| Protein Coverage | Supporting Peptides |
Protein Coverage:
Supporting Peptides:
Peptide Candidates Quality Significance (-10lgP) m/z RT range z Avg. Area Sample Profile Group Profile RT mean Start End Used PTM
K.MVSLLQEK.N 1.89 13.09 474.2664 71.44 - 76.64 2 5E5 73.35 881 888 N
R.ELEEISER.L 1.96 7.41 502.7519 42.13 - 52.25 2 4.1E5 46.55 1146 1153 N
K.IQLEAK.A 1.36 5.16 351.2141 37.44 - 46.34 2 3.5E5 40.91 917 922 N
K.ANSEVAQWR.T 1.58 14.92 530.7650 45.69 - 55.25 2 3.2E5 49.85 1369 1377 N
K.LMTNLR.S 1.94 4.03 374.2140 43.95 - 53.59 2 2.9E5 48.10 662 667 N
K.DIDDLELTLAK.V 2.00 14.83 623.3348 108.55 - 111.75 2 2.8E5 109.86 957 967 N
R.MDLER.A 2.05 9.71 332.1612 35.49 - 44.33 2 2.5E5 38.68 1050 1054 N
K.YETDAIQR.T 1.28 3.52 498.2446 34.87 - 45.60 2 2.4E5 38.76 1380 1387 N
K.AITDAAMMAEELK.K 2.05 3.24 697.3407 97.10 - 100.30 2 2E5 98.52 1763 1775 N
R.HDCDLLR.E 1.81 8.32 436.2092 44.05 - 53.83 2 1.8E5 47.98 1343 1349 N
R.AALEQTER.G 1.51 2.03 459.2414 30.63 - 35.50 2 1.6E5 31.69 1695 1702 N
R.EAEFQK.L 1.06 2.15 376.1858 29.78 - 34.54 2 1.6E5 31.31 1172 1177 N
K.IQLEAK(+43.01)AK.E 2.14 9.89 472.2778 64.90 - 71.39 2 1.5E5 67.46 917 924 N Carbamylation
R.ILYGDFK.Q 1.28 6.23 428.2389 68.64 - 74.35 2 1.3E5 71.27 717 723 N
K.QADSVAELGEQIDNLQR.V 1.87 9.80 629.3146 103.39 - 106.41 3 1.2E5 104.75 1200 1216 N
R.EQYEEEQEAK.A 1.81 7.47 641.7783 29.76 - 35.15 2 1.2E5 31.03 1350 1359 N
K.LEQQVDDLEGSLEQEK.K 1.17 3.27 930.4545 84.00 - 87.71 2 9.4E4 85.47 1031 1046 N
K.QADSVAELGEQIDNLQR.V 1.76 7.13 943.4685 103.35 - 106.74 2 9.3E4 104.60 1200 1216 N
R.ENQSILITGESGAGK.T 1.54 27.36 752.3894 59.33 - 66.15 2 9.3E4 62.48 170 184 N
K.LEQQVDDLEGSLEQEKK.I 1.52 9.37 663.3349 76.18 - 79.64 3 9.1E4 77.44 1031 1047 N
R.TEELEEAK.K 0.18 0.85 474.7297 31.39 - 38.42 2 8.5E4 33.23 1388 1395 N
R.STHPHFVR.C 1.66 5.55 327.5091 29.08 - 32.90 3 8.2E4 31.17 668 675 N
K.IQLEAK.A 1.39 9.13 701.4231 37.37 - 46.47 1 8E4 40.97 917 922 N
K.AITDAAMMAEELKK.E 1.47 8.38 761.3872 83.10 - 87.15 2 8E4 85.08 1763 1776 N
R.LQDLVDK.L 1.12 6.92 830.4674 42.33 - 49.53 1 6.6E4 46.23 1869 1875 N
K.SIHELEK.L 0.72 6.24 428.2375 32.01 - 34.85 2 6.3E4 33.18 1527 1533 N
R.MDLER.A 0.54 3.53 663.3193 37.27 - 43.94 1 6.1E4 39.66 1050 1054 N
K.KAITDAAMMAEELKK.E 0.56 5.66 550.6272 74.07 - 76.69 3 6E4 75.16 1762 1776 N
R.HDC(+57.02)DLLR.E 0.66 5.56 464.7245 38.88 - 46.14 2 5.9E4 42.55 1343 1349 N Carbamidomethylation
R.LEDEEEMNAELTAK.K 0.39 1.85 811.3746 67.35 - 73.52 2 5.5E4 70.36 930 943 N
K.EQDTSAHLER.M 0.71 7.46 395.8580 29.99 - 31.74 3 5.1E4 30.59 1777 1786 N
K.KQADSVAELGEQIDNLQR.V 1.59 8.67 672.0139 93.65 - 96.48 3 5E4 94.77 1199 1216 N
R.STHPHFVR.C 1.21 1.48 490.7582 30.28 - 36.24 2 4.6E4 31.76 668 675 N
K.AITDAAMMAEELK.K 1.78 3.39 465.2299 97.00 - 100.58 3 3.9E4 98.53 1763 1775 N
R.ELEEISER.L 1.61 10.48 1004.4932 42.03 - 52.32 1 3.7E4 46.66 1146 1153 N
K.Q(-17.03)ADSVAELGEQIDNLQR.V 0.77 1.42 934.9529 123.30 - 125.98 2 3.3E4 124.72 1200 1216 N Pyro-glu from Q
R.A(+43.01)ALEQTER.G 0.26 0.51 480.7487 40.67 - 44.98 2 3.2E4 43.42 1695 1702 N Carbamylation
K.KAITDAAMMAEELK.K 0.92 1.74 507.9293 85.02 - 88.61 3 3.1E4 86.56 1762 1775 N
K.MVSLLQEK.N 1.16 6.47 947.5266 71.50 - 76.28 1 3E4 73.30 881 888 N
R.TEELEEAK.K 0.88 2.06 474.7367 30.32 - 36.08 2 2.9E4 32.34 1388 1395 N
K.TPGAMENPLVMHQLR.C 1.47 14.76 565.2915 85.33 - 87.72 3 2.3E4 86.53 684 698 N
K.M(+43.01)VSLLQEK.N 1.18 5.97 495.7685 116.03 - 118.32 2 2.3E4 117.30 881 888 N Carbamylation
R.CEGLIK.N 0.34 2.43 331.6818 40.54 - 46.88 2 2.3E4 43.98 909 914 N
K.RKLEGDLK.M 0.92 5.12 320.1969 29.78 - 31.01 3 2E4 30.42 1057 1064 N
K.LEGDLK.M 0.31 0.75 337.6895 32.81 - 37.45 2 1.9E4 34.78 1059 1064 N
R.LQDLVDKLQLK.V 1.42 25.21 438.2685 91.12 - 93.58 3 1.8E4 92.62 1869 1879 N
K.KAITDAAMMAEELK.K 1.04 2.07 761.3912 84.79 - 88.55 2 1.7E4 86.56 1762 1775 N
K.E(+43.01)QDTSAHLER.M 0.53 3.71 614.8008 34.56 - 45.08 2 1.5E4 38.37 1777 1786 N Carbamylation
K.LEQQVD(+21.98)DLEGSLEQEK.K 0.87 3.45 627.9663 83.83 - 86.04 3 1.5E4 85.08 1031 1046 N Sodium adduct
K.DIDDLELTLAK.V 1.36 6.56 1245.6596 108.63 - 111.06 1 1.4E4 109.74 957 967 N
R.TKYETDAIQR.T 0.51 7.88 612.8176 33.08 - 39.42 2 1.4E4 36.49 1378 1387 N
K.NSYEESLDHLETMK.R 1.00 5.01 565.9280 83.14 - 87.98 3 1.3E4 84.97 1491 1504 N
K.A(+43.01)ITDAAMMAEELKK.E 0.80 7.78 782.8933 121.36 - 126.48 2 1.2E4 123.15 1763 1776 N Carbamylation
K.LASADIETYLLEK.S 0.45 6.15 733.3978 114.63 - 116.60 2 1.2E4 115.66 257 269 N
D.SVAELGEQIDNLQR.V 0.85 1.05 786.4091 88.63 - 90.79 2 1.2E4 89.75 1203 1216 N
R.KLEGDLK.M 0.59 3.23 802.4670 32.00 - 33.82 1 1.2E4 32.95 1058 1064 N
K.YETDAIQR.T 1.38 9.07 995.4873 34.84 - 45.34 1 1.1E4 39.37 1380 1387 N
R.SNAAAAALDK.K 0.26 1.81 466.2585 33.05 - 40.79 2 1.1E4 36.14 1440 1449 N
R.LQDLVDKLQLK.V 1.48 34.03 656.8989 91.68 - 93.65 2 1.1E4 92.64 1869 1879 N
R.H(+43.01)DCDLLR.E 0.46 7.95 457.7154 57.91 - 62.77 2 1E4 60.46 1343 1349 N Carbamylation
R.K(+43.01)LEGDLK.M 0.39 3.08 423.2431 43.63 - 49.10 2 9.9E3 47.03 1058 1064 N Carbamylation
K.KDIDDLELTLAK.V 0.46 4.28 458.5927 86.58 - 89.58 3 8.7E3 88.18 956 967 N
R.TEELEEAKK.K 0.19 1.57 359.5228 29.78 - 31.29 3 8.4E3 30.33 1388 1396 N
R.L(+43.01)QDLVDK.L 0.28 3.01 437.2403 96.45 - 99.96 2 8.2E3 98.30 1869 1875 N Carbamylation
K.NSYEESLDHLETMK.R 0.61 3.08 848.3840 81.80 - 86.89 2 8E3 84.47 1491 1504 N
K.LEQQVDDLEGSLEQEKK.I 1.33 11.54 994.4991 76.15 - 78.00 2 7.8E3 77.03 1031 1047 N
R.TEELEEAKK.K 0.44 6.36 538.7820 29.82 - 30.91 2 7.3E3 30.39 1388 1396 N
Q.FIDSK.K 0.39 1.96 305.1616 35.16 - 37.85 2 6.6E3 36.38 739 743 N
K.GLCHPR.V 0.80 3.35 341.6794 38.10 - 45.53 2 6.6E3 40.67 397 402 N
M.SILEEECMFPK.A 0.18 0.40 663.3204 106.82 - 108.83 2 6.3E3 107.90 532 542 N
R.S(+43.01)THPHFVR.C 0.62 0.42 341.8457 36.38 - 38.90 3 6.3E3 37.37 668 675 N Carbamylation
K.DFEVSQLNNR.I Y 0.06 0.92 611.2968 67.18 - 72.89 2 6.1E3 69.30 1088 1097 Y
K.KQADSVAELGEQIDNLQR.V 1.05 28.21 1007.5202 93.68 - 95.22 2 5E3 94.47 1199 1216 N
R.L(+43.01)QDLVDK.L 0.12 2.84 437.2376 95.69 - 99.65 2 4.8E3 97.55 1869 1875 N Carbamylation
K.LAEQELLDVSER.V 0.25 1.36 701.3625 84.68 - 86.16 2 4.4E3 85.27 1706 1717 N
R.SNAAAAALDKK.Q 0.23 6.58 530.2946 33.15 - 35.85 2 4.3E3 34.89 1440 1450 N
R.L(+43.01)QDLVDK.L 0.26 0.01 873.4628 95.34 - 97.99 1 4.1E3 96.70 1869 1875 N Carbamylation
K.AELQR.S 0.19 2.89 308.6752 27.75 - 29.56 2 4.1E3 28.53 1360 1364 N
K.M(+43.01)VSLLQEK.N 1.27 10.74 990.5352 116.15 - 118.15 1 4E3 117.19 881 888 N Carbamylation
K.A(+43.01)ITDAAMMAEELKK.E 0.17 0.03 782.8921 121.63 - 126.52 2 3.5E3 124.01 1763 1776 N Carbamylation
K.SEIQSALEEAEASLEHEEGK.I Y 0.10 0.06 729.3503 129.13 - 132.49 3 3.3E3 130.99 1543 1562 Y
R.WINDFNMQK.A Y 0.02 5.16 598.2849 85.20 - 90.37 2 3.1E3 87.91 1273 1281 Y
K.KDIDDLELTLAK.V 0.07 0.36 687.3861 86.90 - 88.04 2 2.3E3 87.46 956 967 N
K.Q(-17.03)ADSVAELGEQIDNLQR.V 0.17 0.40 934.9505 124.29 - 126.66 2 2.2E3 125.55 1200 1216 N Pyro-glu from Q
K.A(+43.01)ITDAAMMAEELK.K 0.06 0.21 718.8443 131.54 - 132.42 2 2.1E3 131.94 1763 1775 N Carbamylation
R.C(+57.02)EGLIK.N 0.02 1.89 360.1949 37.42 - 44.29 2 2E3 41.75 909 914 N Carbamidomethylation
R.L(+43.01)QDLVDKLQLK.V 0.57 0.00 678.4022 132.22 - 133.52 2 1.7E3 132.72 1869 1879 N Carbamylation
V.EDLK(+43.01)R.Q 0.04 0.90 703.3574 117.11 - 121.40 1 750.1 119.25 1318 1322 N Carbamylation
R.LELDDVVSSMEHIVK.T Y 0.02 0.48 571.9619 129.83 - 132.56 3 323.9 130.81 1230 1244 N
total 89 peptides