| Protein Coverage | Supporting Peptides |
Protein Coverage:
Supporting Peptides:
Peptide Candidates Quality Significance (-10lgP) m/z RT range z Avg. Area Sample Profile Group Profile RT mean Start End Used PTM
R.VEVTEFEDIK.S 1.63 3.19 604.8073 82.97 - 86.83 2 7.2E4 84.66 109 118 N
R.LNEQASEEILK.V 1.49 1.96 637.3372 60.86 - 67.50 2 5.9E4 63.41 44 54 N
K.LRQPFFQK.R 0.99 0.49 355.2070 58.68 - 64.64 3 3E4 60.48 62 69 N
R.QPFFQK.R 1.66 1.08 397.7145 52.06 - 59.98 2 2.5E4 55.31 64 69 N
K.EFNVNESGDPVSK.S Y 1.51 1.19 711.3339 52.50 - 59.92 2 2.5E4 55.76 141 153 Y
K.LRQPFFQK.R 0.83 0.00 532.3067 57.28 - 64.60 2 2.2E4 60.04 62 69 N
R.IDFYFDENPYFENK.A 0.86 2.55 920.9127 126.21 - 129.89 2 1.6E4 127.56 123 136 N
F.VNHPQVSALLGEEDEEALHYLSR.V 0.47 0.96 652.3310 119.23 - 121.89 4 1.4E4 120.50 86 108 N
R.IDFYFDENPYFENK.A 0.77 1.49 614.2785 126.89 - 130.46 3 6E3 127.83 123 136 N
R.IDFYFDENPYFENK.A 0.36 1.62 920.9254 126.28 - 130.58 2 1.4E3 127.32 123 136 N
total 10 peptides