Used PTM
K.QLYLER.V 0.34 3.35 411.2313 50.75 - 57.27 2 5.6E4 54.13 323 328 N
K.DLMVGDEASELR.S 1.40 8.03 667.8201 81.31 - 84.54 2 5.5E4 82.63 54 65 N
K.VVVCDNGTGFVK.C 1.19 3.98 619.3212 65.04 - 70.69 2 4.2E4 67.49 8 19 N
K.ILLTEPPMNPTK.N 1.54 15.65 677.3777 83.21 - 86.76 2 3.3E4 84.67 107 118 N
R.RLDIAGR.D 1.00 5.67 400.7425 37.37 - 46.79 2 3.1E4 41.41 181 187 N
R.SMLEVNYPMENGIVR.N 1.49 7.11 876.4280 107.39 - 110.79 2 1.8E4 109.23 66 80 N
K.HIVLSGGSTMYPGLPSR.L 0.52 9.99 591.3125 84.14 - 85.54 3 1.3E4 84.79 300 316 N
K.VVVCDNGTGFVK(+43.01).C 0.86 4.55 640.8244 61.47 - 67.50 2 9.2E3 64.19 8 19 N Carbamylation
K.LNVNSHDCK.I Y 0.32 2.61 515.2463 30.68 - 35.56 2 7.8E3 32.15 98 106 Y
R.SMLEVNYPMENGIVR.N 0.87 4.55 584.6239 108.05 - 110.91 3 7.2E3 109.22 66 80 N
K.HLWDYTFGPEK.L 0.07 1.14 696.8392 96.97 - 99.31 2 6E3 97.86 87 97 N
K.VVVC(+57.02)DNGTGFVK.C 0.80 11.95 647.8285 59.50 - 63.53 2 4.9E3 61.91 8 19 N Carbamidomethylation
R.VLKGDVDK.L 0.14 1.57 437.2602 29.12 - 30.05 2 2.2E3 29.62 329 336 N
total 13 peptides